SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 25. března 2021

Recenze/review - MÖRTUAL - Divine Monstrosity (2020)


MÖRTUAL - Divine Monstrosity
CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

Už nějaký čas přemýšlím, jestli moje duše opustila tělo. Bolavé tělo, které hnije zevnitř. Nemohu dýchat, pálí mě na prsou, ztrácím se před očima. Tak takhle vypadá smrt? Dlouhá a bolestivá, šílená. Dívám se do stropu a kolem hlučí přístroje. Budoucí pozůstalí se mnou nejsou rádi, každý se bojí, že se nakazí. Kašlu krev, umělý spánek s divokými sny, je konec. Není tu žádný dlouhý tunel se světlem na konci. Jenom temnota. Zlá a ošklivá temnota.

Death metal musí řezat a pálit, musíte mít pocit, že vám někdo drtí kosti kladivem. MÖRTUAL  z Kostariky tohle všechno umí. Jsou suroví, syroví, jako ruka právě se rozkládající mrtvoly. Hnilobné procesy byly zahájeny.

 

MÖRTUAL jsou extrémní smečkou, hrající pravý nefalšovaný 100% death metal. Žádné zbytečnosti, žádné kompromisy. Mají na svém kontě ještě jedno demo z roku 2017. Novinka je potom neurvalým přírůstkem do toho nejhlubšího undergroundu. Hroby se otvírají, v márnici je zase slyšet nářek nemrtvých. Jsem jeden z nich. Čekám, až budu převeden na druhou stranu. EP "Divine Monstrosity" je mým skvělým průvodcem. S masivním, hutným zvukem, skvělým obalem i typickou neurvalostí pro kapely z této oblasti. Mám rád způsob, jakým smečka přistupuje ke své hrobnické práci, líbí se mi, že se skladby zadírají pod kůži. Na desce naleznete spoustu zajímavých momentů a budete mít chuť rozmlátit nejbližší zeď, exhumovat další hrob, odpojit sami sebe od přístrojů a vydat se na dlouhou cestu do země stínů. Kostaričané jsou mým soukromým objevem, kapelou, na kterou jsem narazil při mých nekonečných toulkách podzemím. Odkazem starých death metalových kapel, které jsou ryzí, opravdové a vykostí vás zaživa! Velmi dobře!


Asphyx says:

I have been wondering for some time - if my soul has left the body. A sore body that roots from within. I can't breathe, it burns my chest, I get lost in front of my eyes. Is this what death looks like, Long and painful, crazy. I am looking at the ceiling and around the noise of the device. Future survivors are not happy with me, everyone is afraid of getting infected. Coughing blood, artificial sleep with wild dreams, is ovr. There is no long tunnel with light at the end. Just darkness. Evil and ugly darkness.

Death metal has to cut and burn. You have to feel like someone is crushing your bones with a hammer. MÖRTUAL from Costa Rica can do all this. They are raw, like the hand of a decaying corpse. Rotting processes have begun.


MÖRTUAL are an extreme band, playing real unadulterated 100% death metal. No unnecessary things, no compromises. They have another demo from 2017 on their account. The new album is then a relentless addition to the deepest underground. The graves open, and the cries of the undead can be heard in the morgue again. I'm one of them. I'm waiting to be transferred to the other side. The EP “Divine Monstrosity” is my great guide. With a massive, dense sound, great packaging and typical boldness for bands form this area. I like the way the pack approaches its grave work. I like the fact that the tracks get under my skin. You will find a lot of interesting moments on the album and you will feel like smashing the nearest wall, exhuming another grave, disconnecting yourself from the devices and embarking on a long journey to the land of shadows. Costa Rican is my private discovery, a band I came across during my endless wanderings underground. The legacy of old death metal bands that are genuine, real and will make you alive! Very good!


Tracklist:
01. Necromancy Ritual
02. Dimensional Chaos
03. Master of Possession
04. Divine Monstrosity
05. Fiendish Visions
06. The Ancient God of the Earth
07. Condemned to Madness

band:
Juan Luis Gutiérrez / “Master Killer” / (Guitarra/solos)
Samael Bonilla / “Mago” / (Bateria)
Justin Manuel Sanchez / “Corpse” / (Guitarra/Ritmo)


https://www.facebook.com/mortualofficial/
https://www.instagram.com/mortual_band/
https://soundcloud.com/mortual-band
https://open.spotify.com/artist/1c5kQJB6jiIO1PyEGQ2r2w
https://www.youtube.com/channel/UCpuPC73eYaRZ6PyxPgbTImA
Share this games :

TWITTER