SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 29. března 2021

Recenze/review - ENFORCED - Kill Grid (2021)


ENFORCED - Kill Grid
CD 2021, Century Media Records

for english please scroll down

Pořád, i po více než třiceti letech poslechu tvrdé hudby, si myslím, že dobrý thrash metal musí být špinavý, neurvalý, musí smrdět potem, musí v něm být kus rebelie, zdravého vzteku. Pokud při mosh-pitu praskne nějaká ta kost, pak je vše v nejlepším pořádku. Jsou kapely, které tohle všechno poměrně úspěšně předstírají a pak jsou smečky, které mají základní principy zakódované v genech jako já. ENFORCED patří mezi vyvolené.

S americkými maniaky jsem se poprvé setkal v roce 2019 u jejich ostrého a nekompromisního alba "At the Walls". Zrovna v nějakém koutě světa řádil v televizi rozzuřený dav a deska mi byla velmi příjemnou kulisou. "Kill Grid" je logickým pokračováním věcí minulých. Thrash metal i pořádná porce crossoveru. Chlad, temnota a špína. Vše je v nejlepším pořádku. 


"Kill Grid" je deskou, která je pochopitelně inspirována starými thrashovými kapelami. Ihned mě napadají SLAYER, DEMMOLITION HAMMER, některá starší alba SEPULTURY, nověji potom úspěšní POWER TRIP nebo BLACK BREATH. Pečlivější posluchač samozřejmě najde více styčných bodů i s jinými spolky, ale v dnešní době je to pochopitelné. ENFORCED také nevymýšlejí nic nového, vezou se na vlně retro thrashe s modernějším zvukem a jejich sázka na jistotu se  více než vyplácí. Skladby mají potřebný drive, jsou divoké, vzteklé, přesně takové, jaký má dobrý thrash metal být. Občas sice kapela sklouzne do přílišného opakování, songy jsou na můj vkus až moc dlouhé, ale to jsou jen drobnosti. Rozhodně se nejedná jen o dobré řemeslo. Na desce naleznete spoustu zajímavých momentů, kusy nahrubo nasekané tmy, která je v současném světě tolik častá. Pokud budete mít zase jednou pocit, že se všichni kolem zbláznili a dostanete pořádnou chuť na dobrý, poctivý thrash metal s vysokým oktanovým číslem, tak neváhejte ani chvilku. ENFORCED patří k následovníkům starých časů, kteří stojí rozhodně za pozornost. Deska, která vás rozemele na prach!


Asphyx says:

Still, even after more than thirty years of listening to hard music, I think that good thrash metal must be dirty, unruly, it must stink of sweat, it must contain a piece of rebellion, healthy rage. If a bone breaks during a mosh-pit, then everything is fine. There are bands that pretend all this quite successfully, and then there are bands that have basic principles encoded in genes like me. ENFORCED is one of the chosen ones.

I first met American maniacs in 2019 on their sharp and uncompromising album "At the Walls". An angry crowd was raging on television in some corner of the world, and the record was a very pleasant backdrop for me. "Kill Grid" is a logical continuation of things of the past. Thrash metal and a good portion of crossover. Cold, darkness and dirt. Everything is fine.


"Kill Grid" is a record that is understandably inspired by old thrash bands. I immediately think of SLAYER, DEMMOLITION HAMMER, some older SEPULTURA albums, and more recently the successful POWER TRIP or BLACK BREATH. Of course, a more careful listener will find more points of contact with other associations, but nowadays it is understandable. ENFORCED also doesn't invent anything new, they ride the wave of retro thrash with a more modern sound and their bet on already proved is more than worthwhile. The songs have the necessary drive, they are wild, angry, exactly what good thrash metal should be. Sometimes the band slips into too much repetition, the songs are too long for my taste, but these are just trifles. It's definitely not just a good craft. On the record you will find a lot of interesting moments, pieces of roughly chopped darkness, which is so common in today's world. If you once again feel that everyone around you has gone crazy and you get a good taste for good, honest thrash metal with a high octane number, then don't hesitate for a moment. ENFORCED is one of the followers of old times who is definitely worth for attention. An album that will grind you to dust!

Track Listing:
1. The Doctrine
2. UXO
3. Beneath Me
4. Malignance
5. Kill Grid
6. Curtain Fire
7. Hemorrhage
8. Blood Ribbon
9. Trespasser

band:
KNOX COLBY (Vocals)
ZACH MONAHAN (Guitar)
WILL WAGSTAFF (Guitar)
ETHAN GENSUROWSKY (Bass)
ALEX BISHOP (Drums)Share this games :

TWITTER