Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 17. listopadu 2021

Recenze/review - ROTPIT - Into the Rotpit (2021)


ROTPIT - Into the Rotpit
Cassette 2021, Selfmadegod Records

for english please scroll down

Když jsem se před mnoha lety ztratil v podzemí, tak jsem netušil, že mi vůbec nebude chybět světlo. Jsem zvyklý žít ve stínu, vyhýbat se tupému davu. Celé dny drtím staré kosti a když se svojí prací skončím, tak navštěvuji opuštěné kobky. Nasávám atmosféru nekonečné smrti. Rakev s názvem ROTPIT jsem objevil díky muzikantům, kteří ve stejnojmenné smečce hrají. Jsou pro mě zárukou kvality. 

Jonny Pettersson (ASHCLOUD, GODS FORSAKEN, WOMBBATH, MASSACRE), Ralf Hauber (REVEL IN FLESH, HEADS FOR THE DEAD), Henrik Posingis (REVEL IN FLESH). Ano, jméno napsané rezavým písmem na náhrobku - ROTPIT. Obsahem nové demonahrávky "Into the Rotpit" je surový, prašivý death metal severského střihu. Nutno rovnou dodat, že velmi vysoké kvality.


Jedná se samozřejmě zatím jenom o malou, tří skladbovou ochutnávku syrového masa, ale i když jde o demo, tak má nahrávka dobrý zvuk, do devadesátých let laděný obal a spoustu dobrých nápadů. Stylově lze tvorbu ROTPIT přirovnat ke CARNAGE, DISMEMBER, ENTOMBED, FLESHCRAWL, ENTRAILS. Mocné nástupy, atmosféra opuštěných márnic, chorobný vokál. Již během několika prvních poslechů jsem ve společnosti téhle party hrozně rád. V rakvích se otáčejí mrtvoly, svěcená voda dosáhla bodu varu. Tělem mi prostupuje chlad, kosti mám zmrzlé a mám strach, aby se mi nezlomily tlakem. ROTPIT umí napsat velmi dobré skladby a jsou skvělým příslibem do budoucna. Líbí se mi, že ke své morbidní práci přistupují hezky postaru, poctivě. Mají tuhle muziku v krvi a tu jak známo jen tak nevyměníte. Základem "Into the Rotpit" je surové železo, ze kterého je ukována demonahrávka pro všechny pravé fanoušky pohřbů do země. Příjemná trepanace lebky, beru do ruky kladivo. Začíná další den v záhrobí, další den v temnotě. Je zcela jasné, co budu dnes poslouchat. Syrový death metal, který vás vyvrhne zaživa!


Asphyx says:

When I got lost underground many years ago, I had no idea that I would not miss the light at all. I'm used to living in the shadows, avoiding the dull crowd. I crush old bones all day, and when I'm done, I visit abandoned dungeons. I soak up the atmosphere of endless death. I discovered the casket called ROTPIT thanks to the musicians who play in the pack of the same name. They are a guarantee of quality for me.

Jonny Pettersson (ASHCLOUD, GODS FORSAKEN, WOMBBATH, MASSACRE), Ralf Hauber (REVEL IN FLESH, HEADS FOR THE DEAD), Henrik Posingis (REVEL IN FLESH). Yes, the name is written in rusty letters on the tombstone - ROTPIT. The content of the new demo "Into the Rotpit" is raw, dusty Nordic-style death metal. It is necessary to add that very high quality.


Of course, this is only a small, three-song tasting of raw meat, but even though it is a demo, the recording has a good sound, a cover tuned until the 1990s and a lot of good ideas. Stylistically, the work of ROTPIT can be compared to CARNAGE, DISMEMBER, ENTOMBED, FLESHCRAWL, ENTRAILS. Powerful onset, atmosphere of abandoned morgue, sick vocals. During the first few listens, I really like the company of this party. The corpses rotate in the coffins, the holy water has reached the boiling point. Cold runs through my body, my bones are frozen and I'm afraid they will break under pressure. ROTPIT can write very good songs and they are a great promise for the future. I like that they approach their morbid work nicely, honestly. They have this music in their blood and, as you know, you can't just exchange it. The basis of "Into the Rotpit" is pig iron, from which a demo is forged for all true fans of funerals in the country. Pleasant trepanation of the skull, I take a hammer in my hand. It starts another day in the grave, another day in the dark. It is quite clear what I will listen to today. Raw death metal that will throw you out alive!

Tracklist:
01. Darkened
02. Into The Rotpit
03. Aeon Black

band:
Jonny Pettersson - Guitars / Bass & FX
Henrik Posingis - Drums
Ralf Hauber - Vocals / Lyrics & Concept


Share this games :

TWITTER