DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 7. července 2024

Home » , , , , » Recenze/review - GRAVE HERESY - Incineration Victory (2024)

Recenze/review - GRAVE HERESY - Incineration Victory (2024)


GRAVE HERESY - Incineration Victory
CD 2024, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Ne, tohle není umělý hororový snímek. Tady se jedná o surovou a hnusnou realitu. Žádné krásné a sexy zombie. Naopak, všichni jsou oškliví a zlí. Navenek působí samozřejmě jako milí lidé, ale mají svá temná zákoutí. Svoje sklepy, ve kterých mučí, znásilňují a podřezávají. Vždy mě fascinuje, když je někdo takový odhalen. Takový milý chlápek, rodinný typ. Po večerech má ale podivného koníčka. Řeže skalpelem do kůže, rád se dívá do vyděšených očí, líbí se mu utrpení a bolest. 

Stejný rozdíl jako mezi hororem a realitou lze vypozorovat i u debutového alba švédských maniaků GRAVE HERESY. Jestliže jsou současné lesklé časopisy plné pozérů a muzikantů bez vize i talentu, tak potom je hudba těchto šílených Švédů pravým opakem. Nastaveným hnusným zrcadlem. Proříznutou tepnou, ze které vytéká čerstvá krev. Hnijící mrtvolou u cesty, která již značně zapáchá. Máte rádi extrémní death metal? Nepřehledný, komplikovaný, jdoucí za hranu? Potom jste zde správně. 


Nevím, jestli jste měli někdy tu čest asistovat u pitvy, ale věřte mi, že to nemá nic společného se scénkami v televizi. Chybí tam ten smrad, mokvající tkáně, praskající kosti. Když tohle všechno vezmete, hodíte do mlýnu na maso a okořeníte sírou, tak dostanete velmi morbidní a syrový zážitek. S novým albem "Incineration Victory" je to velmi podobné. Zpočátku vám bude připadat jako lavina, tsunami, ale časem, když mu dáte trošku času, začne na povrch vylézat spousta zajímavých momentů. Budete se dívat do tmy a modlit se, aby už konečně přišel, ten, který vás před několika hodinami zavřel do sklepa. Po stěnách stéká hnis. Krysy tančí v šílených rytmech a z reproduktorů zní tohle album. A to tak nahlas, že vám popraskají ušní bubínky. Pokud máte rádi kapely jako TEITANBLOOD, PSEUDOGOD, PROCLAMATION, GRAVE MIASMA, ARCHGOAT, IGNIVOMOUS, LVCIFYRE, WITCHRIST, DIOCLETIAN, IMPETUOUS RITUAL, DEATHSPELL OMEGA a další podobné démony, kteří rádi experimentují s hlukem, špinavostí a zkaženým masem, pak jste zde správně. Nová deska určitě není pro každého. Někomu bude připadat ohavná, hnusná a prašivá. Tak je to také správně. Tady se také nejedná o žádné pozéry, ale o kapelu, která ráda a často překračuje hranice. Budete smeteni masivní zvukovou vlnou, budete se chytat za hlavu a budete se bát, aby vám nepukla lebka. Ten tlak, energie a síla jsou obrovské. Ne, tohle není umělý hororový snímek. Tady se jedná o surovou a hnusnou realitu. Žádné krásné a sexy zombie. Naopak, všichni jsou oškliví a zlí. Navenek působí samozřejmě jako milí lidé, ale mají svá temná zákoutí. Svoje sklepy, ve kterých mučí, znásilňují a podřezávají. Nihilistický, infernální, blasfemický black death metal z těch nejsmradlavějších kobek! Hniloba, špína a smrt!


Asphyx says:

No, this is not a faux horror movie. This is raw and ugly reality. No beautiful, sexy zombies. On the contrary, they're all ugly and evil. On the outside, of course, they seem like nice people, but they have their dark corners. Their basements, where they torture, rape and slash. I'm always fascinated when someone like that is exposed. Such a nice guy, family man. But he has a strange hobby in the evenings. He likes to cut into skin with a scalpel, he likes to look into terrified eyes, he likes suffering and pain. 

The same difference between horror and reality can be seen in the debut album of Swedish maniacs GRAVE HERESY. If the current glossy magazines are full of posers and musicians without vision and talent, then the music of these crazy Swedes is the opposite. An ugly mirror. A cut artery from which fresh blood flows. A rotting corpse by the side of the road that already smells bad. Do you like extreme death metal? Messy, complicated, over the edge? Then you've come to the right place. 


I don't know if you've ever had the privilege of assisting in an autopsy, but believe me, it has nothing to do with the skits on TV. It's missing the smell, the swelling tissue, the cracking bones. You take all that, throw it in a meat grinder and spice it up with sulphur, and you get a very morbid and raw experience. It's very similar with the new album "Incineration Victory". At first it will feel like an avalanche, a tsunami, but over time, if you give it a little time, a lot of interesting moments will start to surface. You'll be looking into the darkness and praying that the one that locked you in the basement a few hours ago will finally come. There's pus dripping down the walls. The rats dance to crazy rhythms and this album blares from the speakers. And it's so loud, it'll pop your eardrums. If you like bands like TEITANBLOOD, PSEUDOGOD, PROCLAMATION, GRAVE MIASMA, ARCHGOAT, IGNIVOMOUS, LVCIFYRE, WITCHRIST, DIOCLETIAN, IMPETUOUS RITUAL, DEATHSPELL OMEGA and other such demons who like to experiment with noise, filth and rotten flesh, then you've come to the right place. The new album is definitely not for everyone. Some will find it vile, filthy and dusty. That's right, too. This is no posers here either, but a band that likes to cross boundaries often. You'll be swept away by a massive sound wave, clutching your head and fearing your skull might crack. The pressure, the energy and the power are immense. No, this is not a faux horror movie. This is raw and ugly reality. No beautiful and sexy zombies. On the contrary, they're all ugly and evil. On the outside, of course, they seem like nice people, but they have their dark corners. Their basements, where they torture, rape and slash. Nihilistic, infernal, blasphemous black death metal from the stinkiest of dungeons! Rot, filth and death!


Tracklist:
01. Intro - Sarmat Dawn 
02. Attenuating The Flesh Treshold 
03. Christ Unpermanence (Attrition Hammer Of Anti) 
04. Onset Of Hexakosioihexekontahexaphilic Conquest 
05. Incineration Victory 
06. Ageless Onslaught 
07. Mass Death Proclamation 
08. Summoning Of Sulphurist Hordes 
09. Warhead Worship

Line-up:
Vengeful Hate Vomiter and Weaponized Apostasy • Vomits, Haubitzer
Barbed Garrote Operator • Chain Saw
Thermonuclear Incantations Ritual Master • Bone Saw
Ox, Anonymous Undeity of Corpse Incineration • Subterranian SupressionShare this games :

TWITTER