DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 18. srpna 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ONSLAUGHT - Generation Antichrist (2020)

Recenze/review - ONSLAUGHT - Generation Antichrist (2020)ONSLAUGHT - Generation Antichrist 
CD 2020, AFM Records

for english please scroll down

Někdy je na mě té přetvářky a nenávisti, která je všude kolem, příliš a potřebuji pořádně upustit ventil. Mám rád rychlou, energickou muziku a tak jsem svůj zájem nasměřoval mezi staré, prověřené smečky, které mám rád již dlouhá léta. Bývají pro mě jistotou, i když moc dobře vím, že se dnes metalový vesmír točí v úplně jiných obrátkách. Každý den vznikají stovky mladých smeček, které jsou jak přes kopírák. Zaplať Satan za skupiny, jako jsou ONSLAUGHT.


Dva staří psi Nige Rockett a baskytarista Jeff Williams nám letos po dlouhých sedmi letech umíchali spolu s kolegy opravdu třaskavý koktejl. Dobrý thrash metal v sobě musí mít vnitřní pnutí, temnou energii a touhu rozsekat vše na malé kousky. "Generation Antichrist" je pro mě album, které tohle všechno splňuje. Nahrávka je od počátku velmi pestrá, dynamická a zajímavá. Když se každý den ráno rozhlédnu kolem sebe, tak cítím z lidí čím dál tím víc nervozity a nenávisti. Asi ještě neslyšeli "Generation Antichrist". Jejich chyba, jsou ochuzeni o vskutku parádní zážitek. Skladby poctivě řežou, ONSLAUGHT zúročují svoji historii, jsou staroškolští, ale zároveň svým způsobem moderní a aktuální. Hodně tomu pomáhá skvělá produkce Daniela Bergstranda (Behemoth, Meshuggah, Dark Funeral). Navíc si kapela zachovává takový ten svůj punkový výraz, který mám u nich hrozně rád. Nejsou to zkrátka žádné hvězdy, ani rychle vykvašené kapely současnosti, ale poctiví veteráni, kteří mají stále co říct. Sice trošku nechápu, kde se v nich i po tolika letech bere tolik energie a síly, ale buďme za to rádi. S albem "Generation Antichrist" si rozhodně Britové ostudu neudělají. Spíše naopak, nakopali všem okolo zadky a ještě to dělají s elegancí starých mistrů. Ještě bych zmínil Daveho Gametta, který je pověstným bonusem navíc - jeho hlas sedne do songů, jako mrtvému košile. Takhle se podle mého hraje thrash metal! Inteligentně, propracovaně a zároveň neurvale a syrově. Přidávám volume a pak už je to jen na kapele a na mě. Temná energie byla předána! Hergot, mě to ale baví!


Asphyx says:


Sometimes the pretence and hatred all around is too much for me, and I need to drop the valve properly. I like fast, energetic music, so I directed my interest to the old, proven bands that I have loved for many years. They are usually a certainty for me, although I know very well that today the metal universe is spinning in completely different directions. Every day, hundreds of young bands are formed, which are like a copier. Pay to Satan for groups like ONSLAUGHT.

Two old dogs Nige Rockett and bassist Jeff Williams mixed for us a really crackling cocktail together with colleagues this year after seven long years. Good thrash metal must have internal tension, dark energy and a desire to cut everything into small pieces. "Generation Antichrist" is an album for me that fulfils all of this. The recording is very varied, dynamic and interesting from the beginning.When I look around every morning, I feel more and more nervous and hated from people. They probably haven't heard "Generation Antichrist" yet. Their mistake, they are deprived of a truly great experience. The compositions are killer, ONSLAUGHT takes advantage of their history, they are old school, but at the same time in a way modern and current. Daniel Bergstrand's great production (Behemoth, Meshuggah, Dark Funeral) helps a lot. In addition, the band retains its punk expression, which I really like about them. They are simply not stars, nor fast-fermented bands of the present, but honest veterans who still have something to say. Although I don't understand where so much energy and strength is taken from them even after so many years, but let's be happy for that. With the album "Generation Antichrist", the British will definitely not be ashamed. On the contrary, they kicked everyone around their asses and still do it with the elegance of old masters. I would also like to mention Dave Gamett, who is a famous extra bonus - his voice fits into the songs. That's how I think thrash metal should be played! Intelligently, sophisticated and at the same time raw. I add volume and then it's just up to the band and me. Dark energy has been passed! Damn, I enjoy it!tracklist:
1. Rise to Power
2. Strike Fast Strike Hard
3. Bow Down to the Clowns
4. Generation Antichrist
5. All Seeing Eye
6. Addicted to the Smell of Death
7. Empires Fall
8. Religiousuicide
9. A Perfect Day to Die (2020 verison)

band:
Dave Garnett - Vocals
Nige Rockett - Guitar
Wayne Dorman - Guitar
Jeff Williams - Bass
James Perry - Drums

https://www.powerfromhell.com/
https://www.facebook.com/onslaughtuk
https://www.instagram.com/onslaught_uk_official/
https://twitter.com/ONSLAUGHTUK
https://open.spotify.com/artist/71lhIVHJ24x9hEcwFSWuOf
https://www.youtube.com/channel/UCyBK8e0evv00Yvovd6L1NWw
https://www.afm-records.de/en/
Share this games :

TWITTER