DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 10. listopadu 2021

Recenze/review - GRAND CADAVER - Into the Maw of Death (2021)


GRAND CADAVER - Into the Maw of Death
CD 2021, Majestic Mountain Records

for english please scroll down

Popraskaly mi všechny zuby v puse. Rozpadly se v prach. Vlasy už dávno nemám, vytrhal jsem si je děsem, když jsem pomalu umíral. Hnít zaživa působí velkou bolest a jedinou útěchou mi byla víra v pravý death metal. Způsobů, kterými se stanete zombie, je mnoho, ale tenhle jsem si opravdu užíval. K mé proměně hráli švédští GRAND CADAVER. Ostrý, chladný a nekompromisní smrtící kov ze starých katakomb.

Zvuk drtí mé kosti, obal je branou do pekla. Kapela je složená ze samých zkušených muzikantů, kteří přesně vědí co a jak chtějí hrát. Ryzí, opravdový švédský death metal se spoustou ledových melodií. Přidávám hlasitost a začínám mít strach, že budu pohřben zaživa. 

 

Mikael Stanne z Dark Tranquillity má skvělý, jedovatý vokál. Celé desce dominuje a povyšuje ji o další úroveň výše. Nezaostávají ale ani ostatní. Stylově se kapela pohybuje mezi stockholmskou a gothenburgskou školou. Zazní odkazy na ENTOMBED, DISMEMBER, GRAVE, ENTRAILS, GOREFEST. A pak je tu temnota a neskutečný chlad, známý snad jen ze starých piteven. Navíc je z alba na sto kilometrů cítit, že bylo nahráno z radosti, s nadšením pro poslední věci člověka. Stačí pár setkání a garantuji vám, že o půlnoci vyrazíte na místní hřbitov vykopat tu nejstarší rakev, kterou naleznete. Jsou v ní uloženy vzpomínky, zkušenosti, pradávná touha ničit hudbou. Stejně jako v tvorbě GRAND CADAVER"Into the Maw of Death" je albem, které mě stále a znovu dostává do stavu, kdy jej chci přehrávat stále dokola, pořád a znovu. Potřebuji svoji pravidelnou dávku prašiviny, plísně a rozkládajících se tkání. Venku prší a je mlha. Beru do ruky lopatu a čekám, až se setmí. Kopu si vlastní hrob. Už to nebude dlouho trvat a dojde k proměně. Toužím po syrovém mase. Já si tuhle nahrávku neskutečně užívám. Cítím, vnímám, že je mojí součástí, že mi koluje v žilách. Je jako nějaká stará choroba z devadesátých let minulého století, která byla zakopána hluboko pod zemí. Letos byla exhumována a vy si tak můžete vychutnat hudbu, u které opravdu praskají kosti tlakem. Hrobka byla otevřena a smrdí pravým prašivým death metalem! Skvělý zásek!


Asphyx says:

All the teeth in my mouth cracked. They crumbled to dust. I don't have hair for a long time, I ripped it out with terror when I was slowly dying. Rotting alive causes great pain and my only consolation was my belief in real death metal. There are many ways to become a zombie, but I really enjoyed this one. Swedish GRAND CADAVER played for my transformation. Sharp, cold and uncompromising deadly metal from old catacombs.

The sound crushes my bones, the cover is the gate to hell. The band is composed of experienced musicians themselves, who know exactly what and how they want to play. Pure, real Swedish death metal with lots of ice melodies. I turn up the volume and I'm starting to worry I'll be buried alive.


Mikael Stanne from Dark Tranquility has great, poisonous vocals. It dominates the whole board and elevates it to another level. But neither do the others. The band stylistically moves between Stockholm and Gothenburg schools. Links to ENTOMBED, DISMEMBER, GRAVE, ENTRAILS, GOREFEST will be played. And then there is the darkness and the incredible cold, known perhaps only from the old autopsies. In addition, the album can be felt for a hundred kilometres, that it was recorded with joy, with a passion for the last things of man. Just a few meetings and I guarantee you that at midnight you will go to the local cemetery to dig out the oldest coffin you will find. It stores memories, experiences, an ancient desire to destroy music. As in the creation of GRAND CADAVER. "Into the Maw of Death" is an album that keeps me in a state where I want to play it over and over, over and over again. I need my regular dose of dust, mold and decaying tissues. It's raining outside and it's foggy. I pick up the shovel and wait for it to get dark. He kicks his own grave. It won't take long and there will be a change. I crave raw meat. I'm really enjoying this recording. I feel, I feel that it is a part of me, that it is circulating in my veins. It's like an old disease from the 1990s that was buried deep underground. It was exhumed this year, so you can enjoy music where your bones are really cracking with pressure. The tomb has been opened and it stinks of real dusty death metal! Great jam!


about GRAND CADAVER on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Disanimated
02. Soul Infestation
03. World Mausoleum
04. Grim Eternal
05. Reign Through Fire
06. Into The Maw Of Death
07. Empire Of Lies
08. Malevolent Fate
09. Manifest Insanity
10. Cold Dead Light

Grand Cadaver is:
Stefan Lagergren: Guitar (The Grifted/ex. Treblinka/Expulsion)
Alex Stjernfeldt: Guitar (Novarupta/Let Them Hang)
Daniel Liljekvist: Drums (Disrupted/ex. Katatonia)
Mikael Stanne: Vocals (Dark Tranquillity)
Christian Jansson: Bass (Pagandom)Share this games :

TWITTER