DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 16. března 2021

Recenze/review - INNERSPHERE - Omfalos (2021)


INNERSPHERE - Omfalos
CD 2021, Slovak Metal Army

for english please scroll down

S INNESPHERE jsem se poprvé setkal v malém, zaplivaném, klubu u nás v Plzni. Nastoupili jako předkapela, vypadali nesměle a na opravdový metal mi přišli příliš nezkušení. Hrábli ale poprvé do strun a já jsem se stal jejich fanouškem. Ne, nebyli a vlastně dodnes nejsou dokonale znějící kapelou, ale doslova mě fascinovalo jejich nasazení, uvěřitelnost a opravdovost. Připadal jsem si jako v dobách svého mládí, když ještě nebyl čas na pózy.

Pánové mají velký cit pro melodie, pokaždé umí vše poskládat v jedné parádní harmonii. Skladby pak zní celistvě, svěže, hravě. Na svoji stranu si mě získali i s novou deskou "Omfalos", která je oproti předchozím počinům temnější, chladnější. Jakoby se v ní odrážela současná situace ve společnosti. Dokonce si dovolím napsat, že mě baví o hodně víc, než  poslední alba některých jejich vzorů.


INNESPHERE jsou také jednou z mála melodických death metalových kapel, které poslouchám pravidelně. V tomhle stylu je poslední roky hrozně moc balastu, ale pánové to se mnou umí. Možná je to tím, že i na nové desce pořádají výlety až k doomu, thrashi a blacku. Album je tím pádem pestré, dobře se poslouchá a zároveň má i dlouhou trvanlivost. Také cítím ze songů chvění, poctivost, hodiny a dny odříkání, oddanosti muzice jako takové. Tohle jsou, spolu s nepopiratelným talentem, věci, které se nedají naučit. Musíte je mít v sobě, jinak nebude jiskra mezi skupinou a posluchači zažehnuta. Vůbec mi nevadí, že kořeny lze u Plzeňanů vystopovat u INSOMNIUM, GOJIRY, SYLOSIS. Pro mě osobně je hlavní atmosféra, variabilní vokál, propracované bicí a skvělá kytarová práce, která v sobě obsahuje spoustu zajímavých momentů. Síla melodie! INNESPHERE se s novou deskou zase posunuli o pořádný kus dopředu a navíc jsou heavy, sálá z nich odhodlání, touha, vášeň, zdravá naštvanost. Věci, které mám na metalu tolik rád. Dovedl bych si sice představit trošku špinavější zvuk, ale to je možná způsobeno tím, že trávím většinu času ve starých death metalových katakombách. "Omfalos" je melodickým death metalovým opusem, ze kterého létají jiskry na všechny strany!


Asphyx says:

First I met INNESPHERE in a small, spitting club in Pilsen. They performed as a support band, they looked shy and they came to me for real metal too inexperienced. But for the first time, they were raking the strings and I became a fan of them. No, they weren't and actually aren't a perfect-sounding band to this day, but I was fascinated by their commitment, credibility and authenticity. I felt like I was in my youth when there was no time for poses.

Gentlemen have a great feeling for melodies, they can always put everything together in one great harmony. The songs then sound whole, fresh, playful. They also won me over with a new record "Omfalos", which is darker, colder than previous acts. It was as if it reflected the current situation in society. I even dare to write that I enjoy much more than the last albums of some of their role models.


INNESPHERE are also one of the few melodic death metal bands that I listen to regularly. There's been a lot of ballast in this style for the last few years, but gentlemen can do it with me. Maybe it's because they also organize trips to doom, thrash and black on the new record. The album is therefore colourful, it listens well and at the same time has a long shelf life. I also feel tremors from the songs, honesty, hours and days of renunciation, devotion to the music as such. These, along with undeniable talent, are things that cannot be learned. You have to have them in you, otherwise, the spark between the group and the listeners will not be ignited. I do not mind at all that the roots of the Pilsen band can be traced to INSOMNIUM, GOJIRY, SYLOSIS. For me personally, the main atmosphere is variable vocals, elaborate drums and great guitar work, which contains a lot of interesting moments. The power of melody! INNESPHERE have moved a lot further with the new record and in addition, they are heavy, they are determined by determination, desire, passion, healthy anger. Things I love so much about metal. I could imagine a little dirtier sound, but it may be because I spend most of my time in old death metal catacombs. "Omfalos" is a melodic death metal opus from which sparks fly in all directions!about INNERSPHERE on DEADLY STORM ZINE:

tracklist:
1. Presentiment
2. The Darkest Hour
3. Above
4. Fire
5. Omfalos
6. Wisdom
7. Blackness
8. Nature of Sorrow
9. The Embodiment
10. The FallShare this games :

TWITTER