DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 22. října 2021

Home » , , , , , , , , , , » Recenze/review - SLIMELORD - Moss Contamination (2021)

Recenze/review - SLIMELORD - Moss Contamination (2021)


SLIMELORD - Moss Contamination
EP 2021, Sewer Rot Records, Dry Cough Records, Seed of Doom Records

for english please scroll down

Stará kniha s ohmatanými rohy, prach, který musíte odfouknout a teprve až potom obrátit zažloutlé listy. Vůbec jsem nevěděl, o čem bude, ale přitahovala mě už dlouho. Uložena v dřevěných deskách lákala, jakoby šeptala, přečti si mě. Je po okraj naplněná krví, nenávisti a utrpením. Je výpovědí o lidských činech. O násilí páchaném po staletí. Hodně smutné čtení. Pokračování knihy mrtvých, pokračování death metalu a doomu. To jsou i britští SLIMELORD.

Kapela, která je složená ze členů progresivních thrasherů CRYPTIC SHIFT. Tentokrát v pomalejším, smutnějším a syrovějším rozpoložení. Neotřelý přístup k muzice je ale znát i zde z každého tónu. Chlad a beznaděj, to jsou dva pocity, které mám z nového EP "Moss Contamination" asi nejčastěji. Jakoby se mi znovu otevřela stará rána. Tepe, žhne, pálí a zároveň je studená jako tato nahrávka.


Když "Moss Contamination" poslouchám, tak mám opravdu pocit, že si čtu z nějaké starodávné knihy. Kolem zní ozvěny ze záhrobí, v některých momentech možná inspirovány třeba takovými DISEMBOWELMENT. Zvuk je studený, těžký, surový. Připadám si jako při návštěvě starých katakomb, ve kterých se právě začínají probouzet v chladu dlouho uložená těla. SLIMELORD se celou dobu pohybují na hraně mezi naším a oním světem. Prosévám v rukou prach, užívám si všechny odstíny černé. Cítím ve vzduchu zkaženou krev. Album je skvělé jak kompozičně, tak se i skvěle poslouchá. Společná setkání jsou pro mě seancí, rituálem, morbidním zážitkem. Nenechte se ale mýlit, nejedná se jen o "obyčejný" death doom metal. Členové kapely jsou skvělí muzikanti a povedlo se jim do songů propašovat i spoustu progresivních prvků. Pro mě osobně je navíc skvělé, že nic nepůsobí násilně, skladby zní uvěřitelně, samozřejmě, lehce, přirozeně. V pochmurných stavech, ve kterých se každý někdy ocitneme, je podobná hudba doslova povinností. Když si užívám samotu, tak potřebuji desky jako je "Moss Contamination". Jsou pro mě studenou odpovědí na spoustu otázek. Death doomová Kniha mrtvých byla znovu otevřena! 


Asphyx says:

An old book with felt corners, dust that you have to blow away before turning the yellowed leaves. I had no idea what it was about, but it had attracted me for a long time. Stored in wooden boards, she was tempted to whisper, read me. It is filled to the brim with blood, hatred and suffering. It is a statement about human actions. About violence committed for centuries. Very sad reading. Continuation of the book of the dead, continuation of death metal and doom. These are also the British SLIMELORD.

A band that is composed of members of the progressive thrasher CRYPTIC SHIFT. This time in a slower, sadder and rawer mood. But a new approach to music can be seen here from every tone. Cold and hopelessness are the two feelings I have most often from the new EP "Moss Contamination". It was as if my old wound had reopened. Tepe, glows, burns and at the same time is as cold as this recording.


When I listen to "Moss Contamination", I really feel like I'm reading from an ancient book. There are echoes from the grave around, in some moments perhaps inspired by such DISEMBOWELMENT. The sound is cold, heavy, raw. I feel like visiting old catacombs, in which long-stored bodies are just beginning to wake up. SLIMELORD are constantly on the edge between our world and the other. I sift the dust in my hands, I enjoy all the shades of black. I feel rotten blood in the air. The album is great both in terms of composition and great listening. For me, meetings together are a session, a ritual, a morbid experience. But make no mistake, it's not just "ordinary" death doom metal. The members of the band are great musicians and they managed to smuggle a lot of progressive elements into the songs. What's more, it's great for me personally that nothing is violent, the songs sound believable, of course, light, natural. In gloomy states, in which we all sometimes find ourselves, such music is literally a duty. When I enjoy solitude, I need records like "Moss Contamination". They are a cold answer to a lot of questions for me. Death Doom Book of the Dead has reopened!


Tracklist:
01. Noitanimatnoc Ssom Gnittor
02. Day Of The Triffids
03. Puddle Dweller
04. Epithelial Contaminant (Amphibious Dirge)
05. Loretta's Bane

band:
MUD - Fretless bass
LORD DISORDER - Vocals
MOSS - Guitars
ORC - Guitars
CROC - DrumsShare this games :

TWITTER