SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 16. prosince 2020

Recenze/review - CORROSIVE - ED (2020)


CORROSIVE - ED
CD 2020, Kernkraftritter Records

for english please scroll down

Byl to kamarád, blízký přítel, táta a člověk na kterého bylo spolehnutí. Měl spoustu koníčků a byla s ním velká legrace. Nikdo netušil, co dělá po nocích. Měl malý sklep v lesích, na malebném místě. Unášel mladé dívky a dělal s nimi věci, které nechcete vidět ani v hororových filmech. Člověk se rád bojí, miluje napětí, ale tady se jednalo o zrůdu s hezkou tváří. Bestii, která neznala slitování.

Podobné je to i s hudbou německých veteránů CORROSIVE. Ti i letos, na své nové desce, přinášejí skladby, které se vám zaryjí do břicha jako ostrý nůž. Pálí a žhnou. Jsou esencí klasického a poctivého death metalu. Odkazem syrových rán na popravišti, jsou sklepem, kde pomalu doznívají výkřiky obětí. 


Již brutální obal vás uvede do nečisté hry. "ED" je hodně syrovým a surovým albem. S dobrým zvukem, se spoustou temných a chladných nápadů. Riffy jak vystřižené ze starých death metalových učebnic, atmosféra absolutní smrti. Pitevny vyprávějí podobné příběhy. Stylově lze CORROSIVE zařadit po bok OBITUARY, CARCASS, BOLT THROWER, VOMITORY. Němci ale nezapomínají ani na melodie, které zase evokují evropské severské kapely (EVOCATION, HYPOCRISY). Celek je potom velmi uvěřitelným koktejlem, po jehož požití se budete zmítat v bolestivých křečích. Nepomohou vám žádné modlitby. Stanete se další obětí v řadě. Na vlastní kůži poznáte starý plesnivý sklep v lesích, který se stane i vaším vlastním hrobem. Skladby mají jediný cíl, zničit vás, rozervat na kusy. Nutno říci, že se to kapele daří na výbornou. Na novince naleznete spoustu zajímavých momentů, stane se vaším stínem. Svědomím vašich špatných myšlenek. CORROSIVE jsou brutální velmi podmanivým způsobem. Jsou jako staří řezníci, kteří po večerech pilují svoje řemeslo na zakázaných jatkách. "ED"  je definicí ryzího death metalu. Masakr!


Asphyx says:

He was a friend, a close friend, a father, and a man he could count on. He had a lot of hobbies and it was a lot of fun. Nobody knew what he was doing at night. He had a small cellar in the woods, in a picturesque place. He kidnapped young girls and did things with them that you don't even want to see in horror movies. You like to be scared, you love tension, but here it was a monster with a pretty face. A beast that knew no mercy. 

It is similar to the music of German veterans CORROSIVE. Even this year, on their new record, they bring songs that will dig into your stomach like a sharp knife. They burn and glow. They are the essence of classic and honest death metal. The legacy of the raw wounds on the execution site is the cellar, where the cries of the victims slowly fade away.


An already brutal cover will lead you into an unclean game. "ED" is a very raw album. With good sound, with lots of dark and cool ideas. Riffs as cut from old death metal textbooks, the atmosphere of absolute death. Autopsies tell similar stories. Stylishly, CORROSIVE can be placed side by side OBITUARY, CARCASS, BOLT THROWER, VOMITORY. But the Germans do not forget the melodies, which in turn evoke European Nordic bands (EVOCATION, HYPOCRISY). The whole is then a very believable cocktail, after which you will writhe in painful cramps. No prayers will help you. You will become another victim in a row. You will experience first-hand the old mouldy cellar in the woods, which will become your own grave. The songs have only one goal, to destroy you, to tear them to pieces. It must be said that the band is doing very well. You will find a lot of interesting moments on the novelty, it will become your shadow. I am aware of your bad thoughts. CORROSIVE is brutal in a very captivating way. They are like old butchers sawing their craft in the evenings in forbidden slaughterhouses. "ED" is the definition of pure death metal. Massacre!

about CORROSIVE on DEADLY STORM ZINE:
Recenze/review - CORROSIVE - Lucifer Gave the Faith (2017)
Recenze/review - CORROSIVE CARCASS – Forsaken Lands (2015)

tracklist:
1. For the Dead
2. My Abomination
3. Crime Scene
4. Hunting Season
5. Human Brain
6. Souldecay
7. War and Carcass
8. Youth in Pain

band:
Andy-Gesang
Timo-Schlagzeug
Jona-Gitarre
Stephan-Gitarre
Sascha-Bass


Share this games :

TWITTER