DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 22. listopadu 2020

Recenze/review - ROTTENBLAST - Ilusi Soliteris (2020)


ROTTENBLAST - Ilusi Soliteris
CD 2020, Blackandje Records

for english please scroll down

Pořád se z toho nemohu vzpamatovat. Mám divoké sny a probouzím se uprostřed noci s výkřiky děsu. Poslali nás do jedné horské vesnice. Už když jsem vstoupil, polil mě studený pot. Po stromech byla rozvěšena rozervaná těla. Lidé, naražení na kůlech, znásilněné ženy, krev, spousta krve. Nebožáci, kteří ještě žili, prosili o smrt. Útok přišel uprostřed noci, když všichni poklidně spali. Zůstalo jen spáleniště a bolest otisknutá do polorozpadlých zdí. Musel jsem odejít stranou a vyřvat se z toho šílenství.

Velmi podobnou atmosféru má i nová deska indonéských maniaků ROTTENBLAST. Je neméně surová, syrová, temná a chladná jako pomalu vyhasínající oči umírajícího. Smrt bývá někdy šílená a kapele se povedlo ji přenést na hudební nosič. S morbidním zvukem v zádech je předkládána opravdu brutální hostina.  Stačí jen přijmout pozvání. 

 

"Ilusi Soliteris" je živočišným, uvěřitelným albem ve stylu SUFFOCATION, DISGORGE, DISAVOWED, DEEDS OF FLESH, CANNIBAL CORPSE. ROTTENBLAST mají navíc svůj vlastní ksicht a výraz. Desku si opravdu užívám. Dokáže mě totiž vtáhnout přímo do sebe. Je jako ošklivý a krutý film z války. Dávno přestanete věřit lidskému druhu, o Bohu ani nemluvím. Raději se ponoříte po lokty do téhle brutální a děsivé pitvy. Indonésané jsou doslova zabijáčtí, magičtí. S ničím se moc nepářou, útočí rovnou, bez varování. Výsledkem je nekompromisní death metal, u kterého shoříte! Líbí se mi i obal, ale hlavně takový ten těžko popsatelný odér, který se vznáší kolem songů jako těžký smrad. Podobně tomu bývá právě na místech, kde se stalo něco zlého a ošklivého. Je slyšet, že ROTTENBLAST pevně věří tomu, co hrají. Desku jsem poslouchal stále dokola a označili si ji ve své soukromé sbírce jako velké překvapení tohoto roku. Svět se kolem nás možná dávno zbláznil, ale podobné nahrávky mě dokáží vždy stáhnout do kruté reality. Absolutně devastující death metal, které vás pořeže do krve!


Asphyx says:

I still can't recover from it. I have wild dreams and I wake up in the middle of the night with screams of terror. They sent us to a mountain village. As soon as I entered, I was drenched by cold sweat. Torn bodies hung from the trees. People, bumping on stakes, raped women, blood, lots of blood. The ungodly who were still alive begged for death. The attack came in the middle of the night when everyone slept peacefully. All that remained was the incinerator and the pain imprinted on the dilapidated walls. I had to step aside and break out of the madness. 

The new record of Indonesian maniacs ROTTENBLAST has a very similar atmosphere. It is no less raw, dark and cold like the slowly fading eyes of a dying man. Death is sometimes insane and the band managed to transfer it to a musical medium. With a morbid sound in the back, a really brutal feast is presented. Just accept the invitation.


"Ilusi Soliteris" is an animal, believable album in the style of SUFFOCATION, DISGORGE, DISAVOWED, DEEDS OF FLESH, CANNIBAL CORPSE. In addition, ROTTENBLAST has its own face and expression. I really enjoy the record. It can pull me right into it. It's like an ugly and cruel war movie. You will stop believing the human race long ago, I'm not even talking about God. You'd better dive your elbows into this brutal and scary autopsy. Indonesians are literally killer, magical. They don't waste time with anything, they attack straight away, without warning. The result is uncompromising death metal that will burn you! I also like the cover, but especially the hard-to-describe odor that floats around the songs like a heavy stink. It is similar in places where something bad and ugly happened. It can be heard that ROTTENBLAST firmly believes in what they play. I listened over and over to the record and they marked it in their private collection as a big surprise this year. The world around us may have gone crazy for a long time, but similar recordings can always drag me into a cruel reality. Absolutely devastating death metal that will cut you to blood!


Tracklist:
01. 1965
02. Parade Darah
03. Deviasi Tahta
04. Victim of Throne
05. Genosida
06. Ilusi Soliteris
07. Hegemoni Vigilante
08. Simposium Kompulsif
09. Negeri Temaram
10. Flag of Hate (Kreator cover)

band:
Vocal : Robby
Guitar : Hafid
Bass : Galih
Drum : Yudha

https://rottenblast.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Rottenblast/135153406549300
https://www.reverbnation.com/rottenblastmalang
https://twitter.com/Rottenblast
blackandjerecord@gmail.com
Share this games :

TWITTER