SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 29. března 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEATH CHAMBER - Experiments in Warfare (2021)

Recenze/review - DEATH CHAMBER - Experiments in Warfare (2021)


DEATH CHAMBER - Experiments in Warfare
12" vinyl, Dead Center Productions

for english please scroll down

Zima se vrátila. Spousta tvých kamarádů umrzla. Ve špíně bitev, během nekonečných pochodů, plynem, který jim pronikl skrz masku na obličeji. Viděl si tolik hrůzy, tolik smrti, musíš jít dál. Už ani nevíš proč. Vyčerpaný, zničený, s krvácivým kašlem, zabíjíš dál. Už je ti všechno jedno, na povrch vylezly ty nejtemnější pudy. Stal si se bestií, strojem na zabíjení. Děsíš se vlastního stínu, tolik bolesti, tolik beznaděje. Války se už nikdy nezbavíš. Je tvojí součástí, noční můrou.

Nepíšu teď o opravdové válce, ale o death black metalovém útoku na naše mozky. Německá kapela DEATH CHAMBER se svoji prvotinou působí jako poslové smrti. Nekompromisní, surový, syrový, smrtící kov, opravdu nejvíc připomíná veškeré nechutnosti zvrácených bitev. Smrdí zkaženou krví!


DEATH CHAMBER na vás zaútočí podobným stylem jako VOMITORY, NILE, BENEDICTION, CUT UP, MORBID ANGEL, DIVINE HERESY. Ocitnete se ve špinavých zákopech jedné ze světových válek. Temná a chladná atmosféra skladeb vás doslova uhrane, přikove ke zdi a vyrve vám vnitřnosti z těla. "Experiments in Warfare" je bestiální, neklidnou a zběsilou jízdou, s parádním zvukem, stylovým obalem a spoustou zajímavých nápadů. Nekompromisní riffy, chorobami nasáklý vokál, bicí, které vám rozdrtí všechny kosti v těle, to jsou hlavní atributy nahrávky. Songy obsahují zdravou, poctivou naštvanost a vztek, které vždy k dobrému death metalu patřili, jako k mrtvému vyděšený výraz v obličeji. Tohle je válečný metal, se vším, co k tomu patří. Nakumulovaná agresivita, přetavená ve smrtící koktejl. Divoká a neurvalá  odpověď na všechny hnusné války světa. Zima se vrátila. Spousta tvých kamarádů umrzla. Ve špíně bitev, během nekonečných pochodů, plynem, který jim pronikl skrz masku na obličeji. Jdu dál a poslouchám stále dokola "Experiments in Warfare". Někde tam vepředu na mě možná čeká střelec, který dobře zamíří na moje srdce. Než se tak ale stane, budu poslouchat desku dál. Má v sobě vše potřebné pro skvělý death metalový zážitek. Absolutní bestiální masakr! Skvěle!


Asphyx says:

Winter is back. Many of your friends have frozen over. In the dirt of battle, during endless marches, the gas that penetrated the mask on their faces. You've seen so much horror, so much death, you have to keep going. You don't even know why any more. Exhausted, devastated, with a bleeding cough, you keep killing. You don't care, the darkest instincts have climbed to the surface. You became a beast, a killing machine. You are afraid of your own shadow, so much pain, so much hopelessness. You will never get rid of war again. It's part of you, a nightmare.

I'm not writing about a real war now, but about a death black metal attack on our brains. The German band DEATH CHAMBER acts as a messenger of death with their first film. Uncompromising, raw, death metal, really the most reminiscent of all the disgust of perverted battles. It stinks of rotten blood!


DEATH CHAMBER will attack you in a similar style as VOMITORY, NILE, BENEDICTION, CUT UP, MORBID ANGEL, DIVINE HERESY. You find yourself in the dirty trenches of one of the world wars. The dark and cold atmosphere of the songs will literally enchant you, anchor you to the wall and snatch your entrails from your body. "Experiments in Warfare" is a bestial, restless and frantic ride, with great sound, stylish cover and lots of interesting ideas. Uncompromising riffs, disease-soaked vocals, drums that crush all the bones in your body are the main attributes of the recording. The songs contain healthy, honest anger and rage, which have always belonged to good death metal, like a dead scared expression on the dead. This is war metal, with everything that goes with it. Accumulated aggression, transformed into a deadly cocktail. A wild and erratic response to all the hideous wars of the world. Winter is back. Many of your friends have frozen over. In the dirt of battle, during endless marches, the gas that penetrated the mask on their faces. I keep going and listening to "Experiments in Warfare" over and over again. Somewhere in front, a shooter may be waiting for me, aiming well at my heart. But before that happens, I'll keep listening to the record. It has everything you need for a great death metal experience. An absolute bestial massacre! Great!

Tracklist:
01. Spark To Extinction
02. The Inevitable
03. Dead End Witness
04. Relentless Will To Destroy
05. The Cage
06. Ashfall
07. Ice And Fire

band:
Vocals: Pat
Guitar: Tim Dc
Bass : Immanuel
Live Drums: THZ

Share this games :

TWITTER