DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 13. ledna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SPIRITUAL HOLOCAUST - Echoes of the Apocalypse (2020)

Recenze/review - SPIRITUAL HOLOCAUST - Echoes of the Apocalypse (2020)


SPIRITUAL HOLOCAUST - Echoes of the Apocalypse
CD 2020, More Hate Productions

for english please scroll down

Je hluboká černá noc, přesto mi připadá, že vidím jasně. Možná za to může napětí a chvění, které cítím v zádech. Staré pohřebiště hluboko v lesích vydalo další svědectví. O bolesti, o temných rituálech, o démonech, kteří jsou mezi námi. Tajemné symboly, které někdo vyřezal do kostí. Zaschlá krev. Kozlí hlava, naražená na kůl. Jsem najednou obětí rituální vraždy. Přímo součástí. Je mi odřezáváno maso od kostí, cítím, že můj čas nastal.

Pomalu, ale jistě, s otevřenou tepnou, odcházím na druhou stranu. Jako kulisu volím tentokrát finské death metalové komando SPIRITUAL HOLOCAUST. Oni jsou těmi, kdo mě pozval na tenhle rituál a já pozvání s chutí a nadšením přijal. Již od prvního setkání moc dobře vím, že podobná prokleté hudba mi koluje odnepaměti v žilách. 

 

"Echoes of the Apocalypse" je jasnou a zřetelnou odpovědí na death metal, který je navždy otisknut v našich duších. Na smrtící kov, který tvořily kapely jako ENTOMBED, ENTRAILS, CARNAGE, ale i třeba DEICIDE. Jedná se o vysokooktanovou zápalnou směs, u které se samovznítíte. SPIRITUAL HOLOCAUST navíc do své hudby přidávají kus melancholie, která je typickým poznávacím znakem finských smeček. Mohu s klidem podepsat vlastní krví, že jsou skladby velmi dobře napsány, drásají, žhnou a pálí a zároveň jsou chladné jako čepel nože. Pánové sice nepřinášejí do undergroundu nic nového, ani objevného. To ale neznamená, že by jejich deska nestála za pozornost. Naopak. Není jen obyčejným, zručně odvedeným řemeslem, ale má v sobě i notnou dávku zajímavých momentů. Album se opravdu velmi dobře poslouchá, má syrový zvuk, tlak a energii. Je příjemné trávit s ním dlouhé hodiny na starých pohřebištích, exhumovat prašivé rakve a nasávat podmanivě tajemnou atmosféru. Oltář od krve, na něm vaše lebka. Stačí pozvednout sekyru a přidat volume. Na jedné kosti je vyryté jméno SPIRITUAL HOLOCAUST. Teď už vím proč. Tahle deska totiž zabíjí na potkání! 


Asphyx says:

It's a deep black night, yet I think I can see clearly. Maybe it's the tension and tremors I feel in my back. The old burial ground deep in the woods gave another testimony. About pain, about dark rituals, about demons who are among us. Mysterious symbols that someone carved into bones. Dry blood. Goat's head bumped against a stake. I am suddenly the victim of ritual murder. Directly included. Meat is being cut from my bones, I feel like my time has come. 

Slowly but surely, with my artery open, I leave for the other side. This time I choose the Finnish death metal team SPIRITUAL HOLOCAUST as the backdrop. They are the ones who invited me to this ritual, and I accepted the invitation with gusto and enthusiasm. From the first meeting, I know very well that such damned music has been circulating in my veins since time immemorial.


"Echoes of the Apocalypse" is a clear and distinct answer to death metal, which is forever imprinted in our souls. For the deadly metal created by bands like ENTOMBED, ENTRAILS, CARNAGE, but also DEICIDE. It is a high-octane inflammatory mixture in which you ignite spontaneously. In addition, SPIRITUAL HOLOCAUST adds a piece of melancholy to their music, which is a typical hallmark of Finnish packs. I can safely sign with my blood that the songs are very well written, scratched, glow and burn, and at the same time, they are as cold as a knife blade. Gentlemen do not bring anything new or discoverable into the underground. But that doesn't mean their record isn't worth the attention. On the contrary. It is not only an ordinary, skillfully done craft, but it also has a significant dose of interesting moments in it. The album listens really well, it has raw sound, pressure and energy. It's nice to spend long hours with him in old cemeteries, exhuming dusty coffins and soaking up the captivatingly mysterious atmosphere. Blood altar with your skull on it. Just raise your ax and add volume. The name SPIRITUAL HOLOCAUST is engraved on one bone. Now I know why. This record is killing rats!Tracklist:
01. Worldwide Domination
02. Faceless Bodies
03. Memories From Mass Grave
04. Trenches Of Despair
05. Serpents For Saints
06. Echoes Of The Apocalypse
07. Awaken In Casket
08. Apocalyptic Aeon
09. Last Rays Of The Sun


Share this games :

TWITTER