DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 27. února 2021

Recenze/review - DEVOTION - The Harrowing (2021)


DEVOTION - The Harrowing
CD 2021, Memento Mori

for english please scroll down

Všichni si mysleli, že nejsem normální. Jenže já opravdu slyšel divný šramot u nás v domě. Vídal jsem temné postavy stojící v chodbě. Někdy jsem sledoval rozpínající se skvrny krve na zdi. Chtěli mě zavřít do domu šílenství, svázat mě a prohlásit za blázna. Démoni je předběhli. Podřízli mi hrdlo, stal jsem se zlým stínem, svědectvím našeho domu. Bolest a strach, ozvěny ze záhrobí. Všechno jsem tušil dopředu.

Španělští maniaci DEVOTION letos přicházejí se svojí druhou dlouhohrající deskou, která má úplně stejnou atmosféru, jako místa, kde se stalo něco hrozného. Album je hned od začátku jako kus mokvajícího shnilého masa, který vám někdo hodí do rukou. Smrdí černou tmou.


DEVOTION jsou zástupci toho nejhlubšího death metalového podsvětí. Mají hutný, řezající zvuk, dunivé bicí, vokál bestie. Hrají neurvale, neučesaně, špinavě. Inspirují se u takových kapel jako BOLT THROWER, INCANTATION, ACHERON, PESTILENCE, ASPHYX. V určitých momentech jsou načichlí strašidelným doomem, který zdůrazňuje pochmurnou náladu celé nahrávky. Jestli máte někdy pocit, že slyšíte v noci divné hlasy, skřeky a nářek, potom je deska určena i pro vás. Není totiž jenom obyčejným albem v řadě, ale dílem, které má v sobě chvění, jiskru, černé vibrace. Připomíná spíše okultní obřad, vymítání ďábla. Praskají u něj kosti v těle, mozek se vaří ve vlastní šťávě. Rituál smrti, syrový a uvěřitelný. Jako když exhumujete svůj vlastní hrob a zjistíte, že místo mrtvoly je v rakvi zrůda. Líbí se mi způsob, jakým je death metal v podání DEVOTION napsaný a složený, užívám si šedo černé nálady. "The Harrowing" je ryzí, uvěřitelnou deskou, která smrdí sírou. Potkáte na ní jen děsivou smrt, budete prokleti a zakopáni za hřbitovní zdí. Špinavý, krvavý, mokvající, shnilý death metal staré školy, u kterého zemřete v nekonečných křečích! Inferno!


Asphyx says:

Everyone thought I wasn't normal. But I really heard a weird rumble in our house. I saw dark figures standing in the hallway. Sometimes I watched the expanding stains of blood on the wall. They wanted to lock me up in a house of madness, tie me up and declare me a fool. The demons overtook them. They cut my throat, I became an evil shadow, a testimony of our house. Pain and fear, echoes from the grave. I guessed everything in advance.

This year, the Spanish maniacs DEVOTION come up with their second full-length album, which has exactly the same atmosphere as the places where something terrible happened. From the very beginning, the album is like a piece of soaking rotten meat that someone put to your hands. It stinks of black darkness.


DEVOTION are representatives of the deepest death metal underworld. They have a dense, rumble sound, booming drums, beast vocals. They play rudely, uncombed, dirty. They are inspired by such bands as BOLT THROWER, INCANTATION, ACHERON, PESTILENCE, ASPHYX. At certain moments, they are sniffed by the spooky doom, which emphasizes the gloomy mood of the entire recording. If you ever feel that you hear strange voices, screams and moans at night, then the record is for you too. It is not just an ordinary album in a row, but a work that has a vibe, a spark, a black vibration. It is more like an occult ceremony, the exorcism of the devil. The bones in his body crack, his brain boils in its own juice. Death ritual, raw and believable. Like exhuming your own grave and finding out that there is a monster in a coffin instead of a corpse. I like the way DEVOTION's death metal is written and composed, I enjoy the gray-black mood. "The Harrowing" is a pure, believable album that stinks of sulphur. You will meet a terrible death on it, you will be cursed and buried behind the cemetery wall. Dirty, bloody, wet, rotten old-school death metal that will make you die in endless convulsions! Hell!


Tracklist:
01. The Harrowing
02. God Forlorn
03. Megiddo's
04. Brethren In Gloom
05. Valley Of Death
06. Birth Of Horror
07. Mangled Angels
08. Feast Of Esdras
09. The Mournful Beam
10. Depravity
11. Demon Sleep
12. Virtue Besmirched
13. Penumbra
band:
David García....Drums
Vicent Riera......Voice
Txito..................Bass
Jesús Francés..Guitar
Nosfer...............Guitar


Share this games :

TWITTER