Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 20. dubna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SPECKMANN PROJECT - Fiends of Emptiness (2022)

Recenze/review - SPECKMANN PROJECT - Fiends of Emptiness (2022)


SPECKMANN PROJECT - Fiends of Emptiness
CD 2022, Emanzipation Productions

for english please scroll down

Pokaždé, když se ráno vzbudím, tak chci věřit. Věřit v lepší normální svět. Bohužel mám poslední dobou pocit, že se za den dozvím tolik špatných věcí, že jdu spát s hlavou plnou temných myšlenek. Na jedné straně je tu bohatá společnost, která stále dokola řeší nesmysly a na druhé spousta lidí, kteří nemají co jíst. Umírám a znovu se rodím. A připadám si jako v nějakém starém apokalyptickém sci-fi.

Na novou desku SPECKMANN PROJECT jsme čekali dlouhých třicet let. Pamatuji si, že jsem kdysi v roce 1991 jejich první počin hodně a často poslouchal. Možná bych ji ještě někde našel. Bývaly to krásné, divoké časy, plné vzpomínek. Doba se změnila, ale hudba zůstala. Nové album "Fiends of Emptiness" jsem si začal aplikovat do žil již před nějakým časem. A od prvního poslechu vím, že se jedná přesně o moji krevní skupinu. 


I na novince se odehrává starý, prašivý death metal v podobě, v jaké jej známe od Paula Speckmanna od jeho domovských MASTER. Pokud máte rádi i staré nahrávky DEATH STRIKE, případně MASSACRE, budete určitě spokojeni. Noví SPECKMANN PROJECT ale nejvíce evokují to, co hraje Paul se svým kolegou Roggou Johanssonem v jejich společném projektu JOHANSSON & SPECKMANN. Jedná se o zběsilý, surový a syrový smrtící kov staré školy, jak vystřižený z dávné Knihy mrtvých. Přiznám se, že mi je po každém setkání o trošku lépe. Najednou se dívám na svět přeci jen přívětivějšíma očima. Vztek, který někdy mívám, beznaděj a smutek, které někdy cítím, když se rozhlédnu kolem sebe, jsou najednou pryč. Moje negativní emoce zůstaly rozdrceny v odpadcích a bouchám pěstí do stolu. Líbí se mi rytmus, v jakém deska utíká, užívám si masivní zvuk, s chutí se k "Fiends of Emptiness" rád a často vracím. Tohle album je určeno pro opravdové věrné fanoušky pohřbů do země. Jedná se o poctivý masakr ze staré školy, který je ale zároveň svým způsobem aktuální a šílený. Pokaždé, když se ráno vzbudím, tak chci věřit. Věřit v lepší normální svět. Teď už je to o hodně lepší. Jen si musím pokaždé pustit SPECKMANN PROJECT pořádně nahlas. Už si nepřipadám jen jako součástka ve skládance. Roztrhl jsem řetězy a řvu z plných plic! Album s krvavým death metalovým instinktem!


Asphyx says:

Every time I wake up in the morning, I want to believe Believe in a better, normal world. Unfortunately, lately I feel like I learn so many bad things in a day that I go to bed with a head full of dark thoughts. On the one hand, there's a rich society that talks nonsense over and over again, and on the other, there's a lot of people who have nothing to eat. I'm dying and being born again. And I feel like I'm in some old apocalyptic science fiction.

We've been waiting for a new SPECKMANN PROJECT album for thirty years. I remember that I used to listen to their first album a lot and often back in 1991. I might still find it somewhere. It was a beautiful, wild time, full of memories. Times have changed, but the music has remained. I started applying the new album "Fiends of Emptiness" to my veins some time ago. And from the first listen I know that it is exactly my blood type.


Also on the new album is the old, dusty death metal as we know it from Paul Speckmann's MASTER. If you also like old DEATH STRIKE or MASSACRE records, you will be satisfied. But the new SPECKMANN PROJECT most evoke what Paul plays with his colleague Rogga Johansson in their joint project JOHANSSON & SPECKMANN. It's frantic, raw old-school death metal, like something cut from the ancient Book of the Dead. I confess I feel a little better every time I see it. Suddenly, I'm looking at the world with friendlier eyes after all. The anger I sometimes feel, the hopelessness and sadness I sometimes feel when I look around me, are suddenly gone. My negative emotions are left crushed in the trash and I pound my fist on the table. I like the rhythm in which the record runs, I enjoy the massive sound, I return to "Fiends of Emptiness" with gusto and often. This album is for the truly loyal fans of burying themselves in the ground. It's honest old school carnage, but it's also timely and insane in its own way. Every time I wake up in the morning, I want to believe. Believe in a better, normal world. It's a lot better now. I just have to turn the SPECKMANN PROJECT on really loud every time. I don't feel like a piece of the puzzle anymore. I've broken the chains and I'm screaming at the top of my lungs! An album with a bloody death metal instinct!tracklist:
1. Absolute Power
2. Indifferent
3. A Sick Carnival
4. Destroy The Weak
5. The Stall
6. The Corporate Twisted Control
7. Fiends Of Emptiness
8. The Victims In Silence They Lay
9. The So-Called Tyrants
10. A Diabolical Sense Of Proportions
11. Canceled
12. Then The Calm Before The Storm
13. Through Darkness

band:
Paul Speckmann - vocals
Rogga Johansson - guitars, bass
Kjetil Lynghaug - lead guitars
Jon Rudin - drumsShare this games :

TWITTER