DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 11. května 2022

Recenze/review - JUNGLE ROT - A Call to Arms (2022)


JUNGLE ROT - A Call to Arms
CD 2022, Unique Leader Records

for english please scroll down

Žijeme v šíleném světě. Ráno vstaneš a ještě před tím, než dojedeš do práce, tak se dozvíš o dalších mrtvých. Genocida, mučení, znásilnění. Už dávno necítíš chlad, už dávno nemáš hlad. Zákopová válka, lidskost jde stranou. Použity byly opět všechny zakázané zbraně a úmluvy se staly cárem papíru. Všude je jenom krev a zohavená těla. Vracíme se zase do temnoty. Peklo opravdu existuje!

JUNGLE ROT patří dlouhé roky k jedněm z mých nejoblíbenějších kapel. Na každé album čekám jako na smilování Boží. Letos se pánové vrátili ve velkém stylu. Brutálnější, silnější a šílenější než dřív. Staří psi opět všem ukázali, že v sobě mají spoustu energie a síly a pořád nás umí rozsekat na malé kousky. Jsem přímo na bojišti!


Démon války stojí rozkročený nad zástupem zombie vojáků, tak by se dal popsat nádherný obal. Co se týká zvuku, tak jej kapela svěřila skvělému Danovi Swano (produkce Chris Wisco). Můžeme si tak užít velmi masivní, hutný, mocný nářez, který působí nejvíc asi jako smrt pod pásy tanku. JUNGLE ROT neobjevují nic nového, zbytečně neexperimentují a hrají přesně v té podobě, v jaké je mám nejraději. S ničím se nepářou, jdou rovnou na věc. Songy v sobě mají nezaměnitelný feeling, drive, nakumulovaný vztek. K útoku vás volá četa zkušených vojáků, kteří prošli již spoustou bitev. Mají na těle šrámy, které s sebou přináší život v undergroundu, dlouhá turné po celém světě i souboje na pódiích velkých festivalů. Pro mě vždycky budou legendou, jednou ze smeček, na jejichž koncert zajdu vždy velmi rád. Novinka mě paradoxně nechala alespoň na chvilku zapomenout na hnusnou válku, která právě probíhá. Přinutila mě přemýšlet, pařit, houpat se do rytmu. "A Call to Arms" jsou tradičním, klasickým zásekem od skupiny, která už nemusí nikomu nic dokazovat. Je poselstvím o poctivé zabijácké práci, o řemesle. Ale také o nadšení pro věc, o totálním nasazení, o riffech, které lámou kosti. Dávno padlí vojáci znovu povstali, aby se přišli pomstít. Za bolest, za utrpení, za strach. A já tohle všechno z nové desky cítím. Jsem znovu v zákopech! Reálná, syrová, old school death metalová válka! Vivat JUNGLE ROT!


Asphyx says:

We live in a crazy world. You wake up in the morning and before you get to work, you hear about more dead people. Genocide, torture, rape. You don't feel cold anymore, you don't feel hungry anymore. Trench warfare, humanity goes by the wayside. All the forbidden weapons have been used again and the conventions have become a piece of paper. There is only blood and mutilated bodies everywhere. We're going back into the darkness. Hell does exist!

JUNGLE ROT has been one of my favourite bands for many years. I wait for every album like a mercy of God. This year the gentlemen are back in style. More brutal, stronger and crazier than before. The old dogs once again showed everyone that they have a lot of energy and power in them and they can still cut us into small pieces. I'm right on the battlefield!A demon of war standing straddling a crowd of zombie soldiers is how one could describe the beautiful cover. As for the sound, the band entrusted it to the great Dan Swano (Chris Wisco production). Thus we can enjoy a very massive, dense, powerful blast that feels most like death under the belts of a tank. JUNGLE ROT don't discover anything new, don't experiment unnecessarily and play exactly in the form I like them best. They don't argue with anything, they get straight to the point. The songs have an unmistakable feeling, drive, accumulated anger. A platoon of seasoned soldiers who have been through a lot of battles are calling you to attack. They have the scars that come with living in the underground, long tours around the world and battles on the stages of big festivals. For me they will always be a legend, one of the bands I will always love to see. Ironically, the new release has made me forget, at least for a moment, the ugly war that is going on. It made me think, party, sway to the beat. "A Call to Arms" is a traditional, classic hit from a band that doesn't have to prove anything to anyone anymore. It's a message about honest killer work, about craft. But also about passion for the cause, about total commitment, about riffs that break bones. Long fallen soldiers have risen again to seek revenge. For pain, for suffering, for fear. And I can feel all that on the new record. I'm in the trenches again! Real, raw, old school death metal war! Vivat JUNGLE ROT!


about JUNGLE ROT on DEADLY STORM ZINE:


TRACKLISTING:
1 A Call to Arms
2 Asymmetric Warfare
3 Beyond the Grave
4 Death Squad
5 Genocidal Imperium
6 Haunting Future
7 Maggot Infested
8 Population Suicide
9 Total Extinction
10 Vengeance And Bloodlust

Jungle Rot are:
Dave Matrise: Vocals/Guitars
James Genenz: Bass
Geoff Bub: Lead Guitar/Vocals
Jesse Beahler: DrumsShare this games :

TWITTER