DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 20. června 2024

Home » , , , , » Recenze/review - MORTAL WOUND - The Anus of the World (2024)

Recenze/review - MORTAL WOUND - The Anus of the World (2024)


MORTAL WOUND - The Anus of the World
CD 2024, Me Saco un Ojo Records, Dark Descent Records, Extremely Rotten Productions

for english please scroll down

První, čeho jsem si všiml, tak bylo hejno much, vznášejících se nad smradlavou mršinou. Musel jsem našlapovat opatrně, protože kolem mě byla mlha a nekonečné bažiny. Ohledal jsem mrtvolu a zjistil jsem, že zemřela násilnou smrtí. Důkazem budiž červi, kteří vylézali z otevřené rány. Možná to byl rezavý nůž, možná nějaký jiný ostrý předmět, to zjistíme až po pitvě. Šokovaly mě vnitřnosti, vyhřezlé ven a roztrhané na kusy. Ne, to nebylo zvíře, ale nějaká lidská bestie. Naložil jsem tělo na nosítka a odvezl na pitevnu. Druhý den ráno zmizelo. Neznámo kam.

MORTAL WOUND je death metalová kapela z Kalifornie, která je věrná odkazu všech morbidních předků. Hraje prašivě, surově, takovým tím hnisavým způsobem, který máme my, staří fanoušci smrti, tolik rádi. Jedná se o debutové album, které když si pustíte, tak kolem vás začnou ožívat mrtvoly. Poslouchejte pořádně nahlas!


Pokud máte rádi kapely jako JUNGLE ROT, MORTICIAN, SKINLEES, DYING FETUS, a jim podobné, tak se vám bude líbit určitě i nové album "The Anus of the World". Pánové vám hodí přímo do ksichtu kusy zahnívajícího masa. Z povrchu zemského vás smete masivní a hrubý zvuk (Erol Ulug - mixing, mastering, recording) a když se budete dívat na poctivý a stylový obal od autorky Kariny Monzon, budete si připadat jako v nějaké ohavné morbidní galerii. Kdysi dávno jsem četl jednu knihu, ve které sériový vrah aranžoval mrtvá těla do různých pozic. Říkali mu Sochař smrti. Hodně často jsem si na něj vzpomněl, když jsem poslouchal tuhle nahrávku. Má totiž velmi podobnou atmosféru. Skladby jsou jako rezavé hřeby, které vám jednou zatluče hrobník do rakve. Zadřou se vám do mozku a vypálí vám cejch. MORTAL WOUND hrají postaru, poctivě a od srdce. Jsou opravdoví a uvěřitelní. Nepřinášejí sice nic nového, ani převratného, ale to mi vůbec nevadí. Stačí zapnout play a jsem v záhrobí. Duše nemrtvých mě zvou na další seanci, na které se bude pouštět tohle album. Nelze jinak, než vám novou desku doporučit. Má v sobě vše potřebné pro to, abyste byli pohřbeni zaživa. Užívám si jednotlivé motivy, kývám se do rytmu a kopu další hrob. Čekám, než mě zase zavolají a budu muset ohledat další tělo. Někde kolem nás, ukryta ve stínu, se toulá lidská bestie. Troufám si tvrdit, že "The Anus of the World" by ji mohlo přilákat, vytáhnout na světlo. Nezbývá nic jiného, než ji zabít. Nejlépe hudbou. Mokvající, shnilý, prašivý, temný a zničující death metal! Pitevní zpráva, napsaná hnisavou krví! 


Asphyx says:

The first thing I noticed was a swarm of flies hovering over the stinking carcass. I had to tread carefully because there was fog and endless swamps all around me. I examined the corpse and found it had died a violent death. The proof was the worms that were crawling out of the open wound. Maybe it was a rusty knife, maybe some other sharp object, we'll find out after the autopsy. I was shocked to see the entrails cut out and torn to pieces. No, it wasn't an animal, it was some kind of human beast. I loaded the body on a stretcher and took it to the autopsy room. The next morning, it was gone. I don't know where.

MORTAL WOUND is a death metal band from California, true to the legacy of all their morbid ancestors. They play dirty, raw, in that festering way that we old death fans love so much. This is a debut album that when you put it on, the corpses start to come alive around you. Listen really loud!


If you like bands like JUNGLE ROT, MORTICIAN, SKINLEES, DYING FETUS, and their ilk, you'll love the new album "The Anus of the World". Gentlemen will throw pieces of rotting meat right in your face. You will be swept off the face of the earth by the massive and coarse sound (Erol Ulug - mixing, mastering, recording) and when you look at the honest and stylish cover artwork by Karina Monzon, you will feel like you are in some hideous morbid gallery. I read a book a long time ago in which a serial killer arranged dead bodies in various positions. They called him the Death Sculptor. I thought of him a lot when I listened to this recording. It has a very similar feel to it. The songs are like the rusty nails that the undertaker once hammers into your coffin. They'll burrow into your brain and burn a mark. MORTAL WOUND play old-fashioned, honest and from the heart. They're real and believable. They don't bring anything new or groundbreaking, but that doesn't bother me at all. Just turn on the play and I'm in the beyond. The souls of the undead invite me to the next session where this album will be played. I can't help but recommend the new album to you. It has everything you need to be buried alive. I'm enjoying each motif, swaying to the beat and digging another grave. Waiting to be called back to look for the next body. Somewhere around us, hidden in the shadows, a human beast roams. I daresay "The Anus of the World" might attract it, bring it to light. There is nothing to do but kill it. Preferably with music. Wetting, rotten, dusty, dark and destructive death metal! An autopsy report, written in festering blood!


Tracklist:
01. Found Dead In A Bush 
02. Tunnel Rat 
03. The Surf Is Gonna Be Bitchin’ 
04. Drug Filled Cadaver 
05. One Who Kills & One Who Loves 
06. Born Again Hard 
07. Engulfed In Liquid Hellfire 
08. The Worm Has Turned For You 
09. Spirit Of The Bayonet 
10. Even The Jungle Wanted Him Dead 
11. Royally Fucked Forever
Share this games :

TWITTER