DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 25. června 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SABIENDAS - Repulsive Transgression (2020)

Recenze/review - SABIENDAS - Repulsive Transgression (2020)


SABIENDAS - Repulsive Transgression
CD 2020, Massacre Records


for english please scroll down


Vždycky, když jsme exhumovali nový hrob, tak jsem se nejvíc těšil na zpuchřelé kosti. Často byly v rakvi uloženy v podivných pozicích. Mohli jste podle nich odhadnout, jaký měl mrtvý asi život, na co zemřel. Jenže tenhle hrob byl jiný. Kousek za hřbitovní zdí, kam se pohřbívali prokletí kněží. Říkalo se o něm, že mrtvý pořádal okultní rituály. Některé legendy dokonce hovoří o tom, že byl účastníkem i kanibalistických hostin. Nevím, co je na tom pravdy, ale zrovna mi do uší burácela nová deska německých SABIENDAS a já najednou před sebou viděl živé obrazy plné utrpení. Uvěřil jsem legendám.

Němci na to jdou hezky postaru, prašivě, nekompromisně, ale nezapomínají ani na mrtvolné melodie. Výsledkem je třetí dlouhohrající album, které vám doslova shnije v rukou. Oceňuji hlavně opravdovost a oddanost starému plesnivému death metalu. Myslím, že fanoušci záhrobí by mohli být spokojeni. 
SABIENDAS jsou staří zkušení sběratelé kostí, kteří se volně inspirovali kapelami typu MASTER, MORGOTH, DEATH, DISMEMBER, GRAVE, MASSACRE, MORBID ANGEL, SINISTER, BOLT THROWER. Otevírají hroby s grácií a jakousi morbidní elegancí, kterou dle mého názoru umí stejně nejlépe smečky, které za svého mládí zažily zlaté časy pravého death metalu. Oceňuji parádní plesnivou produkci, nechutný obal, ale hlavně nápady, které se mi do mozku zaryly opravdu velkou silou. Posluchači, kteří jsou old school death metalem nepoznamenaní, asi desku příliš nepochopí, ale pro ně ani není určena. "Repulsive Transgression" patří do znesvěcených kostelů, mezi čerstvě odkryté hroby, na seance, při kterých se vyvolávají temné síly. Najdeme zde i odkazy na thrash metal, který dodává nahrávce na pestrosti. K tomuhle hrobu se budu vracet vždycky rád. Jsou v něm totiž pohřbeny kosti, které ve mě evokují vzpomínka na devadesátá léta minulého století. Ryzí death metal s otiskem zkažené krve. Kosti s vyrytým nápisem SABIENDAS na boku. Myslím, že jsem tu správně. Masakr v márnici!Asphyx says:

Every time we exhumed a new grave, I was looking forward to puffy bones. They were often stored in strange positions in the coffin. According to them, you could have guessed the life of the dead he died for. But this grave was different. Not far from the cemetery wall, where the cursed priests were buried. People said he performed occult rituals after dead. Some legends even say that he was a participant in cannibalistic banquets. I don't know what the truth is, but a new record of German SABIENDAS was ringing in my ears and I suddenly saw live images full of suffering in front of me. I believed the legends.

The Germans take care of it nicely, dusty, uncompromisingly, but they don't forget about deadly melodies either. The result is the third full-length album, which literally rots in your hands. I especially appreciate the authenticity and devotion to the old mouldy death metal. I think fans of graveyard might be happy.SABIENDAS are old experienced bone collectors who were freely inspired by bands such as MASTER, MORGOTH, DEATH, DISMEMBER, GRAVE, MASSACRE, MORBID ANGEL, SINISTER, BOLT THROWER. They open graves with grace and a kind of morbid elegance, which, in my opinion, is best done by bands that experienced the golden times of real death metal in their youth. I appreciate the great moldy production, the disgusting cover, but especially the ideas that dug into my brain with really great force. Listeners who are unknowning of old school death metal will probably not understand the record very well, but it is not intended for them either. "Repulsive Transgression" belongs to the desecrated churches, among the newly discovered graves, for sessions during which dark forces are evoked. There are also links to thrash metal, which adds variety to the recording. I will always be happy to return to this grave. Bones are buried in it, which evoke inside of me the memory of the nineties of the last century. Pure death metal with the imprint of spoiled blood. Bones engraved with the inscription SABIENDAS on the side. I think I'm right here. Morgue massacre!tracklist:
1. Intro
2. The Human Centipede
3. General Butt Naked
4. Savagery and Bloodthirst
5. Served Cold
6. The Siege
7. The Grey Man
8. Zombified
9. Divine Manhunt
10. Dungeon Keeper

band:
Jan - Vocals
Alexandra Rutkowski- Guitar
Christian - Guitar
F.T. - Bass
Toni Merkel - Drums
Jürgen Vetter " The Reaper" - Coachman/Merch

https://sabiendas.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Sabiendas
http://www.sabiendas.com/
https://soundcloud.com/sabiendas
https://twitter.com/sabiendas
https://www.youtube.com/user/SabiendasOfficial
https://massacre-records.com/
Share this games :

TWITTER