Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 12. března 2021

Recenze/review - MÆRE - I (2020)


MÆRE - I
EP 2020, Lavadome Productions

for english please scroll down

Jako zlý sen, který se vám stále dokola vrací zpět. Noční můra, tak živá, hmatatelná. Nasáklá zkaženou krví, děsem a nihilismem. Taková je i prvotina německých black/death metalistů MÆRE. Vezme vás na dlouhý výlet bez konce. Do temných zákoutí lidské mysli, které nejsou ještě zcela probádány. Šílení by mohli vyprávět.

Šílená je i prvotina s jednoduchým názvem "I". Zpočátku vám bude připadat jako zvláštní kakofonie zvuků, chaoticky poskládaných vedle sebe. Já mám ale rád výzvy, s chutí poslouchám hudbu v různých stavech a náladách. Tentokrát musela být všude kolem tma, chlad a smutek. 

 

Myslím, že fanoušci třeba takových DEATHSPELL OMEGA, ULCERATE, AD NAUSEAM, IMPERIAL TRIUMPHANT, GORGUTS, by mohli být spokojeni. Celkově se jedná o velmi povedený debut. Zvuk bych možná ocenil trošku hutnější, hrubější, ale to je jen drobnost, která mi nemůže zkazit jinak skvělý morbidní zážitek. Dlouhé výpravné motivy vás zavedou opravdu až někam do temných zákoutí vašich zlých snů. Odvrácená strana světa opět promluvila. Negace všeho, smrt v očích. Mám rád kapely, které ve mě dokáží probudit emoce, nenechají mě v klidu, donutí přemýšlet. MÆRE jsou smečka složená z muzikantů, kteří kdysi hrávali technický death metal (Ingurgitating Oblivion). Ti zúročili svoje zkušenosti, pootevřeli dveře do pekla a začali uctívat chaos a disonanci. Slabší jedince bude EP "I" deptat, některé možná i zničí. Nevadí, tady se hraje stejně pro hudební gurmány, pro milovníky dlouhých depresivních stavů. Pro všechny, kteří si užívají své noční můry. Vítejte v pekle, dveře jsou otevřeny, stačí jen vstoupit! Devastace lidské mysli! 


Asphyx says:

Like a nightmare that keeps coming back. A nightmare, so alive, tangible. Soaked in rotten blood, terror and nihilism. This is how the first record of a German black/death metal heads MÆRE feels like. They will take you on a long endless trip. TO the dark corners of the human mind that have not yet been fully explored. The mad ones could tell stories.

The first record with a simple name “I” is also crazy. At first it will seem to you like a strange cacophony of sound, chaotically arranged side by side. But I like challenges, I like to listen to music in different states and moods. This time there must have been darkness, coldness and sadness all around.

I think that fans of bands like DEATHSPELL OMEGA, ULCERATE, AD NAUSEAM, IMPERIAL TRIUMPHANT, GORGUTS could be satisfied. Overall, this is a very successful debut. I might appreciate the sound a little denser, rougher but that's just a trifle that can´t spoil my great morbid experience. Long narrative motives will really take you somewhere in the dark corners of your bad dreams. The other side of the world spoke again. Negation of everything, death in the eyes. I like bands that can arouse emotions in me, don´t leave me alone, make me think. MÆRE is a band of musicians who once played technical death metal (Ingurgitating Oblivion). THey used their experience, opened the door to hell and began to worship chaos and dissonance. Weaker individuals will be trampled by EP “I”, some may even be destroyed. It doesn't matter, it's played the same ways for music gourmets, for lovers of long depressive states. FOr all who enjoy their nightmares. Welcome to hell, the door is open, just enter! Devastation of the human mind!


Tracklist:
1. I
2. I, Devouring
3. I Descend
4. I Ascend
5. I Am
6. I, Transcending 

Mære is:
Sascha Hermesdorf – Guitars
Christian Pfeil – Bass
Ingo Neugebauer – Drums
Ralf Büsing – guitars
Malte Schön – vocals

https://lavadome.bandcamp.com/album/i-dissonant-death-metal

Share this games :

TWITTER