SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 12. srpna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MAGGOT CROWN - Cryptic Immoral Secure (2021)

Recenze/review - MAGGOT CROWN - Cryptic Immoral Secure (2021)


MAGGOT CROWN - Cryptic Immoral Secure
CD 2021, Vargheist Records

for english please scroll down

Další kobercový nálet v záhrobí. Bomby padají jedna za druhou, všechno hoří. Nemrtví naříkají. Spálené rakve, kusy černých těl. Válka mezi nebem a peklem pokračuje. Škvaří se lebky, praskají kosti a vzduchem se vznáší hnusný zápach masa. Beznaděj, špína a strach, ale také devastující death metal v podání amerických MAGGOT CROWN. Kapely, která vrazila do podzemí s nadšením a odhodláním.

Pokud máte rádi starý, prašivý death metal, u kterého vám vyskočí mozek z hlavy, v žilách začne kolovat zkažená krev a smrt bude hodně blízko, tak neváhejte ani chvilku. MAGGOT CROWN vám předvedou totální blasfemii, shnilé a morbidní inferno, kteří máme my, staří fanoušci pravého smrtícího kovu tolik rádi. Absolutní masakr!


Riffy, obal, zvuk, nápady, všechno jakoby bylo vystřiženo odněkud z přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Z doby, kdy kapely ještě hledaly cestu, jakou se vydat. Většinou, stejně jako u MAGGOT CROWN, nakonec zvítězila temnota, chlad a čerstvě otevřené hroby. Slabší jedinci utečou strachem a vydrží jen ti silní, ti, kteří přesně pochopili o čem má být ryzí death metal. Pod skladbami je podepsán maniak Jared Moran, který je velmi zkušeným muzikantem a zdatně mu sekunduje Justin Vølus za mikrofonem. Výsledkem jejich spolupráce je album, které se s ničím nepáře. Žádné zbytečnosti, žádné kompromisy. Vše je ohlodané až do morku kostí. Důležitý je tlak, energie, rychlost, devastace lidské mysli. Přiznám se, že si desku opravdu užívám. Já vím, podobných skupin lze najít dnes velké množství, ale jen některé se vám dostanou pod kůži. MAGGOT CROWN patří mezi ně. Jakoby se díky hudbě i bombám v záhrobí probudily pradávné temné síly. Bestie, které vás stejně jako "Cryptic Immoral Secure" roztrhají na kusy. Tahle nahrávka vám vytrhne srdce z těla a donutí vás jej postupně sníst. Hnis, mokvající vřed, který právě prasknul a vytéká z něj beznaděj. Masakrující death metal, který nezná slitování!


Asphyx says:

Another carpet raid in the beyond. Bombs falling one after another, everything's on fire. The undead wail. Burnt coffins, pieces of black bodies. The war between heaven and hell continues. Skulls crack, bones snap and the foul smell of flesh wafts through the air. Hopelessness, filth and fear, but also devastating death metal performed by American MAGGOT CROWN. A band that hit the underground with passion and determination.

If you like old, dusty death metal, which will make your brain jump out of your head, corrupted blood will start flowing in your veins and death will be very close, don't hesitate a moment. MAGGOT CROWN will show you the total blasphemy, rotten and morbid inferno that we old fans of true death metal love so much. Absolute carnage!


The riffs, the cover, the sound, the ideas, everything seems to have been cut from somewhere in the late 1980s and early 1990s. A time when bands were still finding their way. Mostly, as with MAGGOT CROWN, darkness, coldness and freshly opened graves won out in the end. The weaker individuals will run away in fear and only the strong will endure, those who understand exactly what pure death metal is supposed to be about. The songs are signed by the maniac Jared Moran, who is a very experienced musician and ably seconded by Justin Vølus behind the microphone. The result of their collaboration is an album that rivals nothing. No superfluities, no compromises. Everything is gnawed to the core. What matters is the pressure, the energy, the speed, the devastation of the human mind. I must admit that I really enjoy the album. I know, you can find a lot of bands like this nowadays, but only some of them get under your skin. MAGGOT CROWN is one of them. It's as if the music and the bombs have awakened ancient dark forces in the beyond. Beasts that, like "Cryptic Immoral Secure", will tear you apart. This record will rip your heart out of your body and make you want to eat it. A festering, oozing boil that's just burst and oozing despair. Massacring death metal that knows no mercy!


Tracklist:
01. Spectre Of Nihilism
02. Obedience Pills
03. War Is Peace
04. Murderous Continuations
05. Clawing Submission
06. Life Is Suffering
07. Cryptic Immoral Secure
08. Language Corrupted
09. Cover Thine Eyes
10. Welcome Your Indoctrination


Share this games :

TWITTER