DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 26. srpna 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ENSNARED - Inimicus Generis Humani (2020)

Recenze/review - ENSNARED - Inimicus Generis Humani (2020)


ENSNARED - Inius Generis Humanimic
CD 2020, Invictus Productions

for english please scroll down


Na oltář věčnosti bylo obětováno další zohavené tělo. Tentokrát má na čele vypálené jméno ENSCARED. Rouhavou odpověď na ozvěny ze záhrobí, rituální seance. Bolestivá smrt, před kterou nedostanete rozhřešení. Víra tvá tě neuzdraví, naopak, uvrhne tě do ještě větší temnoty. Něco málo o tom vím, setkávám se s touhle smečkou již podruhé. Opět jsou ve skvělé formě. Jejich skladby smrdí jako shnilé maso. Obracíte oči k nebi a pomoc nepřichází. 


"Inius Generis Humanimic" je poctivou exhumací mrtvoly, na které jsou patrné stopy rouhání. Kapela patří mezi vyvolené a dokáže přesně svojí hudbou znázornit nekonečné stíny záhrobí. Při poslechu potkáte obrazy svých předků, rozkryjete pavučiny těch nejohavnějších riffů a užijete si naplno hnilobnou atmosféru songů. Stačí jen pečlivě poslouchat. ENSCARED zaříkávají podobným stylem jako třeba takoví VORUM, NECROVORE, MORBUS CHRON, NECROVATION, TRIBULATION, DEGIAL. Samozřejmě s vlastním výrazem a postupy, se skvěle mokvajícím zvukem i obalem, který připomíná motivy ze starých okultních knih. "Inius Generis Humanimic" je death metalovým obřadem pro vyvolávání nemrtvých. Zpočátku se tváří možná trošku nepřístupně, ale stačí vydržet a postupem se objeví spousta zajímavých momentů. Temnota vás také pohltí postupně, polehounku, jako zákeřný jed. Rozmlouváme tiše, šeptáme modlitby plné strachu a beznaděje. Kříže jsou obráceny dolů a oběť připravena. Proříznuté hrdlo, nálada je pochmurná. Kdo je živý a kdo už přešel na druhou stranu?  Mám rád desky, které mě dokáží pohltit, u kterých jsou předány emoce. ENSCARED mě opět nezklamali a znovu odvedli skvělou okultní práci. Stačí jen přijmout pozvání na seanci. Zákeřný, tajemný a zkažený death metal, který se vám usadí hluboko ve vnitřnostech. Buďte prokletí!Asphyx says:

Another mutilated body was sacrificed on the altar of eternity. This time it has the burnt name ENSCARED on its forehead. A blasphemous response to echoes from the grave, a ritual session. A painful death and you will not receive absolution. Your faith will not heal you; on the contrary, it will throw you into even greater darkness. I know little about it, I'm meeting this band for the second time. They are in great shape again. Their songs smell like rotten meat. You turn your eyes to the sky and help doesn't come.

"Inius Generis Humanimic" is an honest exhumation of a corpse with traces of blasphemy. The band is one of the chosen ones and can accurately depict the endless shadows of the grave with its music. While listening, you will meet images of your ancestors, uncover the webs of the most heinous riffs and fully enjoy the rotting atmosphere of the songs. Just listen have to listen carefully.


ENSCARED chant in a similar style as VORUM, NECROVORE, MORBUS CHRON, NECROVATION, TRIBULATION, DEGIAL. Of course with its own expression and procedures, with a great wetting sound and cover, which resembles motifs from old occult books. "Inius Generis Humanimic" is a death metal ceremony for summoning the undead. At first, his face may be a little inaccessible, but just hold on and a lot of interesting moments will appear. Darkness will also engulf you gradually, a lie, like an insidious poison. We talk quietly, whispering prayers full of fear and despair. The crosses are turned down and the victim is ready. Throat slit, mood gloomy. Who is alive and who has already crossed over? I like records that can absorb me, in which emotions are passed on. ENSCARED did not disappoint me again and did a great occult job again. Just accept the invitation to the session. An insidious, mysterious and spoiled death metal that settles deep inside you. Be cursed!
about ENSCARED on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Interlude I
02. Spiritual Necrosis
03. The Throne of Transformation
04. Interlude II
05. Disciples of the Whip
06. Interlude III
07. Katharsis Through Terror
08. Black Hole Acolytes

band:
H.K - Guitar, Vocals
J.K - Drums


Share this games :

TWITTER