DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 14. srpna 2020

Recenze/review - DESOLATOR - Sermon of Apathy (2020)


DESOLATOR - Sermon of Apathy
CD 2020, Black Lion Records


for english please scroll down

Beru do rukou sekyru a pokouším se rozsekat staré dřevěné dveře do hrobky. Nad vchodem je nápis DESOLATOR a nachází se na pohřebišti ve Švédsku. Potřebuji další dávku death metalu do žil! Předchozí počiny byly totiž opravdu velmi povedené. Má prosba je vyslyšena, dostávám se dovnitř a mohu si naplno užít jejich letošní novinku "Sermon of Apathy". Je opět vynikající - syrová, plná tlaku a  energie, ale i chladných melodií.


Poslouchám album stále dokola a mám pocit, jako bych vzal do ruky brokovnici s upilovanou hlavní a šel spolu s kapelou střílet zombie do podzemních chodeb. Celou dobu se pohybujeme někde mezi klasickým, pravověrným death metalem a jeho melodičtější odnoží. Nahrávka je tak v rámci stylu pestrá a opravdu dobře se poslouchá. "Sermon of Apathy" je takovým velmi zdařilým mixem švédské a americké death metalové školy. Celou dobu se pohybujeme mezi starými hroby, ale nezapomíná se ani na temnotu a chlad. Užívám si skvělý zvuk i obal, je slyšet i vidět, že skupina nenechala nic náhodě. Riffy působí jako seknutí nožem do živého masa. Svět náhle zčernal a mraky jsou nízko. V předtuše další bouře přidávám volume doprava. Skladby jsou propracované, postupně gradují, zadírají se mi hluboko pod kůži. Jsem přenesen na onen svět se samozřejmostí, jako to uměli a často ještě umí staří zkušení mistři. Líbí se mi atmosféra celé desky, která je pochmurná, připomíná opravdu návštěvu starého opuštěného hřbitova. Jsem moc rád, že jsem se do téhle hrobky znovu dostal, jinak bych byl ochuzen o další skvělý zážitek. "Sermon of Apathy" lze doporučit všem, kteří mají rádi poctivý, ryzí, klasický death metal. DESOLATOR totiž moc dobře ví, o čem je reálná smrt. Pohřbí vás zaživa! Excelentní záležitost pro všechny pravověrné!Asphyx says:

I take an axe in my hand and try to chop the old wooden door to the tomb. Above the entrance is the inscription DESOLATOR and is located in a cemetery in Sweden. I need another dose of death metal into my veins! The previous deeds were really very successful. My request is heard, I get inside and I can fully enjoy their new album "Sermon of Apathy". It is excellent again - raw, full of pressure and energy, but also cold melodies.

I listen to the album over and over and I feel like I picked up a shotgun with a sawed-off barrel and went with the band to shoot zombies in the underground corridors. All the time we move somewhere between classic, orthodox death metal and its more melodic offshoot. The recording is so varied in style and it nice to listen it.


"Sermon of Apathy" is such a very successful mix of Swedish and American death metal school. We move among the old graves all the time, but we do not forget the darkness and cold. I enjoy the great sound and cover, you can hear and see that the band left nothing to chance. Riffs act like chopping a knife into live meat. The world has suddenly turned black and the clouds are low. In anticipation of another storm, I add volume to the right. The songs are elaborate, they gradually graduate, they get deep under my skin. I am transferred to the other world of course, they did it to me as experienced old masters. I like the atmosphere of the whole plaque, which is gloomy, really reminiscent of a visit to an old abandoned cemetery. I am very glad that I got to this tomb again, otherwise I would be deprived of another great experience. "Sermon of Apathy" can be recommended to anyone who likes honest, pure, classic death metal. DESOLATOR knows very well what real death is all about. They will bury you alive! Excellent matter for all orthodox!about DESOLATOR on DEADLY STORM ZINE:
tracklist:
1. Portal Tomb
2. Adversarial Doctrine
3. Creatures of Habit
4. Methods of Self-deception
5. The Human Condition
6. Vaticide
7. The Great Law of the Dead

band:
Stefan Nordström - Guitars and Vocals
Joakim Rudemyr - Guitars and Vocals
Jonas Bergkvist - Bass and Vocals
Victor Parri - Drums

Share this games :

TWITTER