DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 8. prosince 2020

Recenze/review - WORTHLESS - Melancholic Rites (2020)


WORTHLESS - Melancholic Rites 
CD 2020, Ranka Kustannus

for english please scroll down

Každý si představujeme smrt jinak. Někdo jako postavu v kápi, jiný zase vidí příšeru, která vám od dětství leží pod postelí a čeká, až uděláte chybu. Čas utíká stále dopředu, bez kompromisů. Postupně se rozpadáme, hnijeme zaživa. Nakonec zůstane jen tělo bez duše, které čeká na dámu s kosou. Podá ti kostnatou ruku a zaskřehotá. Jsi na řadě, můj příteli. Poslední rozloučení, soud u kterého nelze nikdy vyhrát. Pamatuj, svět je nespravedlivý a dobří odcházejí jako první.

Melancholická procházka v mrazu a beznaději. Taková je druhá dlouhohrající deska finských WORTHLESS. Mrazivá, návyková. Zamkli mě do zlého snu. Chytili do sítě a pohřbili zaživa. Moje první setkání s kapelou dopadlo již od počátku na výbornou. Líbí se mi způsob, jakým Finové přistupují k death metalu. Chladně, mrazivě, temně a melodicky. Novinka je jako stvořená na noční návštěvu hřbitova.

 

Z "Melancholic Rites" je cítit inspirace melodickou švédskou death metalovou školou (EVOCATION, DESULTORY, AT THE GATES, ENTOMBED, GRAVE, DISMEMBER), ale i finskými kapelami (odkazování jsou také CELTIC FROST, HELLHAMMER, USURPER). Není to vlastně vůbec důležité, hlavní je celkový dojem a ten je vynikající. Nahrávka se poslouchá sama. Pomalu vám pronikne do žil, přenese někam na zasněžené pláně severu. WORTHLESS ctí staré death metalové kořeny, ale zároveň zní svěže a originálně. Ze skladeb na člověka doslova dýchá melancholie, je ozvěnou ve vichřici, smrští, která vás strhne do hlubin. Černá a bílá na obalu se v hudbě spojili v jedno. Dva protiklady, které se vzájemně odpuzují i přitahují. Líbí se mi sound kapely, je jako led, který vám někdo bez varování bodne do srdce. Vidím před sebou bělostné tváře mrtvých těl u cesty. Říká se, že ve vánici nesmíte usnout. WORTHLESS vás převedou na druhou stranu, proklejí a uvrhnou do temnoty. Postupně se rozpadáme, hnijeme zaživa. Nakonec zůstane jen tělo bez duše, které čeká na dámu s kosou. Než se tak stane, doporučuji poslouchat "Melancholic Rites". Má v sobě totiž něco, co ví jen samotná Smrt. Sílu temnoty, chlad z druhé strany za řekou Styx. Mrazivý death metal s odkazem z onoho světa!


Asphyx says:

We each imagine death differently. Some as a hooded figure, others see a monster that has been lying under your bed since childhood, waiting for you to make a mistake. Time is still running forward, without compromise. Gradually we fall apart, we rot alive. In the end, only a soulless body remains, waiting for the lady with the scythe. He shakes your bony hand and growls. It's your turn, my friend. The last farewell, a court in which you can never win. Remember, the world is unjust and the good go first. 

Melancholic walk in the cold and despair. Such is the second full-length record of the Finnish WORTHLESS. Frosty, addictive. They locked me in a bad dream. They were caught in a net and buried alive. My first meeting with the band turned out to be excellent from the very beginning. I like the way Finns approach death metal. Cold, freezing, dark and melodic. The novelty is perfect for a night visit to the cemetery.


"Melancholic Rites" can be inspired by the melodic Swedish death metal school (EVOCATION, DESULTORY, AT THE GATES, ENTOMBED, GRAVE, DISMEMBER), but also by Finnish bands (references are also CELTIC FROST, HELLHAMMER, USURPER). It's not important at all, the main thing is the overall impression and it's excellent. The recording listens to itself. It will slowly penetrate your veins, transfer somewhere to the snowy plains of the north. WORTHLESS honours old death metal roots, but at the same time sounds fresh and original. The songs breathe melancholy into a person, it is an echo in a storm, a whirlwind that pulls you into the depths. The black and white on the cover merged into one in the music. Two opposites that repel and attract each other. I like the sound of the band, it's like ice that someone stabs in your heart without warning. I see in front of me the white faces of dead bodies by the road. It is said that you must not fall asleep in a blizzard. WORTHLESS will take you to the other side, curse you and throw you into darkness. Gradually we fall apart, we rot alive. In the end, only a soulless body remains, waiting for the lady with the scythe. Before that happens, I recommend listening to "Melancholic Rites". He has something in him that only Death knows. The power of darkness, the cold on the other side behind the river Styx. Frosty death metal with a legacy from the other world!
tracklist:
1. Carnival of Sin
2. Seeds of Degeneration
3. Vantablack
4. Melancholia Metamorphosis
5. Lunatic
6. Choreomania
7. The Mighty Madness
8. The Last Exit

band:
Toni Pekkala - guitar & vocals
Antti Palo - guitar
Jere Niemi - bass
Petri Hartikainen - drums

https://worthless1.bandcamp.com/album/melancholic-rites-2020

https://www.facebook.com/Worthlessofficial
Share this games :

TWITTER