DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 7. července 2024

Home » , , , , » Recenze/review - APOSENTO - No Safe Haven (2024)

Recenze/review - APOSENTO - No Safe Haven (2024)


APOSENTO - No Safe Haven
CD 2024, Xtreem Music

for english please scroll down

Na stěnách visí zohavená těla. Slyším tichý šepot nemrtvých. Oběti inkvizice, uložené ve staré kobce. Bylo na čase provést exhumaci. Otevírám rezavé dveře a nasávám pach kruté smrti. Na oltáři je stále zaschlá krev. Nad vchodem je nápis APOSENTO. Starý, surový, prašivý death metal ve své krystalické podobě. Zazní první riff a mrtvolám začne odpadávat maso od kostí. Některé, ty které byly opravdu prokleté, se postupně probouzejí a touží po další skladbě. 

Je to další z obřadů, z pradávných death metalových rituálů, ke kterému se budu rád a často vracet. Kapela totiž hraje přesně takovým tím temným, chladným a morbidním způsobem, jak to mám nejraději. Jakoby neuběhla spousta let, jakoby se stále nepohřbívalo do země. Kapela je stále silná ve svých základech a nadále rozvíjí svůj styl k dokonalosti. Letošní album "No Safe Haven" vám vypálí cejch v hlavě. Je po okraj narvané opravdovým rouháním. Smrt je velmi blízko!


APOSENTO byli založeni v roce 1990 na severu Španělska, ve městě Logroño. Není tedy divu, že máme tu čest se smečkou, která hraje poctivě, upřímně, od srdce. Stále lze v jejich hudbě vystopovat ducha starých časů. Songy jsou i na nové desce velmi živočišně, neurvalé, drásající. Pokud jste vyrůstali na zásadních albem od kapel jako SUFFOCATION, CANNIBAL CORPSE, SINISTER, DEICIDE, MALEVOLENT CREATION, MASSACRE. Španělé si vybrousili svůj styl k dokonalosti. Přesně vědí, co a jak chtějí hrát, jaký chtějí mít zvuk (Dan Díez - recording, Davide Billia - mixing), jaký obal má přitahovat pozornost (Naroa Etxebarria). Zkrátka a dobře, i letos se jedná o materiál od zkušených matadorů, kteří vás pověsí na zeď. Rozdrtí vaše klouby tlakem, provedou elegantní trepanaci lebky svými melodiemi. Poslouchat "No Safe Haven" je jako se procházet po dávno opuštěných pohřebištích. Některé hroby jsou mělké a kosti v nich se kývají do rytmu. Nemrtví moc dobře vědí, co je dobré, u death metalu to platí na sto procent. Není tedy divu, že mi letošní nahrávku doporučili. Každé setkání tak pro mě není jen obyčejným pouštěním hudby, ale spíše soukromým rituálem, který si neskutečně užívám. Pomalu stárnu, jednou se rozpadnu v prach. Stanu se démonem a jedno vím jistě. Podobné desky si budu rvát do hlavy i na onom světě. Dnešní doba je divná a potřebuji své jistoty, katakomby, do kterých se mohu vracet a užívat si hudbu. APOSENTO mi dodali opět smrtící kov prvotřídní kvality. Navíc, a to určitě ocení všichni pamětníci, Carlos García je zpět za mikrofonem. Nezbývá než přidat hlasitost a zapálit ohně! Okultní, mokvající, surový death metal ze starých kobek, který vás roztrhá na kusy! Hroby prokletých se otvírají!


Asphyx says:

There are mutilated bodies hanging on the walls. I hear the low whispers of the undead. Victims of the Inquisition, stored in an old dungeon. It was time for an exhumation. I open the rusted door and inhale the smell of cruel death. The blood still dries on the altar. Above the entrance is the sign APOSENTO. Old, raw, dusty death metal in its crystalline form. The first riff hits and the flesh starts falling off the bones of the corpses. Some, the ones that were really cursed, gradually wake up and long for the next song.

It's another ritual, one of the ancient death metal rituals that I will return to often. For the band plays in exactly the kind of dark, cold and morbid way I like best. As if many years hadn't passed, as if they weren't still burying themselves in the ground. The band is still strong in its fundamentals and continues to develop its style to perfection. This year's album "No Safe Haven" will burn a mark in your head. It's packed to the brim with real blasphemy. Death is very close!


APOSENTO was founded in 1990 in the north of Spain, in the city of Logroño. It is not surprising that we have a pack that plays honestly, sincerely, from the heart. You can still trace the spirit of the old days in their music. The songs on the new album are also very animalistic, uncouth, tearing. If you grew up on essential albums from bands like SUFFOCATION, CANNIBAL CORPSE, SINISTER, DEICIDE, MALEVOLENT CREATION, MASSACRE. The Spaniards have honed their style to perfection. They know exactly what they want to play and how they want to play it, what sound they want to have (Dan Díez - recording, Davide Billia - mixing), what cover to attract attention (Naroa Etxebarria). In short, again this year, this is material from experienced matadors who will hang you on the wall. They will crush your knuckles with pressure, perform an elegant trepanation of your skull with their melodies. Listening to "No Safe Haven" is like walking through a long-abandoned burial ground. Some graves are shallow and the bones within sway to the rhythm. The undead know very well what is good, in death metal this is 100% true. No wonder they recommended this year's record to me. So every meeting is not just a simple music playing for me, but rather a private ritual that I enjoy immensely. I'm slowly getting older, one day I'll crumble into dust. I will become a demon, and one thing I know for sure. I'll be banging records like this in my head in the next world. These are strange times and I need my certainties, my catacombs to return to and enjoy the music. APOSENTO have once again supplied me with lethal metal of top quality. Moreover, and this will surely be appreciated by all those who remember, Carlos García is back behind the microphone. Nothing to do but turn up the volume and light the fires! Occult, swamping, raw death metal from the old dungeons that will tear you apart! The graves of the damned are opening!
about APOSENTO on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
No Safe Haven
Tortured and Abused
Uncertain Death
A Texas Funeral
The Bad Seed
Where Darkness Reigns
Let it Bleed
The Devil's Bargain
As Your Life Ends
Parásitos

Line-up:
Carlos García: Vocals
Manolo Sáez: Guitars
Manu Reyes: Guitars
Pablo Vázquez: Bass
Raúl Ceballos: Drums

Recording Info:Recording Studio: Rock Lab Studios
Producer: Dan Díez (Tierra Santa)
Mixing and Mastering: Davide Billia at MK2 Studios in ItalyShare this games :

TWITTER