DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 23. července 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - INFER - Aeon of Deathless Blight (2020)

Recenze/review - INFER - Aeon of Deathless Blight (2020)INFER - Aeon of Deathless Blight
CD 2020, Nigredo Records

for english please scroll down

Slyším tichý šramot. Jakoby někdo ve vedlejší kobce přerovnával staré kosti. Je to zvláštní, měl bych tu být již dlouhé roky sám. Opuštěný a nemrtvý. Dnes se všechno změnilo. Přidávají se ke mě další stíny, další duchové zemřelých. Nejdříve jsem si to nedovedl vysvětlit, ale pak jsem pochopil. Novou desku totiž vydává slovenská black death metalová skupina INFER, která moc dobře ví, jak probudit temné síly.

Do děje vás ihned uvede morbidně krásný obal od rumunské malířky Luciany Nedeley. Chvíli tahám rakve v rytmu skladeb a pečlivě naslouchám. Do uší mě řeže parádně ošetřený zvuk od Magnuse „Devo“ Anderssona (ex - MARDUK). Nahrubo nasekaný black a death metal ze staré školy. Bez příkras a ušpiněný zkaženou krví. Jsem tu správně."Aeon of Deathless Blight" není žádným převratným albem, některé skladby svojí atmosférou připomínají staré dobré MORBID ANGEL, BELPHEGOR, IMMOLATION, INCANTATION, DIABOLIC, MARDUK a inspirací byla zajisté i ta nejlepší alba polské školy. Bylo by ale předčasné kapelu odsoudit jako plagiát. Tak tomu rozhodně není. Pro mě osobně je nejdůležitější atmosféra nahrávek a tu umí INFER navodit vynikající. Připadám si opravdu jako zavřený v nějaké staré kobce. Odsouzený na smrt. Základem je dobré řemeslo a to zvládají pánové na výbornou. Jedinou výtku z mé strany bych tak měl pouze k tomu, že skladby nesedí pohromadě jako celek. Jakoby byly "náhodně" poskládány vedle sebe. Trošku mi chybí gradace, občas se v některých motivech trošku ztrácím a deska má potom slabší energii. Jsou to ale jen drobnosti, jinak jsem spokojený. Je hrozně příjemné spadnou rovnou do surové vichřice s názvem "Aeon of Deathless Blight" a užívat si kruté nárazy riffů, zničující bicí a přerovnávat kosti při jednotlivých motivech. Peklo opět (po dlouhých deseti letech od posledního dlouhohrajícího alba) otevřelo svůj chřtán a zve vás na nekonečný tanec v plamenech. Pokud máte rádi morbidní death metal ušpiněný syrovým black metalem, který vás rozseká na malé kousky, tak neváhejte ani chvilku. Pach smrti!Asphyx says:

I can hear a soft rumble. It was as if someone in the next dungeon was rearranging old bones. It's weird, I should be here alone for many years. Abandoned and undead. Today, everything has changed. More shadows and ghosts of the dead people joined me. At first, I couldn't explain it, but then I understood. The Slovak black death metal band INFER is releasing the new album and they know very well how to awaken dark forces.

Immediately, you will be brought into the story by a morbidly beautiful cover art made by the Romanian painter Luciana Nedelea. I pull the coffins to the rhythm of the songs for a while and listen carefully. A beautifully treated sound by Magnus "Devo" Andersson (ex - MARDUK) cuts my ears. Roughly chopped black and death metal from the old school. No embellishments and soiled with the rotten blood. I'm in the right place.


"Aeon of Deathless Blight" is not a revolutionary album, some songs by their atmosphere remind me of the good old bands like MORBID ANGEL, BELPHEGOR, IMMOLATION, INCANTATION, DIABOLIC, MARDUK and the inspiration certainly comes from the best albums of the Polish school. But it would be premature to condemn the band as plagiarism. This is not that case. For me personally, the most important thing is the atmosphere of the record and INFER can make the excellent one. I really feel like being locked in an old dungeon. Sentenced to death. The basics are represented by a good craft and the gentlemen can do it very well. My only complaint is that the songs do not fit together as a whole. As if they were "randomly" placed side by side. I miss the gradation a bit, sometimes I get a little lost in some motifs and then the record has weaker energy. But these are just trifles, otherwise, I'm satisfied. It's very nice to fall right into a raw storm called "Aeon of Deathless Blight" and enjoy the cruel bumps of riffs, devastating drums and rearranging bones in each motif. Hell again (ten years after the last full-length album) has opened its maw and invites you to an endless dance in the flames. If you like morbid death metal soiled with raw black metal, which will cut you into small pieces, don't hesitate for a moment. The smell of death!


Tracklist:
1. Vision of Primal Horror 02:58
2. Heavenly Beasts 02:47
3. Into the Pit of Gehenna 04:29
4. Parasitus Deum 04:02
5. Salvation Through Devastation 04:10
6. Wormangel 04:18
7. Aeon of Deathless Blight 04:28
8. World of Ash 02:29
9. Definite Reversion 05:38

band:
Peter - Guitars/Vocals
Robert - Drums
Pepo - Lead Guitars
Richard - Bass/Vocals

https://www.facebook.com/infer666/
https://tryznaproduction.bandcamp.com/album/aeon-of-deathless-blight
https://bandzone.cz/infer
http://www.nigredorecords.org/
https://www.facebook.com/NigredoRecords/
Share this games :

TWITTER