DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 2. srpna 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CARDIAC ARREST - The Day That Death Prevailed (2020)

Recenze/review - CARDIAC ARREST - The Day That Death Prevailed (2020)


CARDIAC ARREST - The Day That Death Prevailed
CD 2020, Memento Mori


for english please scroll down


Každý den beru do ruky lopatu a vydávám se na nedaleký hřbitov. Volím staré opuštěné hroby podle jmen a nálady. Je pozdě večer a mraky se dotýkají země. Mlha by se dala krájet a na mě čeká hrobka s nápisem CARDIAC ARREST. Jméno, které mě již dlouhý čas provází na mých toulkách podzemím. Pokaždé jsem zde našel vše důležité - chlad, temnotu, zahnívající těla a hlavně vynikající death metal staré školy. Otevřu rezavé dveře a vstoupím dovnitř. Dýchne na mě plesnivina a já vím moc dobře, že jsem tu správně.

Tančíme na vlastních hrobech s těmi nejkrásnějšími zombie, ochutnáváme mozky nebožtíků v márnici. Dnešní noc bude dlouhá. Přidávám hlasitost na přehrávači a u nové desky "The Day That Death Prevailed" nám praskají kosti tlakem. Mé tanečnici pukla lebka a vytekla jí ven jen zkažená krev. Tohle je pravý, nefalšovaný a ryzí smrtící kov, který nenechá v klidu žádného nemrtvého. Opět se skvělým morbidním zvukem (Javier Felez, Nick Gallichio - Mastered at Moontower Studios) i obalem (Eric Rot), který jsem musel mít ihned na tričku. 


Pokud vám, stejně jako mě, koluje v žilách death metal v podobných odstínech, jako jej předkládají třeba takoví IMPETIGO, INCANTATION, CIANIDE, AUTOPSY, MASTER, OBITUARY, GRAVE, BENEDICTION, SHED THE SKIN, tak neváhejte ani chvilku. V hrobce s názvem CARDIAC ARREST naleznete jen tu nejvyšší kvalitu. Kapela zvládá nejen perfektně hrobnické řemeslo, ale ještě umí do skladeb vložit feelling, drive a neskutečnou sílu. Old school death metal musíte cítit, musíte jej hrát srdcem, to jsou věci, které zase tolik smeček neumí. Američané patří mezi vyvolené. Při poslechu si připadám jako ve starém hororu, ve kterém pokaždé vyhrají zombie. Deska má těžko popsatelnou patinu, kterou naleznete opravdu jen ve starých hrobech z devadesátých let minulého století. Songy jsou propracované, pánové si hrají s melodiemi, jako vítr se starými kostrami, když vlétne do katakomb. "The Day That Death Prevailed" je jako rezavý nůž, který vám někdo zákeřně zabodne do břicha a zakroutí jim. Pěkně hluboko, nekompromisně, krutě a ošklivě. Proříznutá tepna, ostré tempo, chladné mezihry, chorobný vokál. Tolik hniloby, špíny a popraskaných kostí jsem nečekal. CARDIAC ARREST opět zhudebnili ozvěny ze záhrobí a provedli to znovu na výbornou a s určitou prašivou elegancí sobě vlastní. Staří hrobníci a nemrtví mi zajisté potvrdí. Smrt má nové jméno! Pokloňte se. Asphyx says:

Every day I pick up a shovel and go to a nearby cemetery. I choose old abandoned graves by name and mood. It is late in the evening and the clouds are touching the ground. The fog could be cut and a tomb with the inscription CARDIAC ARREST is waiting for me. A name that has accompanied me on my wanderings underground for a long time. I always found everything important there - cold, darkness, rotting bodies and especially excellent old school death metal. I open the rusty door and go inside. Mold air breathing on me and I know very well that I am on the right place.

We dance on our own graves with the most beautiful zombies, we taste the brains of the dead in the morgue. Tonight will be long. I add volume on the player and the bones cracking at the new album "The Day That Death Prevailed". My dancer's skull cracked and only rotten blood spilled out. This is real, unadulterated and pure death metal that will not leave undead rest. Again with a great morbid sound (Javier Felez, Nick Gallichio - Mastered at Moontower Studios) and a cover (Eric Rot), which I must have on t-shirt.If death metal circulates in your veins in similar shades as presented band such as IMPETIGO, INCANTATION, CIANIDE, AUTOPSY, MASTER, OBITUARY, GRAVE, BENEDICTION, SHED THE SKIN, do not hesitate for a moment. In the tomb called CARDIAC ARREST you will find only the highest quality. The band not only masters the grave craft perfectly, but they can also put feelling, drive and incredible power into the songs. You have to feel Old school death metal, you have to play with your heart, these are things that so many bands can't. Americans are among the chosen ones. When listening, I feel like in an old horror movie in which zombies always win. The slab has a hard-to-describe patina, which you will really only find in old graves from the 1990s. The songs are elaborate, the gentlemen play with melodies, like the wind with old skeletons as it flies into the catacombs. "The Day That Death Prevailed" is like a rusty knife that someone insidiously stabs in your stomach and twists. Pretty deep, uncompromising, cruel and ugly. Artery-slashing, sharp tempo, cold interludes, sick vocals. I didn't expect so much rot, dirt and cracked bones. CARDIAC ARREST set the echoes from the grave to music and they did it again excellently with a certain dusty elegance of their own. The old gravediggers and the undead will surely confirm it. Death has a new name! Bow down.
about CARDIAC ARREST on DEADLY STORM ZINE:


tracklist:
1. Thrive on the Fear
2. Naegelric Outbreak
3. Birth of Hideki
4. Plague Ridden Destiny
5. A Call for Violence
6. Eradicate the Masses
7. Endless Dread
8. Sodomite
9. Up from Oblivion

band:
Adam Scott - Forbidden Passages/Guitarted six stringdom
David Holland - Instestines on wood, and poetic injustice.
Tom Knizner - Sick six strings and Pukings
Nick Gallichio - Drums ov Death


Share this games :

TWITTER