DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 22. září 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - REPUKED - Dawn Of Reintoxication (2020)

Recenze/review - REPUKED - Dawn Of Reintoxication (2020)


REPUKED - Dawn Of Reintoxication
CD 2020, Soulseller Records


for english please scroll down


Slyším hlasy. Hnusné, skřehotavé, plné bolesti a strachu. Zavřený ve staré márnici, s lahví dobré vodky. Kdo si dnes zatančí? Chrastím s pytlem plným kostí do rytmu ryzího death metalu. Jsem v euforii, jako pokaždé, když potkám kapelu, která mě dokáže přikovat na zeď. Špinavá, šílená, divoká, maniakální a studená je letošní deska švédských REPUKED. Žádné zbytečnosti, jenom Smrt. Do břicha mi zajíždí ostré hroty riffů a z vnitřností mi vytéká hnis. 


Zavřeli mě do staré kobky, málem mě nechali umrznout. Rozmlouval jsem s mrtvými a poslouchal stále dokola "Dawn Of Reintoxication". Dejte mi někdo další pivo, mám chuť pařit stále a znovu. Panáka mi nalil samotný Satan. Jsem ve velmi dobré společnosti. 

REPUKED vám rozseknou hlavu podobným způsobem, jako to umí třeba AUTOPSY, PUNGENT STENCH, ABSCESS, REPUGNANT, IMPETIGO. Pánové vše navíc zabalili do tmy, hniloby a dodali svůj vlastní výraz. Songy jsou napsané opravdu s elegancí starých mistrů. Pokud jste zažili v devadesátých letech odpolední hospody a potom noční výlety na hřbitov, tak budete přesně vědět, o čem je i album "Dawn Of Reintoxication". Tančí se zde na hromadách lebek, exhumují ty nejkrásnější hroby a k tomu se hraje muzika, která je uvěřitelná jako rozklad starého těla. Neznám nic lepšího, než si k večeru sednout na mramorovou desku a číst si jména na náhrobcích. K tomu popíjet dobrý alkohol a pořádně přidat volume na kazeťáku. Tohle je hudba pro prašivý mrtvoly, které ještě nezapomněly dělat bordel. Pro fanoušky čerstvých hrobů, old school death metalu a všechny rebely, kterým není nic svaté. REPUKED vydali desku, která roztrhá na kusy všechny zombie. Je zábavná, divoká, devastující a neurvalá. Podejte mi někdo kladivo, musím ještě rozmlátit jednu rakev. Leží v ní jeden hnusnej kněz. Až půjdete pryč, tak po sobě nezapomeňte zavřít dveře do pekla a všechno zapálit. Aby po vás zůstala stejně spálená země jako po "Dawn Of Reintoxication". Hergot, to řeže! Asphyx says:


I can hear voices. Disgusting, crunching, full of pain and fear. I am enclosed in an old morgue, with a bottle of good vodka. Who will dance today? I rattle with a bag full of bones to the rhythm of pure death metal. I'm as euphoric as every time I meet a band that can nail me to a wall. The new record of Swedish band REPUKED is dirty, crazy, wild, manic and cold. Without the uselessness, just pure Death. The sharp points of riffs cut into my stomach and pus comes out of my guts.

They locked me in an old dungeon, almost letting me freeze. I talked to the dead and listened over and over to "Dawn Of Reintoxication". Give me another beer, I want to have a party again and again. Satan himself poured me a shot of booze. I am in very good company.
REPUKED will chop your head off in a similar way, such as AUTOPSY, PUNGENT STENCH, ABSCESS, REPUGNANT, IMPETIGO. In addition, the guys wrapped everything into darkness, pus and added their own expression. The songs are really written with the elegance of old masters. If you have experienced an afternoon pub in the 1990s and then night trips to the cemetery, you will know exactly what the album "Dawn Of Reintoxication" is about. They dance here on piles of skulls, exhume the most beautiful graves and play the music that is believable as the decay of the old body. I know nothing better than to sit on a marble slab in the evening and read the names on the tombstones along with drinking of the good alcohol and adding volume on the player. This is music for dusty corpses who haven't forgotten to make a mess. For fans of fresh graves, old school death metal and all rebels who have nothing sacred. REPUKED have released an album that will tear all the zombies to pieces. It is funny, wild, devastating and raw. Someone give me a hammer; I still have to smash one additional casket. There is an ugly priest in it. When you will leave, don't forget to close the door to hell and burn everything. So that you will leave behind the same scorched earth as after "Dawn Of Reintoxication". Hergot, it is cutting!

TRACKLIST
1. Livers Bleed (4:02)
2. Fucking Your Fucking Corpse (3:47)
3. Shitfister (3:24)
4. Kick Fuck (1:47)
5. Retribution From Behind (6:11)
6. Global Burning (3:48)
7. Dawn Of Reintoxication (2:39)
8. Vodka Til The Grave (2:19)
9. Repulsive Erected and Anally Infected (4:13)
10. Sewer Rain (3:02)
11. Excursion Through Perversity (3:46)
12. Morbid Obsessions (9:09)

LINE-UP
Rob the Slob - Vocals & Bass
Nicke Nopants - Guitar & Vocals
Rich Hard - Guitar & Vocals
Max Calamares - Drums

Share this games :

TWITTER