DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 11. června 2020

Home » , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SEPULCHRAL CURSE - Only Ashes Remain (2020)

Recenze/review - SEPULCHRAL CURSE - Only Ashes Remain (2020)


SEPULCHRAL CURSE - Only Ashes Remain
CD 2020, Transcending Obscurity Records


for english please scroll down


Jsem za ty roky otrlý, viděl jsem už ledacos, ale tělo stáhnuté z kůže mě dokáže vždycky rozhodit. Představte si starý dům, opuštěný v lesích. Daleko na severu a vás přivolají, abyste ohledali mrtvolu. Přivítá vás neskutečný puch a smějící se červi. Postava je doslova zarostlá do židle, ke které je přivázána. Otevřené oči žalují. Musel tu sedět několik měsíců. Nikomu nechyběl, objevili jej vlastně náhodou. Procházím domem a hledám stopy smrti. 

Zajímavé je, že každý takový dům má svůj sklep, která ukrývá dávná tajemství. Nejednou vím, že oběť nežila zrovna obyčejný život a že se jedná o pomstu. Nálada je zde podobná nové desce finských SEPULCHRAL CURSE. Démonická, shnilá, prašivá. Stejně jako death metal, který hrají. Temný, zákeřný, krvavý. Mám rád starý death metal ve stylu DEMILICH, ADRAMELECH, CONVULSE, LURK, DEMIGOD. Líbí se mi, když mám při poslechu pocit, že se toulám mlhavými močály. SEPULCHRAL CURSE všechny mé požadavky splňují na výbornou. Je sice pravda, že tentokrát mi to chvilku trvalo, ale nakonec jsem stejně prokletý, jako při poslechu minulých dvou EP. Jako bych se dávil zkaženou krví. Už dávno mi pukla lebka a najednou potkávám ve svých snech jen samé oběti násilných činů. Kolem sebe vidím mrtvá těla zohavená nenávistí. Atmosféra alba je vynikající, zvuk je náležitě shnilý a nápadů je také dostatek. V dnešní době hraje spousta kapel old school death metal, ale SEPULCHRAL CURSE jej uchopili po svém. Fanoušci starých časů by mohli být spokojeni jako já. Je to zkrátka nahrávka pro všechny prokleté, hrobníky, ohledávače mrtvol. "Only Ashes Remain" je jako rezavý nůž, který vám zajede do břicha a zanechá tam kromě zánětu i spoustu vzpomínek. Musela být nahrána na starých hřbitovech, několik metrů pod zemí. Smrtící kov, který vás pohřbí zaživa!Asphyx says:


Over the years I´ve become tough, I´ve seen a lot already but a skinless body always gets me. Just image an old house abandoned in the woods. Far to the north and they will call you to look for the corpse. You will be greeted b an incredible stench and laughing worms. The body is literally grown into the chair to which it is tied. The open eyes are suing you. He must have been sitting here for several months. Nobody misses him, they actually discovered him by accident. I´m walking through the house looking for signs of death. 

The interesting part is that each house has its own cellar which hides ancient secrets. More than once I know that the victim did not live an ordinary life and that this is a revenge. The mood here is similar to the new album of Finnish SEPULCHRAL CURSE. Demonic, rotten and dusty. Like the death metal played by them. Dark, cruel and bloody.I like old death metal in the style of DEMILICH, ADRAMELECH, CONVULSE, LURK, DEMIGOD. I like when I feel like I´m wandering through misty swamps. SEPULCHRAL CURSE meets all my requirements very well. It´s true that it took me a while this time, but in the end I'm just as cursed as I was when I was listening to the last two EPs. It's like I'm choking on rotten blood. My skull has broken a long time ago and suddenly I meet only the victims of violent acts in my dreams. I see dead bodies mutilated with hatred around me. The atmosphere of the album is excellent, the sound is properly rotten and there are plenty of ideas. Nowadays, old school death metal is played by many bands but SEPULCHRAL CURSE took it on their own. Fans of old times should be happy as I am. It is basically a record for all the cursed, gravediggers and corpse searchers. “Only Ashes Remain” is like a rusty knife that hits your stomach and leaves a lot of memories in addition to inflammation. It must have been recorded in old cemeteries, a few meters underground. Deadly metal that will bury you alive!
Line up -
Tommi Ilmanen (Yawning Void) - Drums & Vocals
Kari Kankaanpää (Solothus, Yawning Void) - Vocals
Jaakko Riihimäki - Guitars
Aleksi Luukka (Solothus, Yawning Void) - Guitars
Niilas Nissilä - Bass

Artwork by Alex Tartsus (Depravity, De Profundis)
Layout by TG Rantanen (Paganizer, Henry Kane)

Mastered by Dan Lowndes (Blood Incantation)
Logo by David Mikkelsen (Undergang)

Track listing -
1. From Within the Bowels of the Earth
2. Swarming Blackness
3. Into the Depths Unknown
4. Eyes Inside
5. Church of Loss
6. Dead Stars Drawing Spirals
7. Maan Tuhkien Uneen

Official Song Stream
Official Bandcamp
Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Bandcamp
Transcending Obscurity US Store
Transcending Obscurity Europe Store
Share this games :

TWITTER