DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 19. srpna 2020

Recenze/review - FROSTVORE - Drowned By Blood (2020)FROSTVORE - Drowned By Blood
CD 2020, Testimony Records

for english please scroll down

Vypadá to na přímý zásah. Sekera zaseknutá rovnou do hlavy. Chudák, ani moc netrpěl. Další má zpřelámané všechny kosti v těle. Jiný je zasažen snětí. Exhumace starých hrobů bývá vždy stejně zajímavá, jak dobrý old school death metal. Smrdí podobnou plesnivinou, je také chladný, temný a probouzí šílené noční můry. Přišla mi na recenzi prvotina japonských maniaků FROSTVORE, kteří mají, stejně jako já, rádi švédský smrtící kov.
Do nečisté hry vás uvede již obal od Kenro Imamury, který je rudý, jako krev i riffy, které se mi ihned zadřeli hluboko do mozku. Pánové neobjevují nic nového, ale v podzemí se pohybují s elegancí starých mistrů. Mají velmi dobrý, mokvající zvuk a skladby doslova hoří v rukou. Kosti jsou lámány v podobných rytmech, jako to dělávají a dělají kapely typu ENTOMBED, DISMEMBER, NIHILIST, ENTRAILS, INTERMENT. Pohřbívá se zaživa, tráví se dlouhé hodiny v márnicích, rozmlouvá se s nemrtvými, nasává se hnilobná atmosféra. FROSTVORE moc dobře pochopili, o čem je švédský death metal. Navíc přidávají kuse sebe samého. Kapela není vlastně ničím výjimečná, ale rozhodně se nejedná jen o dobře odvedené řemeslo. Songy žhnou a chladí zároveň, zombie tančí s kusy čerstvého masa v čelistech. Návštěva těchto katakomb se mi moc líbí, užívám si ji a když zavřu oči, tak jsem znovu v devadesátých letech minulého století. Vzduchem létají staré kosti, hroby jsou exhumovány a prokletí pohřbíváni za hřbitovní zeď. "Drowned By Blood" je albem, které má potřebnou sílu a tlak. Valí se kupředu jako lavina a nezná žádné slitování. Beru do ruky lopatu a vydávám se na hřbitov. Kdo bude další na řadě? Švédský old school death metal z Japonska, který vás vyvrhne zaživa! Márnice je otevřena, stačí jen vstoupit!


Asphyx says:

It looks like a direct hit. Ax stuck straight in the head. Poor man, he didn't suffer much. Another man has broken all the bones in his body. Next one is affected by scabies. Exhumation of old graves is always as interesting as good old school death metal. It stinks of similar mold, it is also cold, dark and it awakens crazy nightmares. I received a debut album of Japanese maniacs FROSTVORE for the review. They like so as I the Swedish death metal.

The cover art made by Kenro Imamura, which is red like blood, will bring you into the unclean game. Additionally, riffs immediately seeped deep into my brain. Gentlemen do not discover anything new, but they are moving in underground with the elegance of old masters. They have a very good, moist sound and the songs literally burn in your hands.

Bones are broken in similar rhythms as bands like ENTOMBED, DISMEMBER, NIHILIST, ENTRAILS, INTERMENT did it and still doing it. There is everything buried alive, as if you spent long hours in the morgue, talking to the undead, and soaking up the rotting atmosphere. FROSTVORE understood very well what Swedish death metal all is about. In addition, they added pieces of themselves into their music. The band isn't really anything special, but it's definitely not just a well-done craft. The songs are glowing and cooling at the same time, the zombies are dancing with pieces of fresh meat in their jaws. I really like visiting these old catacombs, I enjoy it every time and when I close my eyes, I am back in the 1990s. Old bones fly in the air, graves are exhumed and the cursed men are buried behind the cemetery wall. "Drowned By Blood" is an album that has the necessary strength and pressure. It goes forward like an avalanche and knows no mercy. I pick up a shovel and head for the cemetery. Who will be the next? Swedish old school death metal from Japan, which will thrown you out alive! The morgue is open, just enter!


TRACKLIST
1. Abandoned (0:59)
2. Blackfield (3:43)
3. Path To Your Tomb (3:20)
4. Extreme Cold Torture (4:00)
5. Drowned By Blood (4:15)
6. The Reaper (3:36)
7. Eroded Mind (3:53)
8. Lake Of Vein (4:17)
9. Unholy Mountain (4:44)

LINE-UP
Satoshi Fukuda - Guitar & Vocals
Taro Ikemoto - Guitar
Natsumi Yatabe - Bass
Shigenori Tamura - Drums

https://www.facebook.com/frostvorejapan
https://testimonyrecords.bandcamp.com/album/frostvore-drowned-by-blood

https://www.facebook.com/testimonyrecords
https://testimonyrecords.bigcartel.com/products
Share this games :

TWITTER