DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 10. srpna 2022

Recenze/review - INHUMAN CONDITION - Fearsick (2022)


INHUMAN CONDITION - Fearsick
CD 2022, Listenable Insanity Records

for english please scroll down

Sraz jsme měli vždycky večer, když na město padla tma. Seděli jsme na hřbitovní zdi a byl klid. Nikdo sem moc nechodil. Psala se léta páně devadesátá a svět byl nádherný. Kluci a holky v džínových bundách. Hrozně jsme tenkrát řešili, jaké nášivky si dáme na záda. Kapela si to musela zasloužit. Musela být divoká, originální, šílená, upřímná, rychlá a prašivá, jako rakve, které tlely na hřbitově. Občas jsme měli pocit, že vylézají zombie z děr. To se stávalo v případech, když nám hrála z kazeťáku nějaká hodně dobrá deska.

INHUMAN CONDITION jsou na tom stejně jako já. Staří death a thrash metaloví psi. Jejich nášivku bych klidně nosil. Svůj status si u mě potvrdili již svým prvním albem "Rat°God" (2021 - rozhovor a recenze jsou odkazovány dole pod článkem). Letos přicházejí s neméně plesnivou a rezavou nahrávkou. Svět je zase jednou v pořádku. A já můžu skočit přímo do mosh-pitu.


"Fearsick" je albem, které je určeno pro všechny pamětníky. Pro fanoušky, kteří zažili zlatou éru kapel jako SOLSTICE, MASSACRE, DEATH, POSSESSED. MASTER, OBITUARY, JUNGLE ROT. Ocení jej ale i všichni posluchači, kterým leze krkem současná umělá produkce. INHUMAN CONDITION nejsou žádná dnešní smečka na stereoidech, ale poctivá řezničina ze starých časů. Prašivý zvuk, spousta thrashových pasáží (i jedna skvělá pocta METALLICE - Whiplash). Zkrátka a dobře, na své si přijde opravdu každý, kdo se kdy pohyboval ve starých katakombách. Osobně si neskutečně užívám nadšení, které z kapely stříká na všechny strany, jako krev z čerstvě proříznuté tepny. Pánové se nebojí pořádně kopnout do vrtule, ale ani melodií, které řežou jako ostří skalpelů z té nekvalitnější oceli. Jasně, záleží hlavně na úhlu pohledu a jedná se o mnohokrát slyšené postupy. Komu to ale vadí? Mě rozhodně ne. Už jenom za ten pocit, že zase jednou sedím na hřbitovní zdi a čekám, až přijdou kluci a holky, kteří jsou na tom stejně jako já. Dnes budou tancovat i ty nejshnilejší zombie. To vám garantuji. Pivo poteče proudem a když zdraví dovolí, tak si skočím i z pódia. O deskách jako je "Fearsick" je pro mě doslova radost psát. Tenhle styl mi od mládí koluje v krvi a nemůžu hodnotit jinak, než velmi vysoko. Songy jsou skvěle napsány i zahrány a obal chci mít na tričku. Co si přát víc? Možná ještě jedno pivo. INHUMAN CONDITION nahráli skvělou poctu pradávným stínům. Old school death metal ostrý jako břitva!


Asphyx says:

We always met in the evening, when the city was dark. We sat on the cemetery wall and it was quiet. Nobody came here much. It was the '90s and the world was beautiful. Boys and girls in denim jackets. We were really worried about what patches to put on our backs. The band had to earn it. It had to be wild, original, crazy, honest, fast, and dusty, like the coffins that littered the cemetery. Sometimes we felt like zombies were coming out of holes. That happened when we had a really good record playing from the cassette player.

INHUMAN CONDITION is in the same position as me. Old death and thrash metal dogs. I'd wear their patch. They already confirmed their status with me with their first album "Rat°God" (2021 - interview and review linked below the article). This year they come with an equally moldy and rusty record. The world is right once again. And I can jump right into the mosh-pit.


"Fearsick" is an album that is meant for all memoirists. For fans who experienced the golden era of bands like SOLSTICE, MASSACRE, DEATH, POSSESSED. MASTER, OBITUARY, JUNGLE ROT. But it will also be appreciated by all listeners who are fed up with contemporary art production. INHUMAN CONDITION is not today's pack on stereos, but honest butchery from the old days. Dusty sound, lots of thrash passages (even one great tribute to METALLICA - Whiplash). In short, everyone who has ever been in the old catacombs will find something to like. Personally, I'm enjoying the enthusiasm that is spurting out of the band in all directions, like blood from a freshly cut artery. The gentlemen are not afraid to kick the propeller hard, but neither are they afraid of the melodies, which cut like scalpel blades of the lowest quality steel. Of course, it's all about the point of view and it's a much-heard practice. But who cares? I certainly don't. If only for the feeling that I'm once again sitting on a cemetery wall waiting for guys and girls who are in the same boat as me to come along. Even the shittiest zombies will be dancing tonight. I guarantee it. The beer will be flowing and I'll jump off the stage if my health permits. Records like "Fearsick" are literally a joy to write about. This style has been in my blood since my youth and I can't rate it other than very highly. The songs are brilliantly written and played, and I want the cover on my t-shirt. What more could you ask for? Maybe one more beer. INHUMAN CONDITION has recorded a great tribute to the ancient shadows. Razor sharp old-school death metal!about INHUMAN CONDITION on DEADLY STORM ZINE:
Share this games :

TWITTER