DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 25. října 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - GLUTTONY - Drogulus (2022)

Recenze/review - GLUTTONY - Drogulus (2022)


GLUTTONY - Drogulus
CD 2022,
Gravework Media

for english please scroll down

Věděl jsem, že se uvnitř děje něco divného. Přesto jsem vstoupil. Do staré, dávno opuštěné hrobky, o které se vyprávěly děsivé legendy. Byla hluboká noc a smrt číhala za každým rohem. Už jsem měl plné zuby současného světa. Chtěl jsem na druhou stranu, do království stínů. Otevřu rezavé dveře a poslouchám novou desku švédských maniaků GLUTTONY. Perfektně sedne k mé momentální náladě. Je temná, mrazivá, šílená, jako těla ležící v otevřených rakvích. Zdravím se s nemrtvými a přidávám volume.

S touhle smečkou jsem se už několikrát setkal při svých toulkách v podzemí. Naposledy minule, u nahrávky "Cult of the Unborn" (2018 - recenze odkazována dole pod článkem). Stala se tenkrát na dlouho mým průvodcem záhrobím. Novinka má v sobě stejnou sílu. Praskají u ní víka od rakví. 


Většina muzikantů, která v kapele působí, spolu hrála již v thrash death metalových MY OWN GRAVE, pamětníci určitě vědí. V GLUTTONY předkládají tradiční, syrový a surový švédský death metal. Klasiku, která mě nikdy neomrzí. Pánové jej totiž drtí velmi dobře, s takovou tou pověstnou temnou jiskrou v oku. S totálním nasazením a jasným a zřetelným cílem - všechny nás hudbou zničit, pohřbít zaživa a spálit na popel. Fanoušci třeba takových INTERMENT, ENTOMBED, NIHILIST, ENTRAILS, DISMEMBER, GRAVE budou spokojení jako já. Tohle je krvavá lázeň, ve které se hrozně rádi utopíte. Vztek, nenávist, rozzuřené zombie, kterým jde jen o jediné. Sníst vaše dávno shnilé maso. Tohle je přesně odrůda smrtícího kovu, která koluje v mých žilách. Špinavý zvuk, typický chřestivý náboj, připomínající pytel plný zpuchřelých kostí. Vše je v nejlepším pořádku. Jedná se samozřejmě o underground, o hudbu ze starých katakomb, ze hřbitovů, na kterých byly kdysi zakopáni prokletí. Troufám si tvrdit, že se "Drogulus" opravdu povedlo. Tohle album, které vás bude strašit uprostřed divokých snů, do vás vstoupí jako noční můra, jako démon temnoty. Nechte si chutnat! Podáváno je syrové maso, které smrdí zatuchlinou. Pravý, ryzí švédský death metal ze starých pohřebišť! 


Asphyx says:

I knew something strange was going on inside. Yet I entered. Into an old, long-abandoned tomb, about which terrible legends were told. It was deep night and death lurked around every corner. I was sick of the modern world. I wanted to go to the other side, to the kingdom of shadows. I open the rusty door and listen to the new album by Swedish maniacs GLUTTONY. It fits my current mood perfectly. It's dark, chilling, crazy, like bodies lying in open coffins. Say hello to the undead and turn up the volume.

I've met this band a few times in my underground wanderings. The last time was with the recording "Cult of the Unborn" (2018 - review linked below the article). It became my guide to the underworld for a long time. The new one has the same power. It cracks coffin lids. 

Most of the musicians in the band have played together in the thrash death metal band MY OWN GRAVE, as I'm sure the veterans know. In GLUTTONY they present traditional, raw and rough Swedish death metal. A classic that I never get tired of. The gentlemen crush it very well, with that legendary dark sparkle in their eyes. With total commitment and a clear and distinct goal - to destroy us all with music, bury us alive and burn us to ashes. Fans of INTERMENT, ENTOMBED, NIHILIST, ENTRAILS, DISMEMBER, GRAVE will be as happy as I am. This is a bloodbath you'll love to drown in. Rage, hatred, angry zombies with only one thing on their minds. To eat your long-rotten flesh. This is exactly the variety of death metal that runs through my veins. The dirty sound, the typical rattling charge, reminiscent of a bag full of rotten bones. Everything's in perfect order. This is underground, of course, music from the old catacombs, from the graveyards where curses were once buried. I dare say that "Drogulus" has really succeeded. This album, which will haunt you in the midst of wild dreams, will enter you like a nightmare, like a demon of darkness. Enjoy! It's served raw meat that smells rancid. True, pure Swedish death metal from the old burial grounds!


Recenze/review - GLUTTONY - Cult of the Unborn (2018):


Tracklist:
01. The Pallid Mask
02. Feed Off The Flesh
03. Legions Of Eternal Death
04. Drogulus
05. Of Blasphemous Infinity
06. Old In Wrath And Woe
07. Under Rotting Portraits
08. Temples Of Tsathoggua
09. Towers Of Friost

band:
Anders Härén - Guitars (My Own Grave)
Magnus Ödling - Drums (Setherial, ex-Diabolical)
Max Bergman - Bass (My Own Grave)
Magnus Ödling - Vocals


Share this games :

TWITTER