DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 8. července 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BLACK CEREMONIAL KULT - Crowned in Chaos (2021)

Recenze/review - BLACK CEREMONIAL KULT - Crowned in Chaos (2021)


BLACK CEREMONIAL KULT - Crowned in Chaos
EP 2021, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Mám pocit, že jsem zde prvním návštěvníkem za hodně dlouhou dobu. Velká, zatuchlá kobka, o které nikdo neví. Objevil jsem ji náhodou, při svých nekonečných kobkách v podzemí. Navštěvuji rád a často onen svět, abych si pro sebe objevil hudbu, která dokáže vyjádřit temnotu, přivolat démony. BLACK CEREMONIAL KULT v podobných místech museli také čerpat inspiraci. Jejich death metal, nasáklý zkaženou krví a black metalem je natolik shnilý, že se už dávno nehodí do naší doby.

Exhumace prokletých ostatků proběhla za hluboké noci. Jak jinak, podobné desky se vlastně ani jinak poslouchat nedají. Prosévám mezi prsty prach, bojím se nářku a bědování těch, kteří byli navěky uvrhnuti do hlubin zapomnění. Nepropustná tma, válka s nebem, rouhání, smrt a beznaděj. Taková je deska "Crowned in Chaos".


"Crowned in Chaos" je nahrávkou, která je ovlivněna kapelami jako ARCHGOAT, BLASPHEMY, BEHERIT, BLACK WITCHERY, PROCLAMATION, SARCÓFAGO a dalšími, kteří ctí bezezbytku absolutní nihilismus. Chilané jsou uvěřitelní, dokáží perfektně vystihnout atmosféru starých krvavých rituálů. Zvukově špinavá deska vás bude nejdřív bolet, drásat, pálit v dlaních i uších. Přestanete se křižovat a modlit a naplno se oddáte temných silám. Jako by mě někdo nutil říkat špatná slova, našeptával mi zlé skutky, vnucoval mi myšlenky, které zůstávají většinou zamčené v temných komnatách. Nic pro slabé povahy, řekl bych. Už jste se někdy doopravdy dusili? Vlastní krví? Během poslechu této desky vám nebude umožněno se nadechnout ani jednou. Ztratíte povědomí o tom, co je realita a co už zlý, ošklivý sen. Potkáte postavy zahalené v kápích, užijete si riffy ostré jako žiletky, budete polykat starý plesnivý prach. Nakonec skončíte ve stejné hrobce jako já. Jste připraveni na smrt? Naposledy se pomodlete, protože pak už bude následovat jenom nekonečná temnota. Temný, chladný rituál smrti! Black death metalové inferno!


sumarizace:

Vítejte na onom světě. V totálním chaosu a zmatku. Zde předvádějí BLACK CEREMONIAL KULT svá nekalá kouzla. Jsou zkažení, jako voda v řece Styx. Ortodoxní a nihilističtí, jako ten nekrutější obřad pro velebení Satana. Nahráno a vypáleno na nosič bylo totální zlo bez jakýchkoliv příkras. Jen krutá temnota.

"Crowned in Chaos" je obrácenou modlitbou ve stylu ARCHGOAT, BLASPHEMY, BEHERIT, BLACK WITCHERY, PROCLAMATION, SARCÓFAGO. Během celé desky se jde absolutně na hranu, posluchačovi není darováno nic zadarmo. Nemusí to vyhovovat každému, ale příznivci temných, pomalu hnijících desek, by mohli být spokojeni. Jedná se zkrátka o chorobami nasáklý starý poctivý black death metal. Pokud máte rádi smrt v této podobě, pravděpodobně budete tuhle nahrávku točit ve svých přehrávačích do skonání světa. Vy ostatní se pokřižujete a vezmete nohy na ramena. Osobně musím mít na BLACK CEREMONIAL KULT náladu. Když se setmí a městem se začnou ploužit divné stíny. Když se mraky poprvé dotknou země. A když mě povolá záhrobí do zbraně. Pak jsem prokletý. Závěr je jednoduchý. Tohle je pravé peklo se vším, co k tomu patří. Berte a nebo nechte být. Inferno!


Asphyx says:

Welcome to the other world! In the total mess and chaos. Here the BLACK CEREMONIAL KULT performs their wicked magic. They are putrid as water in the Styx River. Orthodox and nihilistic like the cruelest ritual for the glorification of Satan. Absolute evil without any embellishment was recorded and released on the album. Only the cruel dark!

"Crowned in Chaos" is an inverted prayer with style like INCANTATION, BLASPHEMY, BEHERIT, PROCLAMATION, ARCHGOAT, SARCÓFAGO, BLACK WITCHERY. During the listening to the whole record, you are led on the absolute edge; listeners can’t have anything for free. This music is not for everyone, but the fans of dark, slowly putrefying records should be satisfied. It is just by sickness soaked old true black death metal. If you like the death in this form, probably you will listen to this record until the end of the world. Personally, I must have the right mood for the BLACK CEREMONIAL KULT listening. When everything becomes dark, and the city is full of the weird shadows. When the clouds touch the ground for the first time. And when the other world calls me to arms. Then I am cursed! The conclusion is easy. This is the real hell with everything, which belongs to it. So take it or let it be. Inferno!Tracklist:
01. Intro: Blood in the Secret Chambers of Ikenti (02:08)
02. Chariot of the Sphinxes (04:38)
03. Intro: Boiling Substances in Hellish Trance (01:09)
04. Under the Khaos (04:23)
05. Intro: The Projection of Sorcery and Blasphemy (01:00)
06. Masters Temple K.V.M. (05:07)
07. The Scarlet Woman Dances for the Forgotten Godz (01:15)
08. K.K.K. (06:20)
09. V.K.K. (05:01)
10. M.K.K. (03:53)
11. Outro: Instrospection Through the Unknown (02:12)

Line-up:
Khaos - Infernal Meditations of Hermeticism and Low Karmic Vibrations
Vilu - VI Structuring Commandments of the Infernal Hymns
Maot - VI Keys to open the Portals of Eternal Suffering
Negro - Drums of Lust that Resound in the Holy VirginShare this games :

TWITTER