DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 13. ledna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DIG ME NO GRAVE - Under the Pyramids (2020)

Recenze/review - DIG ME NO GRAVE - Under the Pyramids (2020)


DIG ME NO GRAVE - Under the Pyramids
CD 2020, Iron, Blood and Death Corporation 

for english please scroll down

Ve staré jeskyni hluboko v horách žije starodávná bestie. Připomíná ty, které ve svých dílech popisoval H.P. Lovercraft. Zlé a zákeřné. Když je potkáte, tak se ocitnete v mlhavém oparu, z kterého není úniku. Fascinováni tmou ji následujete do podzemí, kde se stanete postupně obětí. S hudbou ruských death metalistů DIG ME NO GRAVE je to hodně podobné. Nálada jejich desek vás také zavede do nekonečných močálů věčnosti.

Ne, nikdy se nevrátíte. Alespoň já jsem to tak měl a zažil. Poslouchat jejich nové album "Under the Pyramids" je pro mě pokaždé malou událostí. Hraje se zde totiž starý prašivý death metal staré školy. Se spoustou zajímavých momentů, tlakem a energií ve skladbách. Bestie se probudila!


Při poslechu "Under the Pyramids" si připadám jako za dob svého mládí v devadesátých letech, kdy světu vládly kapely jako OBITUARY, MERCYLESS, PESTILENCE (ale i finská a švédská death metalová škola). Zazní ale i thrash a black metalové pasáže. Je to umně namíchaný a ostře jedovatý koktejl pro všechny fanoušky, kteří ještě nezapomněli, jak má znít pravý ošklivý undergroundový metal. Myslím si, že se jim povedlo muzikou znázornit atmosféru díla H. P. Lovercrafta více než dobře. Rád a s chutí se vydávám na dlouhé výlety do podzemí a novou desku si beru pokaždé s sebou. Dodává mi sílu, je heavy, surová a zní jako ozvěny ze záhrobí. Pokaždé se nakonec dostanu do mokvajících močálů plných mrtvol. Pokud budete pečlivě "Under the Pyramids" poslouchat, tak mi dáte určitě za pravdu. Rusové citují ze starých death metalových učebnic jasně, zřetelně a s přehledem. Jsou nejen zručnými muzikanty, ale také dokáží navodit tu správnou pochmurnou náladu. Až narovnám prašivé kosti na hromadu, tak se vydám na další cestu. Bestie potřebuje čerstvé maso. Dokud zde budou kapely jako DIG ME NO GRAVE, tak nemám strach, že by někdy trpěla hladem. Old school death metal par excellence!


Asphyx says:

An ancient beast lives in an old cave deep in the mountains. It recalls those described by H.P. in his works. Lovercraft. Evil and insidious. When you meet them, you find yourself in a hazy haze from which there is no escape. Fascinated by the darkness, you follow her underground, where you gradually become a victim. It's very similar with the music of Russian death metalists DIG ME NO GRAVE. The mood of their records will also take you to the endless swamps of eternity. 

No, you will never return. At least I had it and experienced it. Listening to their new album "Under the Pyramids" is always a small event for me. Old dusty old school death metal is played here. With a lot of interesting moments, pressure and energy in the songs. The beast woke up!


Listening to "Under the Pyramids" I feel like I was in my youth in the nineties when bands like OBITUARY, MERCYLESS, PESTILENCE (as well as Finnish and Swedish death metal schools) ruled the world. There will also be thrash and black metal passages. It is a skillfully mixed and sharply poisonous cocktail for all fans who have not yet forgotten what real ugly underground metal should sound like. I think that they managed to depict the atmosphere of H. P. Lovercraft's work more than well with the music. I like to go on long trips to the underground with pleasure and I always take a new record with me. It gives me strength, is heavy, raw and sounds like echoes from the grave. Every time I end up in a wet swamp full of corpses. If you listen to "Under the Pyramids" carefully, you will agree with me. The Russians quote from old death metal textbooks clearly, distinctly and clearly. They are not only skilled musicians, but they can also set the right gloomy mood. When I straighten the dusty bones into a pile, I will set out on the next journey. The beast needs fresh meat. As long as there are bands like DIG ME NO GRAVE, I'm not afraid that she would ever go hungry. Old school death metal par excellence!

Tracklist:
01. Under The Pyramids
02. The Doom Of Samath
03. From Beyond
04. Moruss Templaris
05. Kadath Delenda
06. When Old Gods Awake
07. Trap Of The Dead
08. Fire Burns Brighter
09. Grotesque Dwellers
10. Dark Predictions

band:
Alexey Rumyantsev - Vocals
Nikita Smirnov – Guitars
Ivan Mishin – Guitar, Bass
Vlad Kotov – Bass (tracks 5, 6)
Anatoly Schenikov – Drums


https://ironbloodanddeath.bandcamp.com/album/under-the-pyramids

https://www.facebook.com/digmenograveband
Share this games :

TWITTER