DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 2. října 2020

Recenze/review - INCREMATE - Mortal Domain (2020)


INCREMATE - Mortal Domain
CD 2020, German Democratic Recordings

for english please scroll down

Mrtvoly už ani nebylo kam pohřbívat. Po ulicích leželi naříkající ranění, krváceli z otevřených ran a postupně hnili za živa. Atmosféra připomínala apokalypsu. Modlitby nepomáhaly. Lidé bez očí, šílení a bědující, raději páchali sebevraždu. Bolest už nešlo vydržet. Už dávno jsem nepohřbíval do rakve, už dávno jsem nechodil do márnice a nerozmlouval s mrtvými. Teď už stačila jen obrovská jáma a pekelný oheň, který vše očistil.

Hodně podobnou náladu má i nová deska německých old school death metalistů INCREMATE. Třetí dlouhohrající zásek a opět skvěle. Pokud vám není cizí starý smrtící smrad, hodně zkažené krve a spousta tlejícího masa, tak neváhejte ani chvilku. Tady se lámou kosti!
INCREMATE jsou řádnými členy německého podzemí. Je slyšet, že hrají od srdce, upřímně, že věří svým riffům, zničujícím bicím i chorobnému vokálu. Pánové vás vezmou na výlet do temných katakomb starého death metalu. Se skvěle prašivým zvukem, s obalem, který připomíná první desky OBITUARY. Jinak zde lze zaslechnou i inspiraci třeba takovými DEATH, PESTILENCE, MASSACRE, GRAVE, ASPHYX, BOLT THROWER. Hraje se smrtící kov, u kterého se rozkládají živé tkáně. Bez zbytečností a kudrlinek. Rovnou na věc. Hroby jsou exhumovány, mrtvoly vyskládány na obrovskou hromadu a zapáleny. Cítím ze skladeb pach spáleniny! "Mortal Domain" je jako morová rána, čerstvě odkrytý hrob. Deska je neskutečným způsobem studená, mrazivá, temná a zároveň žhavá, jako kus kvalitně vykovaného železa. Jakoby do mě kapela otiskla svůj cejch. Pořád přidávám volume, užívám si jednotlivé pasáže, tančím na vlastním hrobě. INCREMATE mě zavřeli do sklepa. Bez světla, bez naděje. Album je jako pavučina, nalezená na zpuchřelé kostře. Ryzí chorobný death metal, který exhumuje vaše těla z hrobu! Masakr v márnici!

 

Asphyx says:

There was no place, where to bury the corpses. There were moaning wounded victims in the streets, bleeding from open wounds and gradually rotting alive. The atmosphere reminded an apocalypse. Prayers did not help. Eyeless people, mad and wretched, they preferred to commit suicide. The pain could no longer be endured. I haven't buried the corpse into a coffin in a long time and I haven't gone to a morgue and talked to the dead in a long time as well. Now all that was needed was a huge pit and a hellfire that cleaned everything. 

The new record of German old school death metalists INCREMATE has a very similar mood. The third full-length album is great again. If you are fine with the old deadly stench, a lot of rotten blood and a lot of rotting flesh, then do not hesitate for a moment. Bones are broken here!    


INCREMATE are genuine members of the German underground. You can hear they play from the heart, honestly, that they believe in their riffs, devastating drums and sick vocals. The gentlemen will take you on a trip to the dark catacombs of old death metal. With a great scabby sound, with cover art that resembles the first OBITUARY records. Otherwise, you can hear inspiration by bands such as DEATH, PESTILENCE, MASSACRE, GRAVE, ASPHYX, BOLT THROWER. Death metal causing the decomposition of the living tissues is played here. No needlessness and curls. Straight to the point. The graves are exhumed, the corpses are stacked in a huge pile and set on fire. I smell the stench of burning flesh from the songs! "Mortal Domain" is like a plague, like a freshly discovered grave. The record is incredibly cold, freezing, dark and at the same time hot, like a piece of high-quality wrought iron. It was as if the band had imprinted their mark on me. I keep adding volume, enjoying the individual passages, dancing on my own grave. INCREMATE locked me in a basement. No light, no hope. The album is like a spider web found on a skeleton. Pure sick death metal that exhumes your bodies from the grave! Morgue massacre!


about INCREMATE on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Streaming With Blood
02. Complete Possession
03. The Murderous Doom
04. Potent Mortality
05. Retaliation
06. Violent Desecration
07. Force Of Hysteria
08. Formed For Decay
09. Death Is Stronger

band:
Danny - bass, vocals | Ronald - vocals, guitar | Teo - drums

https://incremate.bandcamp.com/album/mortal-domain
https://www.facebook.com/incremate/
https://www.incremate.com/
https://www.instagram.com/incremate_official/
https://soundcloud.com/incremate
https://open.spotify.com/artist/1m6GMI5MFqPQvqpjevl6xx
https://www.youtube.com/channel/UCvkIvcw38vcheehuvrD15Lw
http://gdr.ostmetal.de/
Share this games :

TWITTER