Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 22. července 2020

Recenze/review - DISAVOWED - Revocation of the Fallen (2020)


DISAVOWED - Revocation of the Fallen
CD 2020, Brutal Mind

for english please scroll down


Ostré čepele nožů, pomalu pronikající do těla. Krev stříká všude kolem a oběť křičí i přes zakrytá ústa. Filozofie založená na umírání, zvrácený vrah, který podlehl mylné představě, že očistí tenhle svět. Miláček médií, celá kauza je od začátku zvrácená. Pozůstalí jsou zcela mimo hru. Hlavní jsou peníze a úchylný úsměv obžalovaného na kameru. Detailní popis jeho činů, trest smrti byl dávno zrušený. Utíkám raději k hudbě, tam mám alespoň jistotu, že je vše v pořádku.

Brutální death metal v podání holandské legendy DISAVOWED je propracovaný a úderný, stejně jako činy lidské bestie. Kapela hraje tento styl v jeho klasické, tradiční podobě a opět jasně dokazuje, že perfektně rozumí svému řemeslu. Novinka "Revocation of the Fallen" je ostrá, nekompromisní, surová a nepostrádá tolik důležitou atmosféru plnou násilí. Připomíná mi dobrý horor, ve kterém nakonec všichni zemřou. Jak taky jinak.
Mám rád pravý, ryzí brutální death metal a tak mi novinka "Revocation of the Fallen" sedla perfektně do noty. Skladby odsýpají jako lavina, postupně gradují a zadírají se mi pomalu pod kůži. DISAVOWED nijak neexperimentují a je to jen a jen dobře. Je na ně spolehnutí, stejně jako na další zprávu v černé kronice, jako na další rozhovor s vrahem. Líbí se mi mohutný poctivý zvuk, mocný vokál i spousta zajímavých momentů, které si na desce vyloženě užívám. Pánové zúročili své dlouholeté zkušenosti a přidali pověstnou černou jiskru navíc. Album se poslouchá samo a zároveň se k němu opravdu rád vracím. Je úderem kladiva do hlavy, bodnutím ostrého nože, který vám pronikne do břicha. Navíc smrdí jako rozkládající se tělo. Dívám se přes závoj z krve. Chci si další a další skladbu narvat pod tlakem do uší. Přidávám volume, užívám si pestrou paletu zvrácených nálad. Nikde nic nepřebývá, nikde nic nechybí, všechno je přesně takové, jako má být. Nechutné, bolestivé, surové. DISAVOWED nám letos předkládají k dokonalosti vybroušený brutálně death metalový diamant, doběla ohlodanou kost. Dokonalá smrt!


Asphyx says:

Sharp blades of knives slowly penetrating the body. Blood splatters all around and the victim screams through his covered mouth. A philosophy based on dying, a perverted murderer who succumbed to the misconception that he would clean this world. The darling of the media, the whole case is perverted from the beginning. The survivors are completely out of the game. The main thing is money and the defendant's perverted smile at the camera. A detailed description of his actions, the death penalty was abolished a long years ago. I prefer to listen to music, at least I'm sure that everything is fine.

The brutal death metal performed by the Dutch legend DISAVOWED is sophisticated and striking, similar as the actions of the human beast. The band plays this style in its classical, traditional form and once again clearly proves that they understand their craft perfectly. The new record "Revocation of the Fallen" is sharp, uncompromising, raw and does not lack such an important atmosphere full of violence. It reminds me of a good horror movie in which everyone eventually dies. How else.


I like real, pure brutal death metal, so the new album "Revocation of the Fallen" fitted me perfectly. The songs pour off like an avalanche, gradually graduate and slowly get under my skin. DISAVOWED doesn't experiment at all and it's just fine. You can depend on them, as well as on another report in the Black Chronicle, or like on another conversation with the killer. I like the powerful honest sound, powerful vocal and a lot of interesting moments that I definitely enjoy on the record. The gentlemen took advantage of their many years of experience and added the legendary black spark. The listening of the album is easy and at the same time, I really like coming back to it. This album is like a hammer blow to the head, a stab with a sharp knife that penetrates your abdomen. In addition, it stinks like a decomposing body. I look through the veil of blood. I want to put more and more songs into my ears under pressure. I add volume and enjoy a variety of perverted moods. Nothing is left anywhere, nothing is missing anywhere, everything is exactly as it should be. Disgusting, painful, raw. DISAVOWED this year presents a perfectly polished brutal death metal diamond or whitened a gnawed bone. Perfect death!


Track Listing:
1. The Process of Comprehension
2. The Enlightened One
3. Revocation of the Fallen
4. Imposed Afterlife
5. Deformed Construct
6. Therapeutic Dissonance
7. Defractured in Contemplation
8. Egocentric Entity
9. The Inevitable Outcome
10. Facing the Singularity

Share this games :

TWITTER