Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 4. června 2022

Recenze/review - CARNAL GHOUL - Back from the Vault (2022)


CARNAL GHOUL - Back from the Vault
CD 2022, Supreme Chaos Records

for english please scroll down

Nečekal jsem to. Chvíli se na mě divně díval. Pak se mu zablesklo v očích a všechno proběhlo neskutečně rychle. Nejdřív jsem nevěřil. Jenže pak mi ukázal moje vnitřnosti ve své ruce. Vyvrhl mě zaživa. Usmál se a zahodil je do rohu místnosti. Když jsem padal k zemi, tak mi hlavou proběhl celý můj život. Jako ve filmu, jako v hloupě reklamě. Jenže tohle nebyl žádný béčkový horor, ale krutá, ošklivá a hnusná realita. Death metal by takový měl být.

Uvěřitelný, rezavý, špinavý. Musí u něj praskat kosti, musí vám vystřelit mozek z hlavy. CARNAL GHOUL tohle všechno umí na výbornou. Pokud máte rádi klasiku, tradici a HM-2, potom jste tady správně. Hrob je otevřen!


CARNAL GHOUL se inspirovali na švédských pohřebištích. Není žádným tajemstvím, že členem kapely byl vynikající vokalista Sven Groß, který už bohužel není mezi námi. Zemřel příliš mladý a kapela zvolila asi nejlepší cestu, jak jej "nahradit". Songy nazpívali jejich kolegové jako Dave Ingram, Paul Speckmann, Marc Grewe, Lenny Osterhus, Ralf Hauber, Martin van Drunen nebo Jost Kleinert. Výsledek je jedním slovem skvělý! Každý ze zúčastněných se chopil svého úkolu velmi zodpovědně. Nahrávka je tím pádem velmi pestrá a neměla by chybět ve sbírce každého poctivého fanouška stylu. Vzniklo tady dílo, které není jen poctou, vzpomínkou, ale také ryzím kusem opravdového řemesla. Myslím, že Sven by byl velmi hrdý. Songy jsou napsány s neskutečným feelingem, zvuk láme kosti a jednotlivé nápady se mi časem doslova zaryly do mozku. K "Back from the Vault" se rád a často vracím. Pokaždé, když mám chuť na šílený a morbidní smrtící kov. Pokaždé, když si potřebuji vyčistit hlavu. Deska vám opravdu vyrve všechny vnitřnosti z těla a zahodí je na podlahu. Na druhou stranu, na onen svět přejdete s úsměvem. Riffy pálí a žhnou, u bicích pukají lebky. Kapela jakoby stála rozkročena na hromadě starých kostí. V téhle márnici se odehrávají pěkně divoké rituály. Stačí jen otevřít rezavé dveře a vstoupit. Masivní, temný death metalový útok ze starých katakomb!


Asphyx says:

I wasn't expecting it. He looked at me strangely for a moment. Then his eyes flashed and everything happened incredibly fast. I didn't believe it at first. But then he showed me my guts in his hand. He eviscerated me alive. He smiled and threw them in the corner of the room. As I fell to the ground, my whole life flashed through my mind. Like a movie, like a stupid commercial. Only this wasn't a B-movie horror movie, it was a cruel, awful, ugly reality. Death metal should be like that.

Believable, rusty, dirty. It's got to crack your bones, blow your brains out. CARNAL GHOUL does it all perfectly. If you like classics, tradition and HM-2, then you've come to the right place. The grave is open!


CARNAL GHOUL took inspiration from Swedish cemeteries. It's no secret that the excellent vocalist Sven Groß, who is sadly no longer with us, was a member of the band. He died too young and the band chose probably the best way to "replace" him. The songs were sung by their colleagues like Dave Ingram, Paul Speckmann, Marc Grewe, Lenny Osterhus, Ralf Hauber, Martin van Drunen or Jost Kleinert. The result is, in a word, great! Everyone involved took on their task very responsibly. The recording is thus very varied and should not be missed in the collection of any honest fan of the style. What has been created here is a work that is not only a tribute, a memory, but also a pure piece of true craftsmanship. I think Sven would be very proud. The songs are written with an incredible feeling, the sound is bone breaking and the individual ideas have literally burned themselves into my brain over time. I like to come back to "Back from the Vault" often. Every time I have a craving for crazy and morbid death metal. Every time I need to clear my head. The record really rips all the guts out of your body and throws them on the floor. On the other hand, you'll cross over to the next world with a smile. The riffs burn and glow, the drums crack skulls. The band seems to be standing straddling a pile of old bones. There's some pretty wild rituals going on in this morgue. All you have to do is open the rusty door and enter. A massive, dark death metal assault from the old catacombs!


Tracklist:
01. Church Of Dead Eyes
02. In Cold Blood
03. Demand You To Scream
04. Death By Fucking Metal
05. Grandmaster Flesh
06. Minion
07. Backside Of The Hatchet
08. Ravenous
09. Where Death Unfolds
10. Ritual Of Cain
11. To Always Remember (For Sven And Other Heroes)

band:
Daniel ´Mett-God´ Jakobi (kytara)
Johannes Pitz (basa)
Stefan ´Tormentor´ Hüskens (bicí)Share this games :

TWITTER