DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 31. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BASTARD PRIEST - Vengeance... of the Damned (2020)

Recenze/review - BASTARD PRIEST - Vengeance... of the Damned (2020)


BASTARD PRIEST - Vengeance... of the Damned
EP 2020, Electric Assault Records

for english please scroll down

Zvedám další víko od rakve a musím si zacpat nos. Takový neskutečný puch jsem již dlouho necítil. Takhle smrdí opravdová smrt. Mrtvola ve značném stádiu rozkladu vypadá, jako nějaká hodně stará loutka. Kdysi dávno zubožené a prokleté tělo snad není ani z tohoto světa. Cítím z něj velkou bolest a strach. Tahle exhumace bude hodně náročná, ještě že k ní mám dobrou hudbu.

Napadá vás něco lepšího než starý dobrý švédský death metal? BASTARD PRIEST se vrátili. Po dlouhých devíti letech. Jsou stále v plné síle a jejich čtyři nové skladby jsou velmi přesvědčivé. Jako za starých časů, jako v minulém století, kdy se po světě proháněly podobné death metalové smečky a svět přísahal na pohřeb do země.

 

Směsice prašivého death metalu, crustu a punku téhle kapele vždy slušela. "Vengeance... of the Damned" je pokračováním věcí minulých. Odkazem z opuštěných katakomb. Dlouhým stínem, čerstvě exhumovanou mrtvolou ve stylu CARNAGE, ENTOMBED, REPUGNANT. Čtyři ostré skladby, čtyři čepele, které se vám zabodnou přímo do břicha. Švédi moc dobře ví, jak složit dobrý motiv. Umí vytvořit náladu starých pohřebišť. Není to sice nic, co bychom už někde neslyšeli, ale to dnes můžete napsat o každé kapele. BASTARD PRIEST jsou velmi uvěřitelní v tom, co dělají. Ve starém prašivém old school death metalu. Vytáhnu mrtvolu na světlo a ona se začne postupně rozpadat v prach. Stejný pocit mám i z téhle desky. Trávím v podzemí již dlouhé roky, ale pokaždé jsem rád, když pro sebe najdu kus hudby, který dokáže znázornit temnotu. Není to lehké, ale Švédům se to opět povedlo. Po mrtvém těle zůstal jenom smrad a plesnivá dřevěná rakev. Neboj se, také jednou takhle skončíš. Než se tak ale stane, tak poslouchej  "Vengeance... of the Damned". Připraví tě na poslední cestu. Smrt si říká BASTARD PRIEST!


Asphyx says:

I lift another lid from the coffin and I have to stuff my nose. I haven't felt such an unbelievable stench for a long time. That's how real death stinks. The corpse, in a considerable stage of decay, looks like a very old puppet. The once impoverished and cursed body is perhaps not even from this world. I feel great pain and fear from him. This exhumation will be very demanding, even though I have good music for it. 

Can you think of anything better than good old Swedish death metal? BASTARD PRIEST are back. After nine long years. They are still in full force and their four new songs are very convincing. As in the old days, as in the last century, when similar death metal bands drove around the world and the world swore to the funeral in the ground.


The mixture of dusty death metal, crust and punk has always suited this band. "Vengeance ... of the Damned" is a continuation of things from past. A reference from abandoned catacombs. A long shadow, a freshly exhumed corpse in the style of CARNAGE, ENTOMBED, REPUGNANT. Four sharp tracks, four blades that stab right into your stomach. Swedes know very well how to put together a good motive. They can create the mood of old cemeteries. It's nothing we wouldn't hear anywhere else, but you can write this about every band today. BASTARD PRIESTS are very believable in what they do. In old dusty old school death metal. I pull the corpse to light and it gradually begins to crumble to dust. I have the same feeling from this record. I have spent many years in the underground, but I am always happy to find a piece of music for myself that can depict darkness. It's not easy, but the Swedes did it again. All that was left of the dead body was a stench and a moldy wooden coffin. Don't worry, you'll end up like this one day. But before that happens, listen to "Vengeance ... of the Damned". It will prepare you for the last journey. Death calls itself a BASTARD PRIEST!

Tracklist:
01. Eyes םf the Possessed
02. March into Obliteration
03. Vengeance of the Damned
04. Into the Endless Dark

band:
Matt Mendoza - Bombs of Mayhem / Rabid Screams of the Mutilated Dead
|||
Inventor - Six & Four String Chains / Unholy Cries (of Doom)

https://bastardpriest.bandcamp.com/album/vengeance

https://electricassaultrecords.bandcamp.com/album/vengeance-of-the-damned
https://bastardpriest.blogspot.com/
https://www.facebook.com/bastardpriestsweden
https://www.instagram.com/bastardpriestsweden/
https://open.spotify.com/artist/3xTU8leecAnwCERgBKlnKg?si=l7bPYvK2QE-tvf9U7WzQXw
http://electricassaultrecords.com/
Share this games :

TWITTER