Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 15. března 2021

Recenze/review - CHAINSWORD - Blightmarch (2021)


CHAINSWORD - Blightmarch
CD 2021, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Nejvíc si pamatuji na prchavé okamžiky klidu. Když jsme leželi v zákopech a nikdo nestřílel. Ticho před bouří, obě strany sbíraly síly k útoku. Byl jsem jenom číslem v řadě, pochodujícím na jistou smrt. Přesto jsem přežil. Můj kamarád ne. Neviděli jsme se spoustu let. Až najednou stál proti mě a mířil mi do obličeje. Nevím, kdo mu ustřelil kus hlavy, ale na jeho pohled nezapomenu do smrti. Veteráni všech válek světa jistě ví, co vám chci vyprávět.

Ano, jeden příběh o kapele z Polska, která se ve svých textech zaobírá (nejen) Druhou světovou válkou. Přicházejí se skvělým zvukem, chladem nasáklými skladbami a atmosférou, kterou lze potkat opravdu jen na bojišti. Válečný death metal, zahraný od srdce a nesmírně uvěřitelně. Takoví jsou pro mě CHAINSWORD.


Tank s označením CHAINSWORD poprvé vyjel do boje v roce 2016, když byla kapela založena. Pánové mají na svém kontě dva singly a letošní zásek "Blightmarch", ve kterém jsou otištěny jasné stopy BOLT THROWER, ale také spousta vlastní invence a nápadů. Poláky lze s klidem zařadit po bok současných pokračovatelů britské vlny death metalu jako jsou třeba DEATH KOMMANDER, SHRAPNEL STORM, DECAYING, JUST BEFORE DAWN, SCALPTURE a samozřejmě zkušení válečníky MEMORIAM. Nálada bitev a bojů je uvěřitelná, zcela zřetelná, přesto na to jdou Poláci po svém. Osobně se mi líbí všude přítomná temnota, mráz. V některých momentech jsou songy možná příliš dlouhé, ale zase na druhou stranu, pokud se desce poddáte jako já, tak s tím nebudete mít žádný větší problém. Jedná se o velmi dobrou válečnou desku, se spoustou zajímavých momentů. Pro mě je nejdůležitější, že si připadám opravdu jako starý válečný veterán, který vzpomíná na hrůzu bitev. Myslím si, že tank s označením CHAINSWORD nelze zastavit. Zůstává po něm jenom spálená země a spousta skvělých smrtících metalových zážitků. Je dávno po bitvě, všude jen nářek raněných. Válka nezná slitování. Velmi kvalitní surová death metalová ocel! 


Asphyx says:

I remember the fleeting moments of peace the most. When we were lying in the trenches and no one was shooting. Silence before the storm, both sides gathered forces to attack. I was just a number in a line, marching to certain death. Yet I survived. Not my friend. We haven't seen each other in years. Suddenly he stood against me and aimed at my face. I don't know who shot him in the head, but I won't forget his gaze to death. Veterans of all the wars of the world certainly know what I want to tell you.

Yes, one story about a band from Poland, which deals in its lyrics (not only) with the Second World War. They come with great sound, cold-soaked songs and an atmosphere that can only really be found on the battlefield. War death metal, played from the heart and extremely believable. That's what CHAINSWORD is to me.


The CHAINSWORD tank first went into battle in 2016, when the band was formed. The gentlemen have two singles to their credit and this year's "Blightmarch" magazine, in which clear traces of BOLT THROWER are printed, but also a lot of their inventions and ideas. Poles can easily be included alongside the current successors of the British wave of death metal, such as DEATH KOMMANDER, SHRAPNEL STORM, DECAYING, JUST BEFORE DAWN, SCALPTURE and, of course, experienced MEMORIAM warriors. The mood of battles and fights is believable, quite clear, yet the Poles go their way. Personally, I like the ubiquitous darkness, the frost. At some point, the songs may be too long, but on the other hand, if you give in to the record like me, you won't have any major problems with it. This is a very good war plate, with lots of interesting moments. For me, the most important thing is that I really feel like an old war veteran who remembers the horrors of battle. I don't think the CHAINSWORD tank can be stopped. All that remains is scorched earth and lots of great deadly metal experiences. It is long after the battle, only the lamentation of the wounded everywhere. War knows no mercy. High-quality crude death metal steel!Tracklist:
01. Ost Front 1943: Stalingrad
02. Spinehammer
03. Horus, The Chosen Son
04. Ost Front 1942: Moskau
05. Dead Hand Call
06. Exterminatus
07. Daemonculaba
08. Blightmarch
09. Dreadquake Mortar
10. 06.08 09:15

band:
Herr Brummbär – Vocals
Sarin Spreizer – Guitar
Herr Hornad - Guitar
Wutender Ente - Bass
Herr Feldgrau – Drums, VocalsShare this games :

TWITTER