DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 15. dubna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SHADOWSPAWN - The Biology Of Disbelief (2021)

Recenze/review - SHADOWSPAWN - The Biology Of Disbelief (2021)


SHADOWSPAWN - The Biology Of Disbelief
CD 2021, Emanzipation Productions

for english please scroll down

Stará rakev uprostřed chladné místnosti. Pro nás, staré hrobníky, tolik častá věc, přesto jsem napnutý a těším se. Další mrtvé zpuchřelé tělo, další death metal, který bude znít v katakombách. Beru do ruky rezavou sekyru a otevírám víko. Vyvane na mě smrad, chlad a nekonečná temnota. Nadechnu se a zavětřím hnilobu. Jsem starý pes, který zvedá hlavu už jen u hudby, která jej zajímá. Kostra má sepnuté ruce a něco svírá v ruce. Je to nové CD maniaků SHADOWSPAWN. Vytrhnu je z pařátů a vložím do přehrávače.

Dánové mě ihned přenesou o mnoho let zpět, kdy jsem se každý den vydával na dlouhé toulky po onom světě. Poslouchám bedlivě, líbí se mi prašivá atmosféra nového alba, užívám si mráz a pradávnou patinu. Podobné nálady umí vytvořit vždy jen kapely, které pevně a věrně slouží samotné Smrti. SHADOWSPAWN hrají ryzí smrtící kov, jsou nasáklí zkaženou krví, mokvají, hnijí zaživa. Se zvukem, který vás proseje skrz prsty jako prach. 


"The Biology Of Disbelief" je hudbou ze stejných márnic, jako klasické desky ASPHYX, BENEDICTION, BOLT THROWER, PESTILENCE, MALEVOLENT CREATION, MASTER, MERCYLLES. Skladby jsou jako ostré hřeby, které vám zatlučou jednou do rakve. Postupně gradují, jsou napsány jasně, zřetelně a líbí se mi, jakým způsobem mě pokaždé převezou přes řeku Styx. Slyším ozvěny ze záhrobí, užívám si, jsem nadmíru spokojen. Už vím, co budu poslouchat zítra ráno, až půjdu vykopat další hrob, exhumovat další tělo. SHADOWSPAWN budou trávit v mém přehrávači ještě hodně dlouhou dobu. Rád se k nahrávce vracím, pouštím si ji znovu a znovu. Krev totiž jen tak nevyměníte. Jako starému fanouškovi poctivých pohřbů do země, se mi líbí vlastně vše. Obal, produkce, ale hlavně schopnost kapely mě rozsekat na malé kousky. Death metal v podání Dánů se valí jako řeka Smrti! Nezná slitování a bere s sebou vše živé i neživé! Prašivý, rezavý smrtící kov, u kterého se probouzejí nemrtví! Asphyx says:

An old casket in the middle of a cold room. For us, the old gravediggers, such a common thing, yet I am tense and looking forward. Another dead, puffy body, another death metal that will sound in the catacombs. I pick up a rusty axe and open the lid. It stinks of coldness, coldness and endless darkness. I take a breath and blow up the rot. I'm an old dog who raises his head only to the music that interests him. The skeleton has clasped hands and holds something in his hand. It's a new CD of SHADOWSPAWN maniacs. I pull them out of my claws and put them in the player.

The Danes immediately take me back many years, when I went on long wanderings around the world every day. I listen carefully, I like the dusty atmosphere of the new album, I enjoy the frost and the ancient patina. Only bands that firmly and faithfully serve Death itself can always create similar moods. SHADOWSPAWN play pure deadly metal, soaked in rotten blood, wet, rotting alive. With a sound that sift through your fingers like dust.


"The Biology Of Disbelief" is music from the same morgue as the classic records ASPHYX, BENEDICTION, BOLT THROWER, PESTILENCE, MALEVOLENT CREATION, MASTER, MERCYLLES. The songs are like sharp nails that will hit you once in the coffin. They gradually graduate, are written clearly, distinctly and like me how they always take me across the river Styx I hear echoes from the grave, I enjoy, I'm extremely happy I already know what I'll listen to tomorrow morning when I go to dig another grave, exhume another body SHADOWSPAWN will spend a lot more in my player for a long time, I like to come back to the recording, I play it again and again, because you don't just exchange blood. Death metal performed by the Danes rolls like the river Death! He knows no mercy and takes with him everything living and inanimate! Dusty, rusty deadly metal with which the undead awaken!


Tracklist:
01. Under The Blood Red Moon
02. Obliteration Exceptional
03. Daughters Of Lot
04. In The Light Of Darkness
05. Return To Ashes
06. Rite Of Passage
07. The Biology Of Disbelief
08. Decreating The Prestine
09. Dark Dawn Take Me
10. Bite The Pain

band:
Vocals - Bue T. Jensen
Guitar - Oliver Ragnar Larsen
Guitar - Nicolai Cheung
Bass - Kelvin Dam
Drums - Danni Jelsgaard

Share this games :

TWITTER