Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 11. března 2021

Recenze/review - DEMISE - Old Skull (2021)


DEMISE - Old Skull
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Zpřelámané kosti, proražené lebky. Ukládáme do obrovských pytlů ostatky z jednoho starého pohřebiště. Nedaleký klášter se k němu nehlásí, ale všichni dobře víme, že se v něm mučili lidé. Nad hřbitovem se vznáší hejno krkavců. Jsou neklidní. Zlo je všude kolem a Smrt je tentokrát hnusná a ošklivá. Kruté riffy, morbidní vokál. Z márnice slyším pravý death metal, který se perfektně hodí k tomu, co se zde odehrává.

Venezuelská kapela DEMISE je zpět s dalším nákladem shnilých kostí. Tradiční, klasický smrtící kov, jaký se kdysi hrával v devadesátých letech. Kapela moc dobře ví, o čem hraje a zpívá, datuje totiž svůj vznik do roku 1992. Vítejte v temném, krvavém údolí smrti. Vše smrdí sírou a nenávistí. 

 

"Old Skull" je albem, u kterého již mnohé vysvětluje samotný název. Hádáte správně, venezuelští veteráni hrají přesně tím způsobem, jako to mám rád. Sázejí na mrtvolnou atmosféru, prašivý zvuk, na melodie, které nadzvedávají víka od rakví. Netuším, kolik hrobů jste exhumovali, ale pokud rádi a s chutí posloucháte smečky jako BENEDICTION, BOLT THROWER, POSSESSED, HELLHAMMER, CIANIDE, MASTER tak rozhodně neváhejte a přidejte pořádně hlasitost. Tohle je opravdu hudba vhodná především na stará ponurá pohřebiště, mezi náhrobky, na kterých jsou napsána jména padlých kněží. Líbí se mi zvuk, který je rezavý a ostrý zároveň. Obdivuji černobílý obal. Hlavně si ale užívám náladu celé desky. Její patinu, neurvalost, touhu ničit a lámat staré rozpadající se kosti. Zase tolik kapel, kterým by se povedlo mě převést na druhou stranu, do země nemrtvých, není. DEMISE se to povedlo na výbornou. Tohle je přesně ten druh špinavého death metalu, který mi koluje v žilách, trhá maso od kostí a zůstává po něm jen spálená země. Další hrob, další mrtvé poničené tělo. Zůstanu zde ještě dlouho a budu pečlivě poslouchat. Old school death metal par excellence! 


Asphyx says:

Broken bones, punctured skulls. We store the remains of an old burial ground in huge bags. The nearby monastery does not report to it, but we all know very well that people were tortured there. A flock of ravens hovers above the cemetery. They are restless. Evil is all around and Death is disgusting and ugly this time. Cruel riffs, morbid vocals. From the morgue I hear real death metal, which is perfectly suited to what is happening here.

The Venezuelan band DEMISE is back with another load of rotten bones. A traditional, classic death metal that was once played in the 1990s. The band knows very well what they play and sing about, because they origin is dating back to 1992. Welcome to the dark, bloody valley of death. Everything stinks of sulphur and hatred.


"Old Skull" is an album for which the title itself explains a lot. You're right, Venezuelan veterans play exactly the way I like it. They rely on a dead atmosphere, a dusty sound, on melodies that lift the coffin lids. I have no idea how many graves you have exhumed, but if you like to listen to bands like BENEDICTION, BOLT THROWER, POSSESSED, HELLHAMMER, CIANIDE, MASTER, don't hesitate and add loud volume. This is really music suitable especially for old gloomy burial grounds, among the tombstones on which the names of fallen priests are written. I like the sound, which is rusty and sharp at the same time. I admire the black and white cover. But mainly I enjoy the mood of the whole album. Its patina, rudeness, desire to destroy and break old crumbling bones. Again, there aren't that many bands that could transfer me to the other side, to the land of the undead. DEMISE did very well. This is exactly the kind of dirty death metal that circulates in my veins, tearing meat from bones and leaving only scorched earth. Another grave, another dead damaged body. I will stay here for a long time and listen carefully. Old school death metal par excellence!Tracklist:
01. Infernal Majestic
02. Reborn Against Your Will
03. Flesh Of Mortal Souls
04. Death Guarantee
05. Banished From This Earth
06. As You Die
07. Cause Of Agony
08. Redemptions To The Gods
09. Beneath The Ground


Share this games :

TWITTER