DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 9. srpna 2020

Recenze/review - PUTRID - Antichrist Above (2020)PUTRID - Antichrist Above
CD 2020, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Kreslíme krví pentagramy na bílou nevinnou zeď. Rituál smrti, nic nám není svaté. Rouhání a modlitby, u kterých se obracejí kříže směrem dolů. Potemnělá kobka, ve které se jedna seance pokazila. Nejdřív to byla jen přitažlivá hra, ale pak se povedlo chtěné. Naše duše byly proklety a překročili jsme rubikon. Už ani nevím, kdo tu knihu objevil. Možná dívka, která před chvílí zemřela. Teď už je to jedno. Brány pekelné byly otevřeny a vy si můžete plnými doušky vychutnat novou desku démonů PUTRID z Peru. 

Základem je smradlavý death metal, přidány jsou black metalové a thrashové elementy. Takhle nějak se hrálo na počátku. Když se ještě metal nerozděloval na různé odnože. Hlavní bylo peklo a nenávist. A taky touha hudbou zničit všechno kolem. 
Album "Antichrist Above" je další variací na pekelný oheň, ovlivněný kapelami jako SARCÓFAGO, IMMORTAL, MARDUK, MORBID ANGEL, IMPIETY, HEADHUNTER D. C. a spoustou dalších neurvalců, kteří se zrodili v temnotě. PUTRID jsou ortodoxní a nekompromisní jak ve svých skladbách, tak i textech. Neexistuje nic než zlo. Blasfemie lidské mysli. Výplach mozku, po kterém konečně naleznete jedinou pravou víru v Satana. Typická jihoamerická syrovost a surovost. Peruánci se s tím vůbec nepářou a spoustu lidí tím možná odradí. Alespoň se oddělí zrno od plev a zůstanou jen věrní. Ti, kteří ví, o čem kdysi metal býval. Mě na desce baví takový ten pocit spálené země, doslova cítím oheň, který mi olizuje celé tělo. Obřad byl vykonán, vše se zdá být v pořádku, nikdo nezůstal živý. PUTRID jsou živelní, živočišní, jdou na samou podstatu základů extrémních stylů. Dokáží být žhaví i chladní, temní i pulsující. Démoničtí. Obracím oči v sloup, modlím se a křižuji v obráceném gardu. Peklo nás nakonec stejně všechny pohltí. Je totiž součástí každého z nás. Inferno!
sumarizace:

Antihumánní, absolutně rouhavý black thrash death metal z rukou těch nejpovolanějších. Takové je nové album šílených maniaků PUTRID. Kapely, která je totálním ztělesněním hudebního zla. Mocné kytarové nástupy, vokál vytažený odněkud z toho nejzatuchlejšího hrobu, smrad rozkládajících těl a všude přítomná smrt. Vítejte v krvavé lázni!

"Antichrist Above" je mokvajícím dílem ve stylu SARCÓFAGO, IMMORTAL, MARDUK, MORBID ANGEL, IMPIETY, HEADHUNTER D. C.. Je dokonalým ztělesněním zla, opravdovou okultní seancí pro vyvolání Satana. Pentagram je nakreslen a po stěnách ztéká shnilá krev. Fascinuje mě špinavý zvuk, tajemná a temná nálada i neodbytný pocit, že mi jde někdo po krku. Cítím strach během celého poslechu. PUTRID jsou mocní, v záhrobí se pohybují s grácií a elegancí padlých andělů. Kostely opět hoří nesvatým ohněm! Blasfemie zase jednou zvítězila. Peruánci jsou ortodoxní, opravdoví, uvěřitelní a neskutečným způsobem návykoví. Kdysi jsem byl proklet a nemohu jinak, než album posvětit vlastní krví. Mou mrtvolu už dávno ohlodal čas, ale "Antichrist Above" budu poslouchat stále dál. Spálená bible, obrácené kříže, znesvěcený oltář, nejdůležitější je ale hudba, která je vynikající. Absolutní černo černý kult, který je cítit sírou a smrtí!
Asphyx says:

Anti-human, absolutely blasphemous black thrash death metal from the hands of the most competent. That is a new album of mad maniacs PUTRID. The band, which is a bloody personification of musical evil. Powerful guitar beginnings, the vocal taken off from somewhere of the most frowsty tomb, smell of decomposing bodies, and omnipresent Death. Welcome to the bloody bath!

"Antichrist Above" is a moist work in the style of the bands like SARCÓFAGO, IMMORTAL, MARDUK, MORBID ANGEL, IMPIETY, HEADHUNTER D. C.. It is a perfect incarnation of evil, a true occult seance for invoking of Satan. The pentagram is drawn, and the rotten blood flows down the walls. I am fascinated by the dirty sound, the mysterious and dark mood, and the persistent feeling that someone is going on my throat. During the whole listening, I feel the fear. PUTRID are powerful; they are moving in the graves with the grace and elegance of the fallen angels. The churches are burning again with the unholy fire! Blasphemy prevailed once again. Peruans are an orthodox, real, believable and addictive in an inexpressible manner. Once I was cursed, and I cannot do anything, only to bless this album by my own blood. My corpse was a long time ago fretted by the time, but "Antichrist Above" I will still keep listening. Burned bible, inverted crosses, desecrated altar, but the most important is music that is excellent. An absolute black cult that smells by the sulfur and death!

tracklist:
1. Warfare in Golgotha
2. Antichrist Above
3. Cursed from the Chalice
4. The Victory of the Trident
5. The Corpse of the Messiah
6. The Great Serpent Await Us
7. Three Nails of Hate
8. Pig of Liars
9. Rotting Kingdom
10. Morbid Prayers of Death

band:
+ Evil Avatar: Guitars/ vox +Sacrificier: Bass + Drum Major of War: Drums

https://godzovwarproductions.bandcamp.com/album/antichrist-above
http://godzovwar.com/
https://www.facebook.com/putridattacks
https://soundcloud.com/putridattacks
https://www.youtube.com/putridvideos
Share this games :

TWITTER