DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 18. května 2021

Recenze/review - BECERUS - Homo Homini Brutus (2021)


BECERUS - Homo Homini Brutus
CD 2021, Everlasting Spew Records

for english please scroll down

Trepanace lebky, elektrické šoky. Pokusy na lidech, stále aktuální téma. Také vám někteří jedinci připadají jako stroje? Nikdy nejsou unavení, nikdy nespí. Možná za to může bílý prášek, ale spíše zásah do mozku. Bývalí vrazi a násilníci, sem tam někdo nevinný, svět je zkažený, to ví každý, kdo už má pár křížků za sebou. Při poslechu prvotiny italských BECERUS si připadám, jakoby mi někdo právě vrtal v hlavě.

Skupina je složena ze tří zkušených muzikantů - Giorgio (Assumption, Morbo, Undead Creep, Haemophagus), Mario (Balatonizer) a Paul Bicipitus, kteří se rozhodli, že se tentokrát vydají do teritoria, ve kterém se hraje death metal převážně americké školy.

 

BECERUS se vám nabourají do hlavy podobným způsobem jako CANNIBAL CORPSE, MONSTROSITY, BROKEN HOPE, BRUTALITY, BAPHOMET a další smečky, které kombinují ve své tvorbě maniakální rychlost, šílenství a temnotu. Kapela nenechala nic náhodě. Má dobrý zvuk, morbidní obal. To by ale v dnešní době nestačilo. Skladby jsou velmi dobře napsány, obsahují drive, pradávnou sílu. Není to ale jen dobře odvedené řemeslo. Pánové přidali spoustu temné energie. Při poslechu budete sedět v elektrickém křesle, riffy vás budou žhavit a pálit. Líbí se mi surovost a syrovost, které ze skladeb cítím. Odhodlání zabíjet hudbou. Italové připomínají dokonale seřízený stroj. Nezapomínají na všechna nepsaná pravidla dobrého death metalu a přidávají něco navíc - kus sebe samého. Najednou mi nevadí, že mám díru v hlavě, s chutí vstřebávám každý nový song. "Homo Homini Brutus" je prvotinou, která rozhodně stojí za pozornost. Zadřela se mi postupně pod kůži, rád jsme se k ní často a s chutí vracel. BECERUS vám propláchnou mozek kyselinou, pohřbí vás zaživa a vy za to budete ještě rádi. Death metalové monstrum se probudilo! Roztrhá vás na kusy! Totální masakr!


Asphyx says:

Skull trepanation, electric shocks. Experiments on people, still an actual topic. Do some individuals also seem like machines to you? They are never tired, they never sleep. Maybe it's a white powder, but it's more of an intervention in the brain. Former murderers and rapists, someone innocent here and there, the world is corrupt, everyone who already has a few crosses behind them knows that. Listening to the first Italian BECERUS, I feel as if someone is just drilling in my head.

The group consists of three experienced musicians - Giorgio (Assumption, Morbo, Undead Creep, Haemophagus), Mario (Balatonizer) and Paul Bicipitus, who have decided to go to the territory where death metal is played mostly in American school way.


BECERUS will break into your head in a similar way as CANNIBAL CORPSE, MONSTROSITY, BROKEN HOPE, BRUTALITY, BAPHOMET and other bands, which combine manic speed, madness and darkness in their work. The band left nothing to chance. It has a good sound, morbid cover. But that would not be enough nowadays. The songs are very well written, they contain drive, ancient power. But it's not just a well-done craft. The gentlemen added a lot of dark energy. As you listen, you will sit in an electric chair, the riffs will glow and burn you. I like the rawness which I feel from the songs. Determination to kill with music. The Italians resemble a perfectly tuned machine. They don't forget all the unwritten rules of good death metal and add something extra - a piece of themselves. Suddenly I don't mind having a hole in my head, I like to absorb every new song with gusto. "Homo Homini Brutus" is their first release and it is definitely worth attention. It gradually got stuck under my skin, I liked to come back to it often and with gusto. BECERUS will flush your brain with acid, bury you alive and you'll be happy for that. Death metal monster woke up! It will tear you to pieces! A total massacre!


Tracklist:
01. Foggy Dimension
02. Primeval Ignorantia
03. Grotesque Parsifal Sucurandus
04. Circular Deficiency
05. Balordicus
06. Latent Primordium
07. Hymn To Ungainly Corpulence
08. Incapacity
09. Marginal Presence
10. Bifolcus

band:
Mario Musumeci - Vocals
Giorgio Trombino - Guitars and Bass
Paul Bicipitus - Drums


Share this games :

TWITTER