DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 3. listopadu 2020

Recenze/review - SCABBARD - V říši zla (2020)


SCABBARD - V říši zla
CD 2020, Slovak Metal Army

for english please scroll down

Venku je hnusně a já poslouchám návratovou desku SCABBARD. Zazní prvních pár tónů a ihned se vracím o nějakých třicet let zpět, když jsem s tvrdou muzikou začínal. Novinka "V říši zla" je jako rezavá truhlice, kterou náhodou při vyklízení najdete na půdě. Je plná starých zamotaných kazet, nášivek kapel, které už dnes nikdo nezná. Pamatujete na kompilaci Death Metal Session z roku 1991? Pánové by klidně mohli být jednou z dalších smeček, které by na ní zazněly.

Pro to, abyste si desku užili, se musíte vrátit po časové ose zpět. Dnes se tomu říká old school, dřív to byla muzika, kterou jsme poslouchali všichni. České texty, mnohdy lehce úsměvné, ale myšlené od srdce. Pamatuji, že SCABBARD mívali klávesy a koketovali i s doom metalem? Nebo se pletu, paměť už mi tolik neslouží. Každopádně, tady se hraje ryzí, prašivý death metal protýkaný thrashem. Nechte si chutnat. 


"V říši zla" je retrem se vším, co k tomu patří. Se zastřeným zvukem, určitou "nedokonalostí", která je doplněna nadšením a odhodláním. Nevím, jak deska obstojí u dnešních zmlsaných posluchačů, ale myslím, že jim ani není určena. Když totiž máte nahrávku v přehrávači a kolem chodí vaši blízcí, tak se pokaždé zastaví a zeptají se, co to posloucháš, prosím tě? Je potřeba určitá dávka nostalgie, abyste si album opravdu užili. Musíte se ponořit do vzpomínek, zasnít se a teprve pak budete spokojeni. Je určena pro starý psy, kteří už jen líně leží a nechávají kolem sebe všechno plynout. Občas ale zvednou hlavu a jsou pořádně naštvaní. Na celej tenhle zkaženej svět. Stejně jako SCABBARD. Pánové samozřejmě nejsou dokonalí, vlastně ani originální, ale když ony mají skladby svoje kouzlo. Songy od MORIORR jsme taky vyřvávali do noci a nikdo si z nás tenkrát nepomyslel, že dnes budou metal hrát i napomádovaní paňáci. "V říši zla" mě baví hlavně ve chvílích, když jdou na mě chmury, když se cítím starej a potřebuju se uchýlit na půdu mezi ohmatané věci. SCABBARD jsou letos suroví, syroví a pořádně naštvaní. Stejně jako já, když si pustím večer zprávy. A o tom to celé myslím je. Masakr ze staré školy! 


Asphyx says:

It's disgusting, the weather outside and I'm listening to new SCABBARD record. The first few tones sound and I immediately go thirty years back, when I started with hard music. The new album "V říši zla" is like a rusty chest, which you randomly find on the loft when you are cleaning. It's full of old tangled cassettes, band patches that no one knows today. Remember the 1991 Death Metal Session compilation? The gentlemen could easily be one of the other bands to be there. 

To enjoy the record, you must go back along the timeline. Today it's called old school, it used to be the music we all listened to. Czech lyrics, often slightly smiling, but thought from the heart. Remember that SCABBARD used to have keyboards and flirted with doom metal? Or I'm wrong, my memory doesn't work much anymore. Anyway, this is where pure, dusty death metal is played, interwoven with thrash. Bon appetite.


"V říši zla" is “retro” with everything that goes with it. With a muffled sound, a certain "imperfection", which is complemented by enthusiasm and determination. I don't know how the record will stand up to today's crazy listeners, but I don't think it's even intended for them. After all, when you have a recording in the player and your loved ones walk by, they always stop and ask, what are you listening to, please? You need a certain amount of nostalgia to really enjoy the album. You have to immerse yourself in memories, dream again and only then will you be satisfied. It is intended for old dogs who are just lying lazily and letting everything flow around them. But sometimes they raise their heads and are really upset. To this whole corrupt world. Like SCABBARD. Of course, the gentlemen are not perfect, not even original, but they have their charm. We also yelled songs from MORIORR into the night, and none of us thought at the time that metal would be played by guided men today. "V říši zla" I enjoy mainly in the moments when the grims fall on me, when I feel old and I need to take refuge on the ground among the things I know. SCABBARD are raw and really upset this year. Like me when I watch the news tonight. And that's what I think is all about. Old school massacre!tracklist:
01-Intro
02-Novodobá šlechta
03-Zabil svou duši
04-Válka je kurva
05-Depka
06-Soudný den
07-John Wayn Gacy
08-Antikrist
09-Cesta
10-Jménem kříže

band:
Dan – bicie
Alex – basa, vokály
Tom – gitary, vokály


Share this games :

TWITTER