DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 5. dubna 2022

Recenze/review - BRUTE - Essence of Tyranny (2022)


BRUTE - Essence of Tyranny
CD 2022, Gothoom Productions

for english please scroll down

Vytvořili jsme si krásný nový virtuální svět, abychom jej zničili úplně stejně jako všechno ostatní. Jed, špína, přetvářka, lži a nenávist. Občas bývám překvapený, kde se to v lidech bere. Nechápu a utíkám raději pryč. Do obyčejné reality, do starých piteven. Na jatka, na kterých se ještě hraje poctivý death metal. Pokaždé zajdu na malou ochutnávku, pečlivě poslouchám ukázky, abych se pak naplno ponořil do krvavé lázně a pořádně přidal hlasitost.

O BRUTE jsem poslední dobou čítával hlavně díky častým informacím o změnách v sestavě. Na novinku jsme čekali dlouhých pět let. Za tu dobu se mnohé změnilo. Na začátek mohu říci jediné - tohle album vám urve hlavu i s páteří. Tlak, energie, spousta zajímavých momentů. Reálný death metal, temná atmosféra, brutalita, spousta technických prvků. BRUTE jsou opět ve velmi dobré formě. 


BRUTE se drží zavedených postupů ve stylu kapel jako SUFFOCATION, IMMOLATION, BRUTALITY, DYING FETUS, PESTILENCE, SINISTER, DEEDS OF FLESH, MONSTROSITY. Klasický brutální death metal je stále základem. Oproti minulým deskám mi ale připadá novinka "Essence of Tyranny" více propracovaná, techničtější, progresivnější. Zároveň na mě působí deska velmi tíživě, agresivně, temně a chladně. Atmosféra celé nahrávky mi připomíná vlastně i současný stav světa. Jsem zavřený na starých jatkách a řvu do tmy. Ptám se proč? Proč je kolem najednou tolik tupých hlav? Nebo tu byli vždycky a jen jsem je neviděl? Ano, novinka mě rozsekala na první dobrou. Nemusel jsem si k ní hledat vztah, ani ji nijak zbytečně rozebírat. BRUTE se zkrátka objevili v mém mozku, rozsekali mě a když dohráli, tak se ve vzduchu vznášel pach zkažené krve. Chtěl jsem napsat i nějakou kritiku, něco, co se mi nelíbí, ale na nic jsem nepřišel. Jasně že Slováci neobjevují vůbec nic nového, ale když já dám zkrátka víc na emoce, na velký death metalový srdce, oddanost stylu, skvělé řemeslo, surový, masivní zvuk. Zvykl jsem si nakonec dokonce i na obal, který mi zpočátku příliš nevoněl. Pitva se opět dle mého povedla na výbornou. Pacient samozřejmě zemřel a vy si můžete vychutnat album, které vám zpřeráží všechny kosti v těle. Brutální death metal s temným krvavým cejchem!Asphyx says:

We have created a beautiful new virtual world to destroy it just like everything else. Poison, filth, hypocrisy, lies and hatred. Sometimes I wonder where it comes from in people. I don't understand and I run away. To ordinary reality, to the old dungeons. To the slaughterhouses where they still play honest death metal. Every time I go for a little taste, I listen to the samples carefully, then I immerse myself in the bloodbath and turn up the volume.

I've been reading about BRUTE lately mainly due to frequent information about line-up changes. We've been waiting for new album for five long years. A lot has changed in that time. To begin with, I can say one thing - this album will rip your head and spine off. Pressure, energy, lots of interesting moments. Real death metal, dark atmosphere, brutality, lots of technical elements. BRUTE are in very good form again.


BRUTE follows the established style of bands like SUFFOCATION, IMMOLATION, BRUTALITY, DYING FETUS, PESTILENCE, SINISTER, DEEDS OF FLESH, MONSTROSITY. Classic brutal death metal is still the basis. But compared to the previous albums I find the new "Essence of Tyranny" more sophisticated, more technical, more progressive. At the same time, the record has a very heavy, aggressive, dark and cold effect on me. The atmosphere of the whole record reminds me of the current state of the world. I'm locked in an old slaughterhouse and I'm screaming into the darkness. I ask why? Why are there so many dull heads around all of a sudden? Or have they always been here and I just haven't seen them? Yes, the new album chopped me immediately. I didn't have to find a relationship with it, or dissect it in any unnecessary way. BRUTE just popped into my brain, chopped me up, and when it finished playing, the smell of tainted blood was in the air. I also wanted to write some criticism, something I didn't like, but I couldn't think of anything. Of course the Slovaks are not discovering anything new, but when I prefer emotions, big death metal heart, devotion to style, great craft, raw, massive sound. I even got used to the cover artwork, which I didn't like very much at first. The dissection was again, in my opinion, excellent. The patient died, of course, and you can enjoy an album that will break every bone in your body. Brutal death metal with a dark bloody stamp!


about BRUTE on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Splintered
02. Sated By Domination
03. Torturous Presence
04. Greatest Pain
05. Disheartening Temptation
06. 13th Chamber
07. Furious Pictures And Agony
08. Indelible Taint


Share this games :

TWITTER