DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 28. ledna 2021

Recenze/review - REVULSION - Revulsion (2021)


REVULSION - Revulsion
CD 2021, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Dlouhá řada stromů a na každém visí jedna postava. S vyplazeným jazykem, vytřeštěným pohledem, s děsem v očích. Houpá se do rytmu, ve studeném větru, v tichu a beznaději. Budou tu viset, dokud se nerozpadnou, dokud je neohlodají krkavci až na kost. Byla to pomsta nebo hromadná sebevražda? Kdo ví? Procházím se lesem oběšenců a poslouchám death metal. Ten opravdový, klasický, který mi již dlouhé roky koluje v krvi.

REVULSION letos vydali své první dlouhohrající album. Jedná se o kapelu z Finska, která přesně ví, jak rozdrtit vaše lebky tlakem, energií, tmou a šílenstvím. Již od prvních tónů máme co do činění se surovým smrtícím kovem vysoké kvality.

 

Stylově lze tvorbu kapely zařadit po bok takových skupin jako jsou CANNIBAL CORPSE, SUFFOCATION, GORGUTS, BROKEN HOPE, MORBID ANGEL. Se surovým zničujícím zvukem, se zvláštním a neobvyklým obalem, jsou REVULSION přesně tím druhem smečky, kterou si musí oblíbit každý zkušený hrobník. Nekompromisní riffy, morbidní vokál, k tomu atmosféra starých hřbitovů, tohle všechno dělá z desky "Revulsion" velmi chutnou krvavou krmi. Podávejte prosím syrové, v chladu a temnotě. Líbí se mi, jakým způsobem jsou songy napsány, jejich gradace, jedovatost, špinavý a smradlavý odér. Jsem rád v lese oběšenců, jsem zvědavý, i když příčina smrti je dávno známa. Finové sice nepřinášejí do záhrobí nic nového, ani převratného, ale bylo by chybné si myslet, že se jedná jen o slušné řemeslo. Album má v sobě něco navíc, těžko definovatelný drive a sílu. Energii starých exhumovaných hrobů. Sebevrazi byli prokleti a pohřbeni za hřbitovní zdí. S nahrávkou "Revulsion" je to hodně podobné. Starý sound, agresivita, ale i spousta melodických temných pasáží, které vás doslova přikovají na zeď. Peklo existuje! Je v každém z nás i v této desce! 


Asphyx says:

A long row of trees and one figure hanging on each. With his tongue out, his eyes wide, terror in his eyes. It swings to the beat, in the cold wind, in silence and despair. They will hang here until they fall apart, until they are gnawed to the bone by the ravens. Was it revenge or mass suicide? Who knows? I walk through the forest of hangmen and listen to death metal. The real, classic one that has been circulating in my blood for many years. 

REVULSION released their first full-length album this year. This is a band from Finland that knows exactly how to crush your skulls with pressure, energy, darkness and madness. From the very first tones, we are dealing with high-quality raw death metal.


Stylistically, the band's work can be included alongside such groups as CANNIBAL CORPSE, SUFFOCATION, GORGUTS, BROKEN HOPE, MORBID ANGEL. With a raw destructive sound, with a special and unusual cover, REVULSION are exactly the kind of band that every experienced gravedigger must love. Uncompromising riffs, morbid vocals, the atmosphere of old cemeteries, all this makes the album "Revulsion" a very tasty bloody food. Please serve raw, in a cool and dark place. I like the way the songs are written, their gradation, toxicity, dirty and smelly odour. I'm happy in the forest of hangmen, I'm curious, even though the cause of death is long known. The Finns do not bring anything new or revolutionary to the grave, but it would be wrong to think that this is just a decent craft. The album has something extra in it, difficult to define drive and power. The energy of old exhumed graves. The suicides were cursed and buried behind the cemetery wall. It's a lot like the "Revulsion" recording. Old sound, aggression, but also a lot of melodic dark passages that literally nail you to the wall. Hell exists! It's in each of us and in this record!Tracklist:
01. Last Echoes of Life (03:06)
02. Pyre (03:23)
03. Walls (03:13)
04. Mustaa Hiiltä (05:21)
05. Lihaan Sidottu Kirja (03:49)
06. Wastelands (02:42)
07. Unravel (03:53)
08. Silence (03:21)
09. Pawns (02:09)
10. Viimeinen Rituaali (05:59)

Line up -
Aleksi Huhta - Vocals
Jari Toppinen - Guitar
Jarkko Viitasalo - Guitar
Tuomas Alatalo - Bass
Atte Karppinen - Drums

Artwork by Kuba Sokolski (Thou)

Share this games :

TWITTER