Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 8. května 2021

Recenze/review - CAMERA OBSCURA TWO - DOD (2021)


CAMERA OBSCURA TWO - DOD 
CD 2021, Selfmadegod Records

for english please scroll down

Bourání starých kobek je hodně těžká práce. Ze všech koutů na vás útočí smradlavé vzpomínky plné smrti. Popraskané rakve, mlha, která vám zaleze až někam do vnitřností. Bolí mě celé tělo, mozek se žhaví v hlavě, umírám a znovu se rodím. Konečně je tu pomoc. Starý, rezavý buldozer, s nápisem CAMERA OBSCURA TWO na boku. Najednou nemrtví utíkají a kosti jsou srovnány se zemí. Za chvilku ani nepoznáte, že zde bylo nějaké pohřebiště. 

Stačí přidat hlasitost a naplno si užívat starý prašivý death metal, thrash i špinavý grindcore. Pod hudbou jsou podepsání zkušení muzikanti (SCHIZO, CRIPPLE BASTARDS a spousty dalších). Jedná se o pořádně shnilý kus masa, naporcovaného na malé kousky. Musíte jen ochutnat.


Jestli rádi a často protáčíte ve svých přehrávačích kapely jako BULLDOZER, NIHILIST, TERRORIZER, REPULSION, HELLHAMMER, S.O.D., tak neváhejte ani chvilku. Po téhle hudbě zůstává jen spálená země. Skladby mají temnou, chladnou atmosféru. Jsou opatřeny zahnívajícím zvukem a odkazují na nejhlubší underground. Podobné šílenství patří na staré hřbitovy, do opuštěných márnic, na jatka, ve kterých je stále slyšet ozvěny plné bolesti. Nic pro současného zhýčkaného posluchače, ale poctivý kus surové a syrové muziky, zahrané od srdce. Songy v sobě mají velký tlak, obrovskou spoustu energie. Jako by na mě padala obrovská zeď z hlíny a kostí. CAMERA OBSCURA TWO jsou jako tlaková vlna, tsunami, po které nezůstane nic. Jenom morbidní obraz, vypálený ve vašem mozku. O takových deskách se nemá psát, mají se poslouchat a to pořádně nahlas. Chci malý klub narvaný k prasknutí a tuhle smečku na pódiu. Tam podle mě jejich nahrávka vynikne nejlépe. "DOD" je temně studeným death thrash grindcoreovým albem, které vás roztrhá na kusy!


Asphyx says:

Cutting down old dungeons is a lot of hard work. Stinky memories full of death attack you from all corners. Cracked coffins, fog that will creep into your insides. My whole body hurts, my brain glows in my head, I die and I am born again. Finally there is help. An old, rusty bulldozer, with the words CAMERA OBSCURA TWO on the side. Suddenly the undead run away and the bones are levelled to the ground. In a moment you won't even know that there was a burial ground.

Just add volume and fully enjoy old dusty death metal, thrash and dirty grindcore. The music is signed by experienced musicians (SCHIZO, CRIPPLE BASTARDS and many others). It is a really rotten piece of meat, cut into small pieces. You just have to taste it.


If you like and often record bands like BULLDOZER, NIHILIST, TERRORIZER, REPULSION, HELLHAMMER, S.O.D. in your players, don't hesitate for a moment. After this music, only the scorched earth remains. The songs have a dark, cool atmosphere. They have a rotting sound and refer to the deepest underground. Similar madness belongs to the old cemeteries, to the abandoned mortuaries, to the slaughterhouses, in which echoes full of pain can still be heard. Nothing for the current pampered listener, but an honest piece of raw music, played from the heart. The songs have a lot of pressure, a lot of energy. It was as if a huge wall of clay and bones were falling on me. CAMERA OBSCURA TWO are like a pressure wave, a tsunami that leaves nothing left. Just a morbid image, burned in your brain. They should not be written about such records, they should be listened to really loudly. I want full little club and this band on the stage. I think their recording will stand out best there. "DOD" is a dark cold death thrash grindcore album that will tear you to pieces!
--TRACKLISTING--
1. My Ways Are Not Your Ways
2. To Bleed To Feel Alive
3. Stalked By The Eye Of No God
4. Need For Limited Loss
5. (She's) The Enemy
6. The Bitterest Drop (Part 1)
7. [hidden track]
8. Swamp Angel*
9. Deathstress**

--DISCOGRAPHY--
split 7"EP w/ SCHIZO (2019)
DOD album (2021)

--LINEUP--
Alberto Penzin - 4 string bass
Andrea Ragusa - 5 string bass
Marco Mastrobuono - guitars
Giuseppe Orlando - drums
Giulio The Bastard - vocals

--BAND CONTACT--

--LABEL CONTACT--
SELFMADEGOD RECORDS
Share this games :

TWITTER