DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 13. listopadu 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - OBSECRATION - Onwards The Mystic Paths Of The Dead (2020)

Recenze/review - OBSECRATION - Onwards The Mystic Paths Of The Dead (2020)


OBSECRATION - Onwards The Mystic Paths Of The Dead
CD 2020, Witching Hour Productions 

for english please scroll down

Je brzy k ránu a já nemůžu spát. Probuzen z děsivých snů se obléknu a vydám na cestu. Opustím město a mé kroky směřují na kopec, o kterém se říká, že se na něm popravovalo. Potkávám rozšklebené tváře v kápích. Nejdřív nemohu rozlišit, kdo je živý a kdo už dávno překročil řeku Styx. Smrt je cítit všude kolem, do kostí se mi vkrádá chlad. Nekonečná mlha, pomalu nalézám rezavé dveře do podsvětí. Po celou dobu mě provází nová deska řeckých OBSECRATION.

Bájné příšery, svět podle páně H.P. Lovercrafta, Necromonicon, jsem zde správně. V záhrobí, s pravým, ryzím a prašivým death thrash metalem. Kapela datuje svůj vznik do devadesátých let minulého století a jejich muzika byla vždy uvěřitelná, temná a studená. Jako čerstvě otevřený hrob. Letošní deska "Onwards The Mystic Paths Of The Dead" není výjimkou. Je neméně shnilá a mokvající. 


OBSECRATION hrají staroškolský death thrash metal, který je opředený pavučinami. Poslech připomíná exhumaci dávno opuštěného hrobu. I na novince dostanete riffy jak vystřižené ze základních učebnic prašivého metalu. Odhodlání, nadšení pro záhrobní věci, nic z toho kapele rozhodně nechybí. Řekové jsou po právu nazýváni legendou, mají svůj vlastní výraz, rukopis, dokáží vám vypálit cejch na kůži. Novinka nechá vzpomenout na kapely jako POSSESSED, MASTER, OPPROBRIUM, MALEVOLENT CREATION, DEICIDE, ale i KREATOR, SEPULTURU. Zkrátka a jednoduše, nemrtví se opravdu pobouzejí a novou desku si užívají spolu s námi. Album je 47 a půl minuty dlouhé, jedná se tedy o opus smrti, který je nutné poslouchat v klidu a temnotě. Navíc má potřebný feeling a drive. Spousta zajímavých momentů vás doslova přiková ke zdi. Mám rád klasické pohřby do země, zástupy pozůstalých a "Onwards The Mystic Paths Of The Dead" je nahrávkou, která vám usnadní přechod na onen svět. Řekové hrají od srdce, songy mají hnilobnou atmosféru. Těším se na další noc, na novou noční můru, která mě dovede až na pradávné pohřebiště. Na jednom náhrobku je jméno kapely a mě nezbývá nic jiného, než přidat hlasitost. Smrt má jak známo mnoho podob a OBSECRATION dokáží znázornit tu pravou, ryzí, prašivou. Rakve praskají, skvělý zásek!


Asphyx says:

It's early in the morning and I can't sleep. Awakened from terrifying dreams, I get dressed and set out on a journey. I leave the city and my steps lead to the hill, where people have been executed. I meet grimaced faces in hoods. At first I can't tell who's alive and who's crossed the Styx River a long time ago. Death can be felt all around me, cold is creeping into my bones. Endless fog, I'm slowly finding a rusty door to the underworld. The new Greek OBSECRATION record accompanies me all the time. 

Mythical monsters, the world according to Mr. H.P. Lovercraft, Necromonicon, I'm right here. In the grave, with real, pure and dusty death thrash metal. The band dates back to the 1990s and their music has always been believable, dark and cold. Like a freshly opened grave. This year's album "Onwards The Mystic Paths Of The Dead" is no exception. It is no less rotten and wet.


OBSECRATION play old school death thrash metal, which is entwined with cobwebs. The listening is reminiscent of the exhumation of a long-abandoned grave. Even on the new album, you will receive riffs as cut from basic textbooks of dusty metal. Determination, enthusiasm for graveyard things, nothing is missing here. The Greeks are rightly called a legend, they have their own expression, signature, they can burn a mark on your skin. The new album will let you remember bands such as POSSESSED, MASTER, OPPROBRIUM, MALEVOLENT CREATION, DEICIDE, but also KREATOR, SEPULTURA. In short and simply, the undead really wake up and enjoy the new record with us. The album is 47 and a half minutes long, so it is an opus of death, which must be listened to in peace and darkness. In addition, it has the necessary feeling and drive. Lots of interesting moments will literally pin you to the wall. I love classic funerals in the country, crowds of survivors, and "Onwards The Mystic Paths Of The Dead" is a recording that will make it easier for you to go to the afterlife. The Greeks play from the heart, the songs have a rotting atmosphere. I'm looking forward to another night, a new nightmare that will take me to an ancient burial ground. On one tombstone is the name of the band and I have no choice, I have to add volume. Death is known to take many forms, and OBSECRATION can represent the real, pure, dusty one. Coffins burst, great matter!


Tracklist:
01. Onwards The Mystic Paths Of The Dead (Intro)
02. Beyond The Nightmarish Passage At The Skeletons Valley
03. Recollections For The Great Unknown (Hyperborea Pt. III)
04. Shadows ...
05. The Powers Of Darkness
06. The Cry Of Those Who Rejected Life
07. Incest, Brutality & The Abuse (Avoriaz Pt. I & Pt. II)
08. Circle Of The Nemesis (Avoriaz Pt. III)
09. ... At The Bonds Of Lucifer
10. When The Sky Turns Dark
11. Chaotic Threat

band:
C. Dead V. - Vocals.
Drakhon - Bass.
Ungod - Drums/Guitars.


Share this games :

TWITTER