DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 30. září 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - APHONIC THRENODY - The Great Hatred (2020)

Recenze/review - APHONIC THRENODY - The Great Hatred (2020)


APHONIC THRENODY - The Great Hatred
CD 2020, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Slyším v dálce zvony. Kolemjdoucí se křižují. Zvedají oči k nebi. Další duše, co přešla na druhou stranu. Není to tak úplně pravda. Odnášejí mě v dřevěné rakvi, zástup pozůstalých našlapuje tiše. Pohřbený zaživa, těším se na temnotu. Mám rád doom metal s pochmurnou atmosférou, s chutí navštěvuji místa, do kterých se otiskla smrt. Kývám se do větru, zdravím nemrtvé, jen já, nicota a smutek. 

APHONIC THRENODY je mezinárodní funeral doom death metalová kapela, složená z muzikantů z Velké Británie, Itálie a Chile. Pánové se sešli, aby nám letos předložili v podstatě dokonalou stylovou esenci. Skladby vás donutí se zastavit,  zamyslet, přeběhne vám mráz po zádech.  

 

A tak se toulám po onom světě, nahlížím do katakomb. V každé je pohřbený někdo jiný. Měl si veselý život nebo smutný? Trápil si se? Nakonec z nás jsou jen kusy rozpadajícího se těla. Bez duše nejsme nic. Jen prázdné schránky. Kolem mě plynou jednotlivé skladby, unášejí mě, strhávají do hlubin. Ve stylu MY DYING BRIDE, PARADISE LOST, OFFICIUM TRISTE, ANATHEMA. Temní, záhadní, tajemní, návykoví. Takoví jsou letos APHONIC THRENODY. U jejich hudby opravdu zní pohřební zvony. Líbí se mi zvuk i obal alba, ale nejvíc asi šedá, studená atmosféra. "The Great Hatred" je jako pohřeb, po kterém ve vás zůstane prázdné místo. Pro doom metal musíte mít vlohy, musíte jej hrát srdcem, to se nedá ošálit. A já pánům novinku věřím bezezbytku. Nad hřbitovem se válí mlha a já nahlížím do otevřeného hrobu. Pro koho je připravený? Pak uvidím na náhrobku svoje jméno. Smutek je všudepřítomný, doslova hmatatelný. Po celou dobu desky. Brzy bude podzim a já už dnes vím, co budu poslouchat. Ano, hádáte správně - APHONIC THRENODY. Protože jsou opravdoví, uvěřitelní, záhadní a jejich doom metal je přímo magický. Až navěky, amen! Vynikající pocta stínům!


Asphyx says:

I hear bells in the distance. Passersby cross. They raise their eyes to the sky. Another soul that crossed over. This is not entirely true. They take me away in a wooden coffin, the crowd of survivors tread quietly. Buried alive, I look forward to the darkness. I like doom metal with a gloomy atmosphere, I like to visit places where death has imprinted. I nod to the wind, greet the undead, just me, nothingness and sadness.

APHONIC THRENODY is an international funeral doom death metal band, composed of musicians from Great Britain, Italy and Chile. The gentlemen have come together to present us with a basically perfect stylistic essence this year. The songs will make you stop, think, you will get a chill and goosebumps will running down your spine.


And so I wander around the other world, looking into the catacombs. Someone else is buried in each. Did you have a happy life or a sad one? Did you worry? After all, we are just pieces of a crumbling body. Without a soul, we are nothing. Just empty boxes. The individual songs flow around me, they carry me, pull me into the depths. In the style of MY DYING BRIDE, PARADISE LOST, OFFICIUM TRISTE, ANATHEMA. Dark, mysterious, mysterious, addictive. Such are the APHONIC THRENODY this year. Funeral bells really sound in their music. I like the sound and the cover of the album, but mostly the gray, cold atmosphere. "The Great Hatred" is like a funeral that leaves an empty space in you. For doom metal, you have to have talents, you have to play it with your heart, you can't be fooled. And I trust to the gentlemen everything. Fog is rolling over the cemetery and I look at the open grave. Who is it ready for? Then I will see my name on the tombstone. Sadness is ubiquitous, literally tangible for whole time I pay this album. It will be autumn soon and I already know what I will listen to today. Yes, you guessed it right - APHONIC THRENODY. Because they are real, believable, mysterious and their doom metal is magical. Forever, amen! An excellent tribute to the shadows!

Line up -
Riccardo Veronese (Towards Atlantis Lights, Dea Marica) - Guitars
Juan Escobar C. (Arrant Saudade) - Vocals, Bass, Guitar & Keys

Artwork by Misanthropic Art (Xpus, Death Courier)

Track listing -
1. Locura
2. Interrogation
3. The Great Hatred
4. Drowning
5. The Rise of the Phoenix
6. The Fall

Share this games :

TWITTER