DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 1. března 2022

Recenze/review - GODLESS TRUTH - Godless Truth (2022)


GODLESS TRUTH - Godless Truth
CD 2022, Transcending Obscurity Records

Interview:

Rozhovor:

for english please scroll down

Řeším dlouhé rovnice o několika neznámých. Mozek mám zalitý krví a dívám se do hlubin nekonečného vesmíru. Koeficient napětí stoupá a když konečně moje lebka pukne, uleví se mi. Možná jsem došel osvícení, možná ihned zemřu. Nevadí, vše je pomíjivé. Jako lidský život. Zůstává nakonec jen hudba, která mě dokáže povznést. Jsem poutníkem po hvězdách, který vyhledává, píše, podporuje, užívá si jen desky, které ho baví. Na novou nahrávku GODLESS TRUTH jsme čekali hodně dlouhou dobu. 

Změnil se svět, způsob, jakým se dnes hraje, přístup kapel i fanoušků a je čím dál tím víc těžké vůbec někoho zaujmout. "Godless Truth" si užívám již přes dva měsíce. A pokaždé, když si sednu ke klávesnici, tak místo psaní raději poslouchám. Nebo řeším u reproduktorů dlouhé rovnice o několika neznámých. Mozek mám zalitý krví a dívám se do hlubin nekonečného vesmíru.

 

Moravští maniaci mají zajímavou historii, čtyři parádní death metalová alba a co si pamatuji, tak i spoustu koncertů, ze kterých jsem odcházel vždy nadšený. Na novinku se můžeme dívat několika pohledy. Buď budeme hledat nedostatky, ale to jen v případě, že nám celkově tento styl nevoní. Nebo se necháme unášet na krvavých vlnách melodií, užijeme si nepopiratelný talent, přetavený do skladeb, u nichž se vyplatí chvilku počkat a vnímat je v různých náladách. Například já jsem kupodivu nejvíce "Godless Truth" ocenil ve chvílích, kdy jsem byl totálně unavený. Jakoby se mi do žil vlila nová temná energie. Líbí se mi celkový koncept, přístup, album obsahuje samozřejmě spoustu technických fines, ale zároveň je napsáno tak, aby nenudilo. Hlavní melodická linka pobublává v pozadí a jsou na ní nabalovány další a další motivy. Každý song se tím pádem košatější, pestřejší, zajímavější. 

Chladný, nehumánní zvuk si zachovává i potřebnou dávku živočišnosti, pro mě osobně velmi důležitá věc. Na obal je radost se dívat, i když se dá vykládat mnoha způsoby. Ale to je asi účelem. GODLESS TRUTH zkrátka hrají hudbu, u které musí fanoušek přemýšlet, být k ní vstřícný. Nedají vám nic zadarmo. Což je v dnešní povrchní době ještě víc přitažlivější. V tomhle stylu si hodně vybírám, jsem spíše nedůvěřivý, na svoji stranu mě přesvědčí málokdo. Pořád si totiž myslím, že poslech by měl být hlavně o radosti, o prožitku, o roztodivných emocích. Nová deska na mě působí svěže, zajímavě, neotřele. Bolí, pálí a žhne, je jako nějaký živý neznámý organismus z jiné dimenze. Vynikající zážitek! Budiž pochválena fantazie i skvělé řemeslo! Technická death metalová mantra!


Asphyx says:

I solve long equations with several unknowns. My brain is flooded with blood and I'm looking into the depths of the infinite universe. The tension factor rises, and when my skull finally cracks, I'm relieved. Maybe I've reached enlightenment, maybe I'll die immediately. Never mind, all is transient. Like human life. In the end, it's the only music that can lift me up. I'm a star wanderer who seeks out, writes, promotes, enjoys only the records he enjoys. We've been waiting a long time for a new GODLESS TRUTH record.

The world has changed, the way it's played nowadays, the attitude of bands and fans, and it's getting harder and harder to get anyone's attention. I've been enjoying "Godless Truth" for over two months now. And every time I sit down at the keyboard, I listen instead of write. Or solving long equations with multiple unknowns over the speakers. My brain is flooded with blood and I'm looking into the depths of the infinite universe.


Moravian Maniacs have an interesting history, four great death metal albums and as far back as I can remember, a lot of concerts from which I always left excited. We can look at the new release from several perspectives. Either we look for flaws, but only if we don't like the overall style. Or we can let ourselves ride the bloody waves of melodies, enjoying the undeniable talent, translated into songs that are worth waiting a while to take in the different moods. For example, I strangely enough appreciated "Godless Truth" the most when I was totally exhausted. It was as if new dark energy was infused into my veins. I like the overall concept, the approach, the album contains a lot of technical finesse of course, but at the same time, it is written in a way that doesn't bore. The main melodic line bubbles in the background and more and more motifs are packed on top of it. Each song becomes more vivid, more varied, more interesting.

The cold, inhuman sound also retains a necessary dose of animalism, a very important thing for me personally. The cover is a joy to look at, even if it can be interpreted in many ways. But I guess that's the point. In short, GODLESS TRUTH plays music that the fan has to think about, be receptive to. They don't give you anything for free. Which is even more appealing in these superficial times. I'm rather suspicious of this style, not many people can convince me to their side. Because I still think listening should be all about joy, about the experience, about disparate emotions. The new album strikes me as fresh, interesting, fresh. It hurts, burns and glows, it's like some living unknown organism from another dimension. An excellent experience! Praise be to the imagination and great craftsmanship! Technical death metal mantra!Line up -
Petr Švancara - Guitar
Ondřej Černobila - Guitar
Jakub Grunt - Bass
Petr Mikeš - Drums
Adam B. Sychrow - Vocals

Guest appearances:
Rafael Trujillo of Obscura (lead guitar in The Decision)
Joe Haley of Psycroptic (lead guitar in The Eyechain)
Petr Angelo Čuka of Dissolution (vocals in Fortune Time)
Peter Gábor (piano in RIP Cage)
Matt Delirious (vocals in Wake Up To Obey)

Mixed & Mastered by Joe Haley of Psycroptic (Crawlspace Productions)

Artwork by Nauseaimage (MMiller)

Track Listing -
1.Wheels of Entity
2.The Decision
3.Glory To Desperation
4.Scissors
5.Breathe Fire
6.Fortune Time
7.Bred In Greed
8.The Eyechain
9.RIP Cage
10.Wake Up To Obey

Official Bandcamp
Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Facebook
Transcending Obscurity Instagram
Godless Truth Facebook
Official YouTube Channel
Label US Indiemerch Store
Label Europe Store
Share this games :

TWITTER