DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 20. září 2020

Recenze/review - NECROT - Mortal (2020)


NECROT - Mortal
CD 2020, Tankcrimes


for english please scroll down

Hluboko v lesích je jedno staré pohřebiště. Připomíná mi obrazy z hororových filmů. Včera jsem jej navštívil a poklekl u prašivých kostí. Hledal jsem poctivý a ryzí death metal, hledal jsem zase jednou temnotu. Legendy praví, že jsou zde pochovány odkazy na pradávné postupy, na plesnivý zvuk, na texty plné bolesti a strachu. Cítím ve vzduchu vibrace, mrtví se mnou rozmlouvají. V jednom exhumovaném hrobě leží poházené kosti. Na jedné je vyřezán nápis NECROT.

V roce 2017 jsem si pro sebe tuhle smečku objevil. Jejich album "Blood Offerings" se mi ihned usadilo v hlavě a rád a často jsem se k němu vracel. Fascinovala mě na něm špína, způsob, jakým NECROT uchopili death metal. Byli uvěřitelní, démoničtí, magičtí. Novinka "Mortal" je volným pokračováním předchozí desky. Neméně bolestivým, shnilým, šíleným. NECROT nadále čerpají inspiraci v řece plné hnisu, která se jako nějaký obrovský had vine již několik desetiletí celým podzemím. Jmenujme třeba takové DEATH, PESTILENCE, BOLT THROWER, OBITUARY, MERCYLESS, IMMOLATION, INCANTATION, EXHUMED, MORGOTH, UNLEASHED, ATHEIST a spoustu dalších. Všechny tyhle kapely, stejně jako NECROT, přesně pochopili, o čem je temnota, o čem je pravá smrt. Skladby na "Mortal" znovu drásají do krve, pálí a žhnou. Kapela mi vypálila do kůže svůj vlastní cejch. Líbí se mi jak zvuk, tak obal, ale hlavně způsob, jakým pánové přistupují k psaní skladeb. Věřím jim každý tón, každou notu. Navíc se jako nějaká choroba celým albem vznáší smradlavý odér rebelie. Smrtící kov, který roztančí i nemrtvé. Nezapomíná se ani na kousky punku, ale i třeba lehké technické a progresivní pasáže. Nahrávka ale hlavně obstojí jako celek. Je bez zbytečností, cílí přesně a nikdy nemine cíl. Alespoň u mě, starého fanouška death metalu. A tak si amulet s jejich jménem uschovám do své sbírky a už teď vím, že "Mortal" mi doma bude hrát často a pořádně nahlas. Hroby byly právě exhumovány!


Asphyx says:

Deep in the woods is an old burial ground. It reminds me of images from horror movies. I visited this place yesterday and knelt down by the dusty bones. I was looking for honest and pure death metal, I was looking for darkness again. Legends say that references to ancient practices, moldy sound, texts full of pain and fear are buried here. I feel vibrations in the air, the dead talking to me. In one exhumed grave lie scattered bones. The inscription NECROT is engraved on one of them.

In 2017, I discovered this band for myself. Their album "Blood Offerings" immediately settled in my head and I was happy and often returned to it. I was fascinated by the dirt, and the way the NECROT grabbed death metal. They were believable, demonic, magical. The new album "Mortal" is a free continuation of the previous album. No less painful, rotten, insane.

NECROT continues to draw inspiration from a river full of pus, which, like a giant snake, has been winding through the underground for decades. Let's name such bands like DEATH, PESTILENCE, BOLT THROWER, OBITUARY, MERCYLESS, IMMOLATION, INCANTATION, EXHUMED, MORGOTH, UNLEASHED, ATHEIST and many others. All these bands just like NECROT understood exactly what darkness is about, what death is all about. The songs on "Mortal" are drenched in blood again, they are burning and glowing. The band burned their own sign into my skin. I like both the sound and the cover art, but especially the way gentlemen approach songwriting. I trust them every tone, every note. In addition, a stinky odor of rebellion hovers like an illness throughout the album. Death metal that makes even the undead dance. They don't forget to add the pieces of punk, but also the simple technical and progressive passages. It is made without futility, it aims precisely and never misses a goal. At least for me, an old death metal fan. So, I keep the amulet with their name in my collection and I already know that "Mortal" will play at home often and really loud. The graves have just been exhumed!

Recenze/review - NECROT - Blood Offerings (2017):


tracklist:
1. Your Hell
2. Dying Life
3. Stench of Decay
4. Asleep Forever
5. Sinister Will
6. Malevolent Intention
7. Mortal

band:
Luca Indrio (zpěv, kytara, basa)
Sonny Reinhardt (kytara)
Chad Gailey (bicí)

https://necrot.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/cyclesofpain
https://instagram.com/necrot_official
https://twitter.com/necrot_official
http://www.tankcrimes.com/
Share this games :

TWITTER