DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 8. února 2022

Home » , , , , , , , , , , » Recenze/review - RAVENOUS DEATH - Visions from the Netherworld (2022)

Recenze/review - RAVENOUS DEATH - Visions from the Netherworld (2022)


RAVENOUS DEATH - Visions from the Netherworld
CD 2022, Memento Mori

for english please scroll down

Zlo lze vystopovat po celém světě. Když se totiž podíváte pozorně, uvidíte, že za sebou vždy nechává smradlavou krvavou rýhu. Nejčastěji jej lze spatřit na starých pohřebištích, protože duše prokletých nenajdou nikdy klid. V tom nám svatí muži nelhali. Také cítíte ve vzduchu pach síry? Také vnímáte temnotu a chlad, které vám postupně napadnou jako nějaká ošklivá choroba celé tělo? Jsou dvě možnosti. Buď jste propadli peklu nebo posloucháte novou desku mexických maniaků RAVENOUS DEATH.

Kapela byla založena v roce 2016  a je složena ze samých zkušených muzikantů. Ti přesně vědí, jak exhumovat staré hroby. Umí vzít do rukou nástroje i lopatu a představují se opět ve velmi zajímavých odstínech černé. Rakev s prašivým, mrazivým a devastujícím death metalem je vyzvednuta a vy si tak můžete vychutnat ryzí smrt. 


RAVENOUS DEATH se pohybují ve stejných katakombách jako třeba takoví SINISTER, VOMITORY, CUT UP, FLESHCRAWL, MALEVOLENT CREATION. Dokáží být velmi suroví a syroví, mají masakrující zvuk, démonický obal. Splněno bylo vše proto, abyste pochopili, jak se jednou bude tvářit Smrt, až si pro vás přijde. Možná se proměníme v prach, možná se rozpadneme a shnijeme, ale než se tak stane, budeme podobnou hudbu uctívat. Je totiž plná všeho, co mám na death metalu rád. Temné energie, mrazivých riffů, nemocného vokálu, touhy ničit a zabíjet hudbou. Mexičané probouzejí nejohavnější zombie a krmí je čerstvým masem. Líbí se mi struktura skladeb, způsob, jakým jsou složeny. Připomíná mi špinavou stoku plnou utopenců. Zemřít můžete mnoha způsoby, ale zlí lidé trpí i po smrti. Když poslouchám "Visions from the Netherworld", tak tomu chci alespoň věřit. Album muselo vznikat hluboko v podzemí, někde na hranici mezi naším a oním světem. V páchnoucích kobkách, v dávno opuštěných hrobech, v místech, kde dostávají obyčejní smrtelníci záchvaty strachu. Kapele se povedlo složit a vydat nahrávku, která v podstatě nemá chybu. Je jako ostrý nůž, který vám někdo zabodne přímo do břicha. Bez slitování, bez výčitek. Prašivý death metal, který po sobě zanechává smradlavou krvavou stopu!


Asphyx says:

Evil can be traced all over the world. For if you look closely, you will see that it always leaves a stinking bloody furrow behind it. It is most often seen in old burial grounds because the souls of the damned never find peace. The holy men did not lie to us about that. Do you also smell sulfur in the air? Do you also feel the darkness and coldness that gradually invade your whole body like a nasty disease? There are two possibilities. Either you've gone to hell or you're listening to the new album by Mexican maniacs RAVENOUS DEATH.

The band was founded in 2016 and is composed of all experienced musicians. They know exactly how to exhume old graves. They know how to pick up instruments and a shovel and present themselves again in very interesting shades of black. The coffin with the mangy, chilling and devastating death metal is picked up and you can enjoy pure death.


RAVENOUS DEATH is in the same catacombs as SINISTER, VOMITORY, CUT UP, FLESHCRAWL, MALEVOLENT CREATION. They can be very raw and raw, they have a slaughtering sound, a demonic cover. Everything has been fulfilled so that you can understand what Death will look like one day when he comes for you. We may turn to dust, we may crumble and rot, but before that happens we will worship music like this. Because it's full of everything I love about death metal. The dark energy, the chilling riffs, the sick vocals, the desire to destroy and kill with music. The Mexicans are waking up the nastiest zombies and feeding them fresh meat. I like the structure of the songs, the way they are composed. It reminds me of a dirty sewer full of drowned people. You can die in many ways, but bad people suffer even after death. When I listen to "Visions from the Netherworld", I at least want to believe it. The album must have been made deep underground, somewhere on the border between our world and the next. In stinking dungeons, in long-abandoned graves, in places where ordinary mortals have fits of fear. The band managed to compose and release a basically flawless record. It's like a sharp knife that's been plunged straight into your stomach. No mercy, no remorse. Dusty death metal that leaves a stinking trail of blood!


Tracklist:
01. Trail Of Horrors (Intro)
02. Caverns Of Freezing Torture
03. Plethora Of Blood
04. Kingdom Of Æternal Flames
05. Gore Vault Dismemberment
06. Hydra Dungeon
07. Path Of The Spawn Dogs
08. Burnt Children Of Moloch
09. Serpents Of Wretchedness
10. Portals To Nonexistence
11. The Ascending Chasm


Share this games :

TWITTER